Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Związek Rzemiosła Polskiego

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 32)

25 lutego 2021
Temat: rozpatrzenie informacji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wpływie pandemii Covid-19 na sytuację mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w 2020 r. oraz o efektach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju,
Temat: rozpatrzenie informacji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o propozycjach dalszej pomocy państwa dla firm dotkniętych kryzysem Covid-19 oraz rządowych planach odbudowy gospodarki po zniesieniu lockdownu.
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 31)

28 stycznia 2021
Temat: informację o działalności rzecznika małych i średnich przedsiębiorców wraz z prezentacją propozycji systemowych zmian dla przedsiębiorców (tzw. Dziesiątka Rzecznika MŚP).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 6)

11 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 41).
Numer druku sejmowego: 41
Lobbysta: Elżbieta Lutow
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 2)

11 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 41).
Numer druku sejmowego: 41
Lobbysta: Elżbieta Lutow
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 38)

29 lipca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (druk nr 3622).
Numer druku sejmowego: 3622
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 144)

18 marca 2019
Temat: Informacja o stanie przygotowania polskiej gospodarki oraz działaniach rządu wobec przewidywanego spowolnienia gospodarczego w Europie.
Lobbysta: Elżbieta Lutow
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 166)

13 lutego 2019
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk nr 3027).
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego (druk nr 3136).
Numer druku sejmowego: 3027
Numer druku sejmowego: 3136
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe do międzynarodowych organizacji związkowych, reprezentujących interesy osób wykonujących pracę zarobkową wobec instytucji Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe do międzynarodowych organizacji związkowych, reprezentujących interesy osób wykonujących pracę zarobkową wobec instytucji Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe do międzynarodowych organizacji związkowych, reprezentujących interesy osób wykonujących pracę zarobkową wobec instytucji Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe do międzynarodowych organizacji związkowych, reprezentujących interesy osób wykonujących pracę zarobkową wobec instytucji Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje pracodawców do międzynarodowych organizacji pracodawców, reprezentujących interesy pracodawców wobec instytucji Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje pracodawców do międzynarodowych organizacji pracodawców, reprezentujących interesy pracodawców wobec instytucji Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje pracodawców do międzynarodowych organizacji pracodawców, reprezentujących interesy pracodawców wobec instytucji Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje pracodawców do międzynarodowych organizacji pracodawców, reprezentujących interesy pracodawców wobec instytucji Unii Europejskiej

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 114)

21 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Środowiska o nowoczesnych technologiach w ochronie środowiska
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 35)

08 listopada 2018
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druki nr 2862 i 2921).
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania przez komornika sądowego uczestnikom postępowania oraz organom nadzoru akt i urządzeń ewidencyjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania przez komornika sądowego uczestnikom postępowania oraz organom nadzoru akt i urządzeń ewidencyjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru informacji składanej przez komornika sądowego do urzędu skarbowego o uzyskanych oraz podlegających przekazaniu opłatach egzekucyjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru informacji składanej przez komornika sądowego do urzędu skarbowego o uzyskanych oraz podlegających przekazaniu opłatach egzekucyjnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 248)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 156)

25 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 2592);
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (druk nr 2861).
Numer druku sejmowego: 2592
Numer druku sejmowego: 2861
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych

Numer projektu z wykazu: UD436

14 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych

Numer projektu z wykazu: UD436

14 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Numer projektu z wykazu: UD223

19 lipca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Numer projektu z wykazu: UD223

19 lipca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 137)

17 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2674).
Numer druku sejmowego: 2674
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 138)

02 lipca 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli aktywizacji młodzieży przez Ochotnicze Hufce Pracy
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 108)

07 maja 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307)
Numer druku sejmowego: 2307
Lobbysta: Elżbieta Lutow
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 89)

13 kwietnia 2018
Temat: Informacja ministra cyfryzacji na temat zagadnień związanych z wdrożeniem do krajowego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO).
Temat: Dokonanie uzupełnienia składu podkomisji stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 102)

21 marca 2018
Temat: Informacja Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o możliwościach zwiększenia ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców – promocyjnych proeksportowych i proinwestycyjnych z uwzględnieniem krajów azjatyckich i afrykańskich
Lobbysta: Iwona Porczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 96)

09 stycznia 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji rządowych projektów ustaw:
Lobbysta: Elżbieta Lutow
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 21)

13 grudnia 2017
Temat: Przeprowadzenie dyskusji nad harmonogramem prac nad rządowymi projektami ustaw:
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (druk nr 1995)
Numer druku sejmowego: 1995
Lobbysta: Elżbieta Lutow
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 70)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 109)

11 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (druk nr 1851)
Numer druku sejmowego: 1851
Lobbysta: Dariusz Maciej
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Numer projektu z wykazu: UD286

05 września 2017
 • Przesłanie opinii

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Numer projektu z wykazu: UD286

05 września 2017
 • Przesłanie opinii

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 61)

08 lutego 2017
Temat: Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druki nr 1180 i 1220)
Temat: Rozpatrzenie informacji Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz U poz 398 z późn zm ) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz U poz 1717) wraz z propozycjami zmian (druk nr 1205)
Temat: Rozpatrzenie rządowego dokumentu „Przegląd systemu emerytalnego – Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz U poz 637) wraz z propozycjami zmian” (druk nr 1206)
Numer druku sejmowego: 1180
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1220
Numer druku sejmowego: 1205
Numer druku sejmowego: 1206
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 92)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 71)

26 stycznia 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu informacji oświatowej wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 85)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 64)

09 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 53)

02 listopada 2016
Temat: Poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej (druk nr 934)
Numer druku sejmowego: 934
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 4)

04 października 2016
Temat: Informacja ministra infrastruktury i budownictwa na temat prowadzonych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi dotyczących zmian w systemie badań technicznych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 41)

22 września 2016
Temat: Dokonanie zmiany w składzie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 62)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 803)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 804)
Numer druku sejmowego: 62
Numer druku sejmowego: 803
Numer druku sejmowego: 804
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 44)

05 września 2016
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 25)

06 lipca 2016
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o stanie realizacji e-PUAP – stan prac problemy funkcjonalność
Lobbysta: Maciej Danisz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 31)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 32)

08 czerwca 2016
Temat: Informacja na temat dostosowania szkolnictwa zawodowego i zawodów rzemieślniczych do potrzeb rynku pracy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 31)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 32)

08 czerwca 2016
Temat: Informacja na temat dostosowania szkolnictwa zawodowego i zawodów rzemieślniczych do potrzeb rynku pracy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych, świadectw rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych, świadectw rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 16)

10 marca 2016
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 291)
Temat: Informacja o wynikach kontroli pomocy w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
Numer druku sejmowego: 62
Numer druku sejmowego: 291
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 11)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wspólnych przedsięwzięciach – nowym instrumencie finansowania prac B+R
Lobbysta: Maciej Danisz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 10)

23 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Finansów o projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej i przewidywanych skutkach tej regulacji dla polskiej gospodarki
Lobbysta: Elżbieta Lutow
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 6)

12 stycznia 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 62
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 5)

17 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (druk nr 107)
Numer druku sejmowego: 107
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Numer projektu z wykazu: 99

09 października 2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
 • Przesłanie opinii

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Numer projektu z wykazu: 99

09 października 2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
 • Przesłanie opinii

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Numer projektu z wykazu: MZ246

08 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Numer projektu z wykazu: MZ246

08 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Numer projektu z wykazu: 89

06 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
 • Przesłanie opinii

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Numer projektu z wykazu: 89

06 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
 • Przesłanie opinii

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Numer projektu z wykazu: 156

10 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Numer projektu z wykazu: 156

10 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia

Numer projektu z wykazu: 151

03 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia

Numer projektu z wykazu: 151

03 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sposobu dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywania ubezpieczonemu i płatnikowi składek informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, i wydruku nowego zaświadczenia lekarskiego

Numer projektu z wykazu: 149

03 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sposobu dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywania ubezpieczonemu i płatnikowi składek informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, i wydruku nowego zaświadczenia lekarskiego
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sposobu dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywania ubezpieczonemu i płatnikowi składek informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, i wydruku nowego zaświadczenia lekarskiego

Numer projektu z wykazu: 149

03 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sposobu dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywania ubezpieczonemu i płatnikowi składek informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, i wydruku nowego zaświadczenia lekarskiego
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Numer projektu z wykazu: 73

08 czerwca 2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • Przesłanie opinii

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Numer projektu z wykazu: 73

08 czerwca 2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • Przesłanie opinii

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Numer projektu z wykazu: 87

19 maja 2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
 • Przesłanie opinii

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Numer projektu z wykazu: 87

19 maja 2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
 • Przesłanie opinii

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Numer projektu z wykazu: 76

24 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Numer projektu z wykazu: 76

24 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UB33

16 marca 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UB33

16 marca 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Numer projektu z wykazu: UA55

12 lutego 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Numer projektu z wykazu: UA55

12 lutego 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

Numer projektu z wykazu: 90

03 lutego 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

Numer projektu z wykazu: 90

03 lutego 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Numer projektu z wykazu: UD198

28 stycznia 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Numer projektu z wykazu: UD198

28 stycznia 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych

Numer projektu z wykazu: MZ107

16 grudnia 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych

Numer projektu z wykazu: MZ107

16 grudnia 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych

Numer projektu z wykazu: UD164

25 lipca 2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych

Numer projektu z wykazu: UD164

25 lipca 2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
09.05.2002
Nr KRS: 0000103276
Siedziba: ul. Miodowa 14 00-246, Warszawa
Branże
Administracja państwowaCyfryzacja i technologieEdukacjaFinanse publiczneGospodarka
Kategorie
organizacje branżowe i izby
Zatrudnieni
Edyta Doboszyńska
Sprawy

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 32)

25 lutego 2021
Temat: rozpatrzenie informacji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wpływie pandemii Covid-19 na sytuację mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w 2020 r. oraz o efektach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju,
Temat: rozpatrzenie informacji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o propozycjach dalszej pomocy państwa dla firm dotkniętych kryzysem Covid-19 oraz rządowych planach odbudowy gospodarki po zniesieniu lockdownu.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 31)

28 stycznia 2021
Temat: informację o działalności rzecznika małych i średnich przedsiębiorców wraz z prezentacją propozycji systemowych zmian dla przedsiębiorców (tzw. Dziesiątka Rzecznika MŚP).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 6)

11 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 41).
Numer druku sejmowego: 41
Lobbysta: Elżbieta Lutow
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 2)

11 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 41).
Numer druku sejmowego: 41
Lobbysta: Elżbieta Lutow
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 38)

29 lipca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (druk nr 3622).
Numer druku sejmowego: 3622
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 144)

18 marca 2019
Temat: Informacja o stanie przygotowania polskiej gospodarki oraz działaniach rządu wobec przewidywanego spowolnienia gospodarczego w Europie.
Lobbysta: Elżbieta Lutow
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 166)

13 lutego 2019
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych (druk nr 3027).
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego (druk nr 3136).
Numer druku sejmowego: 3027
Numer druku sejmowego: 3136
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe do międzynarodowych organizacji związkowych, reprezentujących interesy osób wykonujących pracę zarobkową wobec instytucji Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe do międzynarodowych organizacji związkowych, reprezentujących interesy osób wykonujących pracę zarobkową wobec instytucji Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe do międzynarodowych organizacji związkowych, reprezentujących interesy osób wykonujących pracę zarobkową wobec instytucji Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe do międzynarodowych organizacji związkowych, reprezentujących interesy osób wykonujących pracę zarobkową wobec instytucji Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje pracodawców do międzynarodowych organizacji pracodawców, reprezentujących interesy pracodawców wobec instytucji Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje pracodawców do międzynarodowych organizacji pracodawców, reprezentujących interesy pracodawców wobec instytucji Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje pracodawców do międzynarodowych organizacji pracodawców, reprezentujących interesy pracodawców wobec instytucji Unii Europejskiej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje pracodawców do międzynarodowych organizacji pracodawców, reprezentujących interesy pracodawców wobec instytucji Unii Europejskiej

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 114)

21 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Środowiska o nowoczesnych technologiach w ochronie środowiska
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 35)

08 listopada 2018
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druki nr 2862 i 2921).
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie zakresu rocznego sprawozdania z działalności komornika sądowego

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania przez komornika sądowego uczestnikom postępowania oraz organom nadzoru akt i urządzeń ewidencyjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania przez komornika sądowego uczestnikom postępowania oraz organom nadzoru akt i urządzeń ewidencyjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia szczegółowych zasad prowadzenia biurowości, rachunkowości i ewidencji operacji finansowych kancelarii komorniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru informacji składanej przez komornika sądowego do urzędu skarbowego o uzyskanych oraz podlegających przekazaniu opłatach egzekucyjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wzoru informacji składanej przez komornika sądowego do urzędu skarbowego o uzyskanych oraz podlegających przekazaniu opłatach egzekucyjnych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 248)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 156)

25 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 2592);
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (druk nr 2861).
Numer druku sejmowego: 2592
Numer druku sejmowego: 2861
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych

Numer projektu z wykazu: UD436

14 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o Agencji Badań Medycznych

Numer projektu z wykazu: UD436

14 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Numer projektu z wykazu: UD223

19 lipca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Numer projektu z wykazu: UD223

19 lipca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 137)

17 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2674).
Numer druku sejmowego: 2674
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 138)

02 lipca 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli aktywizacji młodzieży przez Ochotnicze Hufce Pracy
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 108)

07 maja 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (druk nr 2307)
Numer druku sejmowego: 2307
Lobbysta: Elżbieta Lutow
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 89)

13 kwietnia 2018
Temat: Informacja ministra cyfryzacji na temat zagadnień związanych z wdrożeniem do krajowego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO).
Temat: Dokonanie uzupełnienia składu podkomisji stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 102)

21 marca 2018
Temat: Informacja Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o możliwościach zwiększenia ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców – promocyjnych proeksportowych i proinwestycyjnych z uwzględnieniem krajów azjatyckich i afrykańskich
Lobbysta: Iwona Porczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 96)

09 stycznia 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji rządowych projektów ustaw:
Lobbysta: Elżbieta Lutow
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 21)

13 grudnia 2017
Temat: Przeprowadzenie dyskusji nad harmonogramem prac nad rządowymi projektami ustaw:
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (druk nr 1995)
Numer druku sejmowego: 1995
Lobbysta: Elżbieta Lutow
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 70)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 109)

11 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (druk nr 1851)
Numer druku sejmowego: 1851
Lobbysta: Dariusz Maciej
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Numer projektu z wykazu: UD286

05 września 2017
 • Przesłanie opinii

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Numer projektu z wykazu: UD286

05 września 2017
 • Przesłanie opinii

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 61)

08 lutego 2017
Temat: Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druki nr 1180 i 1220)
Temat: Rozpatrzenie informacji Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz U poz 398 z późn zm ) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz U poz 1717) wraz z propozycjami zmian (druk nr 1205)
Temat: Rozpatrzenie rządowego dokumentu „Przegląd systemu emerytalnego – Informacja Rady Ministrów dla Sejmu RP o skutkach obowiązywania ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz U poz 637) wraz z propozycjami zmian” (druk nr 1206)
Numer druku sejmowego: 1180
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1220
Numer druku sejmowego: 1205
Numer druku sejmowego: 1206
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną publicznego dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 92)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 71)

26 stycznia 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu informacji oświatowej wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 85)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 64)

09 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 53)

02 listopada 2016
Temat: Poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej (druk nr 934)
Numer druku sejmowego: 934
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 4)

04 października 2016
Temat: Informacja ministra infrastruktury i budownictwa na temat prowadzonych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi dotyczących zmian w systemie badań technicznych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 41)

22 września 2016
Temat: Dokonanie zmiany w składzie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 62)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 803)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o świadczeniach przedemerytalnych (druk nr 804)
Numer druku sejmowego: 62
Numer druku sejmowego: 803
Numer druku sejmowego: 804
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 44)

05 września 2016
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 25)

06 lipca 2016
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o stanie realizacji e-PUAP – stan prac problemy funkcjonalność
Lobbysta: Maciej Danisz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 31)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 32)

08 czerwca 2016
Temat: Informacja na temat dostosowania szkolnictwa zawodowego i zawodów rzemieślniczych do potrzeb rynku pracy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 31)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 32)

08 czerwca 2016
Temat: Informacja na temat dostosowania szkolnictwa zawodowego i zawodów rzemieślniczych do potrzeb rynku pracy
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych, świadectw rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wzorów dokumentów patentowych, dodatkowych świadectw ochronnych, świadectw ochronnych, świadectw rejestracji oraz dowodów pierwszeństwa wydawanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 16)

10 marca 2016
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 291)
Temat: Informacja o wynikach kontroli pomocy w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
Numer druku sejmowego: 62
Numer druku sejmowego: 291
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 11)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o wspólnych przedsięwzięciach – nowym instrumencie finansowania prac B+R
Lobbysta: Maciej Danisz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 10)

23 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Finansów o projekcie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej i przewidywanych skutkach tej regulacji dla polskiej gospodarki
Lobbysta: Elżbieta Lutow
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 6)

12 stycznia 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 62
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 5)

17 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (druk nr 107)
Numer druku sejmowego: 107
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Numer projektu z wykazu: 99

09 października 2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
 • Przesłanie opinii

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym

Numer projektu z wykazu: 99

09 października 2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
 • Przesłanie opinii

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Numer projektu z wykazu: MZ246

08 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

Numer projektu z wykazu: MZ246

08 września 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Numer projektu z wykazu: 89

06 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
 • Przesłanie opinii

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej

Numer projektu z wykazu: 89

06 sierpnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej
 • Przesłanie opinii

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Numer projektu z wykazu: 156

10 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Numer projektu z wykazu: 156

10 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego lub osoby, której Zakład Ubezpieczeń Społecznych ewidencjonuje składkę na subkoncie, o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego oraz wzoru oświadczenia członka otwartego funduszu emerytalnego o zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia

Numer projektu z wykazu: 151

03 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia

Numer projektu z wykazu: 151

03 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości opłaty pobieranej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych za udostępnienie danych komornikom sądowym oraz sposobu jej wnoszenia
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sposobu dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywania ubezpieczonemu i płatnikowi składek informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, i wydruku nowego zaświadczenia lekarskiego

Numer projektu z wykazu: 149

03 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sposobu dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywania ubezpieczonemu i płatnikowi składek informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, i wydruku nowego zaświadczenia lekarskiego
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sposobu dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywania ubezpieczonemu i płatnikowi składek informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, i wydruku nowego zaświadczenia lekarskiego

Numer projektu z wykazu: 149

03 lipca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, sposobu dokumentowania orzeczonej niezdolności do pracy oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim oraz przekazywania ubezpieczonemu i płatnikowi składek informacji o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego, w którym został popełniony błąd, i wydruku nowego zaświadczenia lekarskiego
 • Udział w konsultacjach publicznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Numer projektu z wykazu: 73

08 czerwca 2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • Przesłanie opinii

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych

Numer projektu z wykazu: 73

08 czerwca 2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych
 • Przesłanie opinii

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Numer projektu z wykazu: 87

19 maja 2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
 • Przesłanie opinii

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców

Numer projektu z wykazu: 87

19 maja 2015
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców
 • Przesłanie opinii

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Numer projektu z wykazu: 76

24 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Numer projektu z wykazu: 76

24 kwietnia 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UB33

16 marca 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UB33

16 marca 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Numer projektu z wykazu: UA55

12 lutego 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów

Numer projektu z wykazu: UA55

12 lutego 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

Numer projektu z wykazu: 90

03 lutego 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

Numer projektu z wykazu: 90

03 lutego 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Numer projektu z wykazu: UD198

28 stycznia 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty

Numer projektu z wykazu: UD198

28 stycznia 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych

Numer projektu z wykazu: MZ107

16 grudnia 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych

Numer projektu z wykazu: MZ107

16 grudnia 2014
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych

Numer projektu z wykazu: UD164

25 lipca 2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych

Numer projektu z wykazu: UD164

25 lipca 2014
Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
09.05.2002
Nr KRS: 0000103276
Siedziba: ul. Miodowa 14 00-246, Warszawa
Kategorie
organizacje branżowe i izby