Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Marcin Nowacki

 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 247)

04 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2985) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2985
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 92)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 158)

10 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (druk nr 2147)
Numer druku sejmowego: 2147
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 281)

15 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1964)
Numer druku sejmowego: 1964
Numer druku sejmowego: 1963
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 12)

06 kwietnia 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druki nr 1126 i 1413)
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 11)

23 marca 2017
Temat: Ponowne rozpatrzenie w trybie art 46 ust 2 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)
Temat: Dokonanie zmian w składzie Prezydium Komisji
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 57)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja o przewidywanych skutkach proponowanych rozwiązań w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126) dla rynku aptecznego
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 9)

25 stycznia 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 57)

17 stycznia 2017
Temat: „Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)”
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 7)

14 grudnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat zapobiegania reklamie e-papierosów i papierosów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia  3 kwietnia 2014 r. (tzw nowa dyrektywa tytoniowa)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Branże
Finanse publiczneGospodarkaInfrastrukturaZdrowie
Zatrudnienie
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
Sprawy

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 247)

04 grudnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk 2985) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2985
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 92)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 158)

10 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych (druk nr 2147)
Numer druku sejmowego: 2147
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 281)

15 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku o skierowanie do podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1963)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1964)
Numer druku sejmowego: 1964
Numer druku sejmowego: 1963
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 12)

06 kwietnia 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druki nr 1126 i 1413)
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 11)

23 marca 2017
Temat: Ponowne rozpatrzenie w trybie art 46 ust 2 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)
Temat: Dokonanie zmian w składzie Prezydium Komisji
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 57)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja o przewidywanych skutkach proponowanych rozwiązań w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126) dla rynku aptecznego
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 9)

25 stycznia 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 57)

17 stycznia 2017
Temat: „Zaopiniowanie dla Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)”
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 7)

14 grudnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat zapobiegania reklamie e-papierosów i papierosów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia  3 kwietnia 2014 r. (tzw nowa dyrektywa tytoniowa)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu