Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Federacja Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków

 • Sprawy
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 10)

11 lutego 2020
Temat: Informacja na temat polityki rządu w stosunku do sektora stoczniowego w latach 2016–2019 (z uwzględnieniem wysokości i efektywności udzielonej pomocy publicznej oraz wyników finansowych stoczni zależnych od Skarbu Państwa w tym okresie oraz w roku 2015),
Temat: Informacja na temat bieżącej sytuacji i planów działania spółki ST3 Offshore sp. z o.o.,
Temat: Informacja na temat bieżącej sytuacji Stoczni Gdańsk SA,
Lobbysta: Jacek Dubiński
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 7)

08 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla marszałek Sejmu, na podstawie informacji ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, wniosku Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji na temat sytuacji kadrowej i ekonomicznej w Polskiej Żegludze Morskiej przedsiębiorstwie państwowym oraz przyczyn powołania w tym przedsiębiorstwie tymczasowego kierownika w miejsce zarządcy komisarycznego;
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na temat bieżącej sytuacji oraz planów rozwoju i funkcjonowania Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA oraz Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o.
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 103)

07 listopada 2018
Temat: Informacja ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na temat realizacji procesu restrukturyzacji P.P. Polska Żegluga Morska ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania portów morskich.
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 101)

22 października 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (druk nr 2810).
Numer druku sejmowego: 2810
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 94)

18 lipca 2018
Temat: Informacja na temat gospodarowania wodami w latach 2016–2017,
Temat: Odpowiedź ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na dezyderat nr 4 Komisji skierowany do Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemów związanych ze świadczeniami emerytalnymi dla właścicieli kutrów i łodzi rybackich oraz armatorów pływających.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 80)

28 lutego 2018
Temat: Informacja na temat szkoleń i kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej oraz członków załóg statków morskich
Temat: Informacja na temat sytuacji pracowników sektora żeglugi śródlądowej delegowanych do pracy w krajach Unii Europejskiej (Milog Loi Macron)
Temat: Informacja na temat planów powołania Morskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Funduszu Żeglugi Śródlądowej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 74)

23 listopada 2017
Temat: Informacja na temat sytuacji Polskiej Żeglugi Morskiej w związku z wprowadzeniem zarządu komisarycznego oraz źródeł finansowania restrukturyzacji
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 75)

23 listopada 2017
Temat: Informacja na temat strat powodowanych w rybactwie przez ptaki i ssaki chronione
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 72)

26 października 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wynagradzania pracowników terenowej administracji morskiej
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Numer druku sejmowego: 1876
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 74)
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 73)

26 października 2017
Temat: Informacja na temat procesu restrukturyzacji przemysłu stoczniowego
Temat: Informacja na temat sytuacji w Stoczni Remontowej Nauta SA w kontekście przyczyn i skutków przewrócenia się remontowanego statku
Temat: Informacja na temat realizacji kontraktu na zakup promu pasażerskiego przez Polską Żeglugę Bałtycką SA
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 59)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja na temat strategii rozwoju rybołówstwa ze szczególnym uwzględnieniem drastycznego zmniejszenia przez Komisję Europejską kwot połowowych dorsza złej kondycji stad oraz pogarszającego się stanu środowiska morskiego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 56)

11 maja 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (druk nr 1404)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 1404
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 54)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat zasad opodatkowania polskich marynarzy ulg podatkowych oraz unikania podwójnego opodatkowania
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 53)

05 kwietnia 2017
Temat: Informacja na temat prac Zespołu Trójstronnego do Spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego dotyczących nowelizacji ustawy o pracy na morzu
Temat: Informacja na temat realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu
Temat: Informacja na temat ubezpieczeń społecznych i świadczeń emerytalnych dla osób wykonujących pracę rybaków morskich oraz członków załóg jednostek trudniących się rybołówstwem
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 53)

05 kwietnia 2017
Temat: Informacja na temat prac Zespołu Trójstronnego do Spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego dotyczących nowelizacji ustawy o pracy na morzu
Temat: Informacja na temat realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu
Temat: Informacja na temat ubezpieczeń społecznych i świadczeń emerytalnych dla osób wykonujących pracę rybaków morskich oraz członków załóg jednostek trudniących się rybołówstwem
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 50)

20 marca 2017
Temat: Zagrożenia dla funkcjonowania przystani rybackiej w Rewalu
Temat: Aktualna sytuacja Polskiej Żeglugi Morskiej
Temat: Aktualna sytuacja i perspektyw rozwoju przemysłu stoczniowego
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 47)

22 lutego 2017
Temat: Informacje Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat:
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 43)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 34)

20 października 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Numer druku sejmowego: 881
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 32)

05 października 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat funkcjonowania i finansowania Morskiej Służby Asysty Telemedycznej w ramach której lekarze świadczą pomoc dla polskich załóg statków
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji w sprawie przywrócenia funkcjonalności i poprawy komunikacyjnej dostępności do portu morskiego w Ustce
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 30)

19 września 2016
Temat: Informacja na temat strategii rozwoju polskiego rybołówstwa
Temat: Informacja na temat funkcjonowania małych portów rybackich
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 26)

19 lipca 2016
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 18)

19 maja 2016
Temat: Dyskusja na temat sytuacji marynarzy zatrudnionych na statkach morskich
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 16)

09 maja 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji portów i stoczni zachodniego wybrzeża ze szczególnym uwzględnieniem problemu dostępności portów od strony lądu
Temat: Informacja na temat funkcjonowania gazoportu w Świnoujściu
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 14)

28 kwietnia 2016
Temat: Prezentacja projektu założeń do „Strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030”
Temat: Prezentacja założeń rządowego projektu ustawy o pracy na statkach żeglugi śródlądowej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 12)

17 marca 2016
Temat: Informacja na temat stanu realizacji programu konsolidacji spółek przewozów bałtyckich – Polska Grupa Promowa
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 9)

25 lutego 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji morskiego szkolnictwa wyższego
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 8)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat problemów polskiego rybołówstwa bliskiego i dalekiego zasięgu
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 7)

22 lutego 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji stoczni wschodniego wybrzeża
Temat: Informacja na temat działalności portów wschodniego wybrzeża (modernizacja infra- i suprastruktury)
Temat: Informacja na temat budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 6)

10 lutego 2016
Temat: Informacja na temat wykonania programu wieloletniego pod nazwą „Program ochrony brzegów morskich” wraz z harmonogramem prac na następny rok
Temat: Sprawy różne
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Branże
ŻeglugaGospodarkaObrona narodowa
Kategorie
związki zawodowe
Zatrudnieni
Bolesław Zasada
Sprawy

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 10)

11 lutego 2020
Temat: Informacja na temat polityki rządu w stosunku do sektora stoczniowego w latach 2016–2019 (z uwzględnieniem wysokości i efektywności udzielonej pomocy publicznej oraz wyników finansowych stoczni zależnych od Skarbu Państwa w tym okresie oraz w roku 2015),
Temat: Informacja na temat bieżącej sytuacji i planów działania spółki ST3 Offshore sp. z o.o.,
Temat: Informacja na temat bieżącej sytuacji Stoczni Gdańsk SA,
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 7)

08 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla marszałek Sejmu, na podstawie informacji ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, wniosku Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji na temat sytuacji kadrowej i ekonomicznej w Polskiej Żegludze Morskiej przedsiębiorstwie państwowym oraz przyczyn powołania w tym przedsiębiorstwie tymczasowego kierownika w miejsce zarządcy komisarycznego;
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na temat bieżącej sytuacji oraz planów rozwoju i funkcjonowania Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA oraz Stoczni Szczecińskiej Sp. z o.o.
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 103)

07 listopada 2018
Temat: Informacja ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na temat realizacji procesu restrukturyzacji P.P. Polska Żegluga Morska ze szczególnym uwzględnieniem zaangażowania portów morskich.
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 101)

22 października 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (druk nr 2810).
Numer druku sejmowego: 2810
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 94)

18 lipca 2018
Temat: Informacja na temat gospodarowania wodami w latach 2016–2017,
Temat: Odpowiedź ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na dezyderat nr 4 Komisji skierowany do Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań zmierzających do rozwiązania problemów związanych ze świadczeniami emerytalnymi dla właścicieli kutrów i łodzi rybackich oraz armatorów pływających.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 80)

28 lutego 2018
Temat: Informacja na temat szkoleń i kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej oraz członków załóg statków morskich
Temat: Informacja na temat sytuacji pracowników sektora żeglugi śródlądowej delegowanych do pracy w krajach Unii Europejskiej (Milog Loi Macron)
Temat: Informacja na temat planów powołania Morskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Funduszu Żeglugi Śródlądowej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 74)

23 listopada 2017
Temat: Informacja na temat sytuacji Polskiej Żeglugi Morskiej w związku z wprowadzeniem zarządu komisarycznego oraz źródeł finansowania restrukturyzacji
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 75)

23 listopada 2017
Temat: Informacja na temat strat powodowanych w rybactwie przez ptaki i ssaki chronione
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 72)

26 października 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wynagradzania pracowników terenowej administracji morskiej
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Numer druku sejmowego: 1876
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 74)
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 73)

26 października 2017
Temat: Informacja na temat procesu restrukturyzacji przemysłu stoczniowego
Temat: Informacja na temat sytuacji w Stoczni Remontowej Nauta SA w kontekście przyczyn i skutków przewrócenia się remontowanego statku
Temat: Informacja na temat realizacji kontraktu na zakup promu pasażerskiego przez Polską Żeglugę Bałtycką SA
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 59)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja na temat strategii rozwoju rybołówstwa ze szczególnym uwzględnieniem drastycznego zmniejszenia przez Komisję Europejską kwot połowowych dorsza złej kondycji stad oraz pogarszającego się stanu środowiska morskiego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 56)

11 maja 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (druk nr 1404)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 1404
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 54)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat zasad opodatkowania polskich marynarzy ulg podatkowych oraz unikania podwójnego opodatkowania
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 53)

05 kwietnia 2017
Temat: Informacja na temat prac Zespołu Trójstronnego do Spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego dotyczących nowelizacji ustawy o pracy na morzu
Temat: Informacja na temat realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu
Temat: Informacja na temat ubezpieczeń społecznych i świadczeń emerytalnych dla osób wykonujących pracę rybaków morskich oraz członków załóg jednostek trudniących się rybołówstwem
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 53)

05 kwietnia 2017
Temat: Informacja na temat prac Zespołu Trójstronnego do Spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego dotyczących nowelizacji ustawy o pracy na morzu
Temat: Informacja na temat realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu
Temat: Informacja na temat ubezpieczeń społecznych i świadczeń emerytalnych dla osób wykonujących pracę rybaków morskich oraz członków załóg jednostek trudniących się rybołówstwem
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 50)

20 marca 2017
Temat: Zagrożenia dla funkcjonowania przystani rybackiej w Rewalu
Temat: Aktualna sytuacja Polskiej Żeglugi Morskiej
Temat: Aktualna sytuacja i perspektyw rozwoju przemysłu stoczniowego
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 47)

22 lutego 2017
Temat: Informacje Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat:
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 43)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 34)

20 października 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Numer druku sejmowego: 881
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 32)

05 października 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat funkcjonowania i finansowania Morskiej Służby Asysty Telemedycznej w ramach której lekarze świadczą pomoc dla polskich załóg statków
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji w sprawie przywrócenia funkcjonalności i poprawy komunikacyjnej dostępności do portu morskiego w Ustce
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 30)

19 września 2016
Temat: Informacja na temat strategii rozwoju polskiego rybołówstwa
Temat: Informacja na temat funkcjonowania małych portów rybackich
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 26)

19 lipca 2016
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 18)

19 maja 2016
Temat: Dyskusja na temat sytuacji marynarzy zatrudnionych na statkach morskich
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 16)

09 maja 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji portów i stoczni zachodniego wybrzeża ze szczególnym uwzględnieniem problemu dostępności portów od strony lądu
Temat: Informacja na temat funkcjonowania gazoportu w Świnoujściu
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 14)

28 kwietnia 2016
Temat: Prezentacja projektu założeń do „Strategii rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030”
Temat: Prezentacja założeń rządowego projektu ustawy o pracy na statkach żeglugi śródlądowej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 12)

17 marca 2016
Temat: Informacja na temat stanu realizacji programu konsolidacji spółek przewozów bałtyckich – Polska Grupa Promowa
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 9)

25 lutego 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji morskiego szkolnictwa wyższego
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 8)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat problemów polskiego rybołówstwa bliskiego i dalekiego zasięgu
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 7)

22 lutego 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji stoczni wschodniego wybrzeża
Temat: Informacja na temat działalności portów wschodniego wybrzeża (modernizacja infra- i suprastruktury)
Temat: Informacja na temat budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 6)

10 lutego 2016
Temat: Informacja na temat wykonania programu wieloletniego pod nazwą „Program ochrony brzegów morskich” wraz z harmonogramem prac na następny rok
Temat: Sprawy różne
Lobbysta: Jacek Dubiński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Kategorie
związki zawodowe