Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 312)

29 sierpnia 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przygotowania i przebiegu procesu przejęcia przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego systemu poboru opłat oraz funkcjonowania systemu po dniu 2 listopada 2018 roku.
Lobbysta: Tadeusz Wilk
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 271)

21 lutego 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 2878) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2878
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 268)

20 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Infrastruktury – wniosku Koła Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji w sprawie funkcjonowania elektronicznego systemu poboru opłat za korzystanie z dróg viaTOLL i planowanego znaczącego wzrostu kosztów obsługi ww. systemu, w związku z przejęciem zarządzania przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 267)

20 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat: przebiegu procesu przejęcia KSPO przez GITD od firmy Kapsch, – funkcjonowania systemu od 3 listopada 2018 roku po wygaśnięciu umowy z dotychczasowym operatorem, – planów funkcjonowania i eksploatacji systemu poboru opłat w dalszej perspektywie w szczególności w zakresie ponoszonych kosztów.
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 262)

19 lutego 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 3120).
Numer druku sejmowego: 3120
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 257)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat przebiegu i efektów negocjacji Pakietu Mobilności w aspekcie przyszłości polskiego sektora transportu międzynarodowego w świetle przyjętego stanowiska Rady Europejskiej, a także planów polskiego rządu na wypadek ostatecznego przyjęcia niekorzystnych dla polskich przewoźników rozwiązań prawnych w tym zakresie.
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 214)

17 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury w zakresie zaawansowania prac Głównego Inspektora Transportu Drogowego do funkcji operatora Krajowego Systemu Poboru Opłat
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 190)

10 maja 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2459)
Numer druku sejmowego: 2459
Lobbysta: Tadeusz Wilk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 126)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 258)

28 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1794)
Numer druku sejmowego: 1794
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 126)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 258)

28 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1794)
Numer druku sejmowego: 1794
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 127)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 105)

28 września 2017
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zmian w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r. wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat kształcenia w zawodach kierowca mechanik i technik transportu drogowego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 127)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 105)

28 września 2017
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zmian w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r. wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat kształcenia w zawodach kierowca mechanik i technik transportu drogowego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 127)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 105)

28 września 2017
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zmian w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r. wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat kształcenia w zawodach kierowca mechanik i technik transportu drogowego
Lobbysta: Jan Buczek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 68)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 177)

08 marca 2017
Temat: Uchwała Senatu rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1329)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1329
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
Lobbysta: Tadeusz Wilk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów

Numer projektu z wykazu: UD184

22 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów

Numer projektu z wykazu: UD184

22 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Numer projektu z wykazu: UD169

23 listopada 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Numer projektu z wykazu: UD169

23 listopada 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 46)

03 listopada 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 959)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 959
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 42)

04 października 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 840)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 459)
Numer druku sejmowego: 840
Numer druku sejmowego: 459
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 34)

19 lipca 2016
Temat: Pierwsze i rozpatrzenie czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 716)
Numer druku sejmowego: 716
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 27)

09 czerwca 2016
Temat: Rządowy dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r. ” (druk nr 493)
Numer druku sejmowego: 493
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 40)

30 marca 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu uchwały w sprawie polityki imigracyjnej Polski (druki nr 18 230 i 250)
Temat: W trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiego Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2016) 128 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP
Numer druku sejmowego: 18
Numer druku sejmowego: 230
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 250
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t

Numer projektu z wykazu: 448

09 marca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t

Numer projektu z wykazu: 448

09 marca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Numer projektu z wykazu: RD406

06 marca 2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Numer projektu z wykazu: RD406

06 marca 2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych

Numer projektu z wykazu: 492

27 lutego 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych

Numer projektu z wykazu: 492

27 lutego 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych

Numer projektu z wykazu: 492

27 lutego 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych

Numer projektu z wykazu: 492

27 lutego 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej

Numer projektu z wykazu: 493

09 lutego 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej

Numer projektu z wykazu: 493

09 lutego 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Rejestry
Rejestr KRS
25.04.2002
Nr KRS: 0000109043
Siedziba: al. Jana Pawła II 78 00-175, Warszawa
Branże
Unia EuropejskaEdukacjaFinanse publiczneInfrastruktura
Kategorie
fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne, organizacje branżowe i izby
Zatrudnieni
Jan Buczek
Sprawy

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 312)

29 sierpnia 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przygotowania i przebiegu procesu przejęcia przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego systemu poboru opłat oraz funkcjonowania systemu po dniu 2 listopada 2018 roku.
Lobbysta: Tadeusz Wilk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 271)

21 lutego 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 2878) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2878
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 268)

20 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Infrastruktury – wniosku Koła Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji w sprawie funkcjonowania elektronicznego systemu poboru opłat za korzystanie z dróg viaTOLL i planowanego znaczącego wzrostu kosztów obsługi ww. systemu, w związku z przejęciem zarządzania przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 267)

20 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat: przebiegu procesu przejęcia KSPO przez GITD od firmy Kapsch, – funkcjonowania systemu od 3 listopada 2018 roku po wygaśnięciu umowy z dotychczasowym operatorem, – planów funkcjonowania i eksploatacji systemu poboru opłat w dalszej perspektywie w szczególności w zakresie ponoszonych kosztów.
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 262)

19 lutego 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 3120).
Numer druku sejmowego: 3120
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 257)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat przebiegu i efektów negocjacji Pakietu Mobilności w aspekcie przyszłości polskiego sektora transportu międzynarodowego w świetle przyjętego stanowiska Rady Europejskiej, a także planów polskiego rządu na wypadek ostatecznego przyjęcia niekorzystnych dla polskich przewoźników rozwiązań prawnych w tym zakresie.
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 214)

17 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury w zakresie zaawansowania prac Głównego Inspektora Transportu Drogowego do funkcji operatora Krajowego Systemu Poboru Opłat
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 190)

10 maja 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2459)
Numer druku sejmowego: 2459
Lobbysta: Tadeusz Wilk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 126)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 258)

28 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1794)
Numer druku sejmowego: 1794
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 126)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 258)

28 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1794)
Numer druku sejmowego: 1794
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 127)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 105)

28 września 2017
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zmian w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r. wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat kształcenia w zawodach kierowca mechanik i technik transportu drogowego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 127)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 105)

28 września 2017
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zmian w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r. wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat kształcenia w zawodach kierowca mechanik i technik transportu drogowego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 127)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 105)

28 września 2017
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zmian w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r. wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat kształcenia w zawodach kierowca mechanik i technik transportu drogowego
Lobbysta: Jan Buczek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 68)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 177)

08 marca 2017
Temat: Uchwała Senatu rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1329)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1329
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
Lobbysta: Tadeusz Wilk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów

Numer projektu z wykazu: UD184

22 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów

Numer projektu z wykazu: UD184

22 grudnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Numer projektu z wykazu: UD169

23 listopada 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Numer projektu z wykazu: UD169

23 listopada 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 46)

03 listopada 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 959)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 959
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 42)

04 października 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 840)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym (druk nr 459)
Numer druku sejmowego: 840
Numer druku sejmowego: 459
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 34)

19 lipca 2016
Temat: Pierwsze i rozpatrzenie czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 716)
Numer druku sejmowego: 716
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 27)

09 czerwca 2016
Temat: Rządowy dokument „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2015 r. ” (druk nr 493)
Numer druku sejmowego: 493
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 40)

30 marca 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu uchwały w sprawie polityki imigracyjnej Polski (druki nr 18 230 i 250)
Temat: W trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiego Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2016) 128 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP
Numer druku sejmowego: 18
Numer druku sejmowego: 230
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 250
Lobbysta: Piotr Mikiel
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców oraz o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t

Numer projektu z wykazu: 448

09 marca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t

Numer projektu z wykazu: 448

09 marca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t oraz wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 8 t
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Numer projektu z wykazu: RD406

06 marca 2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej

Numer projektu z wykazu: RD406

06 marca 2015
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych

Numer projektu z wykazu: 492

27 lutego 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych

Numer projektu z wykazu: 492

27 lutego 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych

Numer projektu z wykazu: 492

27 lutego 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych

Numer projektu z wykazu: 492

27 lutego 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wnoszenia i rozliczania opłat elektronicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej

Numer projektu z wykazu: 493

09 lutego 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej

Numer projektu z wykazu: 493

09 lutego 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym

Rejestry
Rejestr KRS
25.04.2002
Nr KRS: 0000109043
Siedziba: al. Jana Pawła II 78 00-175, Warszawa
Kategorie
fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne, organizacje branżowe i izby