Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Dariusz Augustyniak

 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 180)

24 maja 2023
Temat: uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3218);
Temat: uchwałę Senatu w sprawie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 (druk nr 3220);
Temat: informację o realizacji w 2022 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025” (druk nr 3213).
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 143)

28 września 2022
Temat: zmiany w składzie osobowym prezydium Komisji;
Temat: rozpatrzenie informacji Komendanta Głównego Policji na temat misji zagranicznych Policji.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 128)

21 czerwca 2022
Temat: sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (druk nr 2306) wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 127)

13 czerwca 2022
Temat: informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat systemu naboru i stanu szkolenia Policji w Polsce;
Temat: informację Komendanta Głównego Policji na temat planowanych zamierzeń Komendy Głównej Policji w zakresie rozwoju bazy lokalowej i merytorycznej szkół policyjnych w ramach Programu modernizacji Policji w latach 2022–2025.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 100)

23 lutego 2022
Temat: informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Instytutu Badawczego oraz projektowanych zmian organizacyjnych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 79)

26 października 2021
Temat: części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Temat: części budżetowej 17 – Administracja publiczna,
Temat: części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne,
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 79)

26 października 2021
Temat: części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Temat: części budżetowej 17 – Administracja publiczna,
Temat: części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne,
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 74)

12 października 2021
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałek Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań podjętych przez Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci osób w trakcie interwencji dolnośląskich policjantów oraz działań dyscyplinujących podjętych wobec funkcjonariuszy przeprowadzających przedmiotowe interwencje” – kontynuacja.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 74)

12 października 2021
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałek Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań podjętych przez Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci osób w trakcie interwencji dolnośląskich policjantów oraz działań dyscyplinujących podjętych wobec funkcjonariuszy przeprowadzających przedmiotowe interwencje” – kontynuacja.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 45)

18 maja 2021
Temat: informację prezesa Rady Ministrów na temat bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych funkcjonariuszy służb mundurowych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 45)

18 maja 2021
Temat: informację prezesa Rady Ministrów na temat bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych funkcjonariuszy służb mundurowych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 110)

04 listopada 2020
Temat: zaopiniowanie wniosku Komendanta Głównego Policji w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Wsparcia Policji na rok 2020;
Temat: rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 (druk 640):
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 24)

22 września 2020
Temat: informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat planów dotyczących wykorzystania środków pochodzących z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”, a przeznaczonych na potrzeby inwestycyjne dotyczące komend Policji i Państwowej Straży Pożarnej;
Temat: informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2019 roku „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (druk nr 357).
Numer druku sejmowego: 357
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 90)

15 września 2020
Temat: sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2019.
Temat: wniosek Ministra Obrony Narodowej w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Mienia Wojskowego na rok 2020,
Temat: wniosek Ministra Klimatu w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Zapasów Interwencyjnych na rok 2020,
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 47)

08 kwietnia 2020
Temat: zaopiniowanie wniosku Komendanta Głównego Policji w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Wsparcia Policji na rok 2020;
Temat: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druki nr 330, 324 i 332).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 27)

23 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A):
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 5)

21 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (druk nr 71);
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.
Numer druku sejmowego: 71
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 8)

12 grudnia 2019
Temat: Rozpatrzenie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 56);
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na 2019 rok.
Numer druku sejmowego: 56
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 468)

04 lipca 2019
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Środowiska w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2019;
Temat: Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku (druk nr 3490):
Numer druku sejmowego: 3490
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 203)

11 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r. (druk nr 3366) w zakresie działania Komisji;
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (druk nr 3421);
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat wykorzystania potencjału polskiego przemysłu, gwarantującego bezpieczeństwo państwa przy realizacji m.in. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”;
Numer druku sejmowego: 3366
Numer druku sejmowego: 3421
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 184)

16 maja 2019
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Finansów na dezyderat nr 121 w sprawie przywrócenia obowiązku posiadania certyfikatu księgowego przez osoby trudniące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych – kontynuacja;
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 130 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji;
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.), w zakresie definicji pojęcia „małoletni” (BKSP-145-454/18);
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 169)

06 lutego 2019
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 roku poz. 1044 ze zm.) w zakresie zwolnienia od tej opłaty kuratora (BKSP-145-370/18).
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 roku poz. 917 ze zm.) w zakresie urlopów wypoczynkowych (BKSP-145-387/18).
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1260 ze zm.) w zakresie art. 26 ust. 1 (BKSP-145-390/18).
Numer druku sejmowego: 3178
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 178)

23 listopada 2018
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 3032);
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (druk nr 2989).
Numer druku sejmowego: 2989
Numer druku sejmowego: 3032
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 243)

21 listopada 2018
Temat: Informacja na temat stanu negocjacji międzynarodowych dotyczących Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Temat: Informacja na temat stanowiska Unii Europejskiej oraz stanowiska Polski na 24. sesję konferencji stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu  (COP 24), która odbędzie się w grudniu 2018 r. w Katowicach
 • Obecność na posiedzeniu
Branże
Administracja państwowaUnia EuropejskaFinanse publiczne
Zatrudnienie
Komenda Główna Policji
Sprawy

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 180)

24 maja 2023
Temat: uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3218);
Temat: uchwałę Senatu w sprawie ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022 (druk nr 3220);
Temat: informację o realizacji w 2022 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022–2025” (druk nr 3213).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 143)

28 września 2022
Temat: zmiany w składzie osobowym prezydium Komisji;
Temat: rozpatrzenie informacji Komendanta Głównego Policji na temat misji zagranicznych Policji.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 128)

21 czerwca 2022
Temat: sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. (druk nr 2306) wraz z analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 127)

13 czerwca 2022
Temat: informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat systemu naboru i stanu szkolenia Policji w Polsce;
Temat: informację Komendanta Głównego Policji na temat planowanych zamierzeń Komendy Głównej Policji w zakresie rozwoju bazy lokalowej i merytorycznej szkół policyjnych w ramach Programu modernizacji Policji w latach 2022–2025.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 100)

23 lutego 2022
Temat: informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Instytutu Badawczego oraz projektowanych zmian organizacyjnych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 79)

26 października 2021
Temat: części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Temat: części budżetowej 17 – Administracja publiczna,
Temat: części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne,
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 79)

26 października 2021
Temat: części budżetowej 16 – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
Temat: części budżetowej 17 – Administracja publiczna,
Temat: części budżetowej 42 – Sprawy wewnętrzne,
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 74)

12 października 2021
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałek Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań podjętych przez Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci osób w trakcie interwencji dolnośląskich policjantów oraz działań dyscyplinujących podjętych wobec funkcjonariuszy przeprowadzających przedmiotowe interwencje” – kontynuacja.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 74)

12 października 2021
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałek Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat działań podjętych przez Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu w celu wyjaśnienia okoliczności śmierci osób w trakcie interwencji dolnośląskich policjantów oraz działań dyscyplinujących podjętych wobec funkcjonariuszy przeprowadzających przedmiotowe interwencje” – kontynuacja.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 45)

18 maja 2021
Temat: informację prezesa Rady Ministrów na temat bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych funkcjonariuszy służb mundurowych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 45)

18 maja 2021
Temat: informację prezesa Rady Ministrów na temat bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych osobowych funkcjonariuszy służb mundurowych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 110)

04 listopada 2020
Temat: zaopiniowanie wniosku Komendanta Głównego Policji w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Wsparcia Policji na rok 2020;
Temat: rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 (druk 640):
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 24)

22 września 2020
Temat: informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat planów dotyczących wykorzystania środków pochodzących z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”, a przeznaczonych na potrzeby inwestycyjne dotyczące komend Policji i Państwowej Straży Pożarnej;
Temat: informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2019 roku „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (druk nr 357).
Numer druku sejmowego: 357
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 90)

15 września 2020
Temat: sprawozdanie z wykonania planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2019.
Temat: wniosek Ministra Obrony Narodowej w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Mienia Wojskowego na rok 2020,
Temat: wniosek Ministra Klimatu w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Zapasów Interwencyjnych na rok 2020,
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 47)

08 kwietnia 2020
Temat: zaopiniowanie wniosku Komendanta Głównego Policji w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Wsparcia Policji na rok 2020;
Temat: rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druki nr 330, 324 i 332).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 27)

23 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A):
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 5)

21 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (druk nr 71);
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”.
Numer druku sejmowego: 71
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 8)

12 grudnia 2019
Temat: Rozpatrzenie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (druk nr 56);
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Sprawiedliwości w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na 2019 rok.
Numer druku sejmowego: 56
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 468)

04 lipca 2019
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Środowiska w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2019;
Temat: Rozpatrzenie opinii komisji sejmowych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku (druk nr 3490):
Numer druku sejmowego: 3490
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 203)

11 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 r. (druk nr 3366) w zakresie działania Komisji;
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji w 2018 r. „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020” (druk nr 3421);
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat wykorzystania potencjału polskiego przemysłu, gwarantującego bezpieczeństwo państwa przy realizacji m.in. ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017–2020”;
Numer druku sejmowego: 3366
Numer druku sejmowego: 3421
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 184)

16 maja 2019
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Finansów na dezyderat nr 121 w sprawie przywrócenia obowiązku posiadania certyfikatu księgowego przez osoby trudniące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych – kontynuacja;
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 130 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości zmian w Kodeksie postępowania administracyjnego w zakresie stwierdzenia nieważności decyzji;
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm.), w zakresie definicji pojęcia „małoletni” (BKSP-145-454/18);
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 169)

06 lutego 2019
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 roku poz. 1044 ze zm.) w zakresie zwolnienia od tej opłaty kuratora (BKSP-145-370/18).
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 roku poz. 917 ze zm.) w zakresie urlopów wypoczynkowych (BKSP-145-387/18).
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 roku poz. 1260 ze zm.) w zakresie art. 26 ust. 1 (BKSP-145-390/18).
Numer druku sejmowego: 3178
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 178)

23 listopada 2018
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 3032);
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (druk nr 2989).
Numer druku sejmowego: 2989
Numer druku sejmowego: 3032
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 243)

21 listopada 2018
Temat: Informacja na temat stanu negocjacji międzynarodowych dotyczących Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
Temat: Informacja na temat stanowiska Unii Europejskiej oraz stanowiska Polski na 24. sesję konferencji stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu  (COP 24), która odbędzie się w grudniu 2018 r. w Katowicach
 • Obecność na posiedzeniu