Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Transport i Logistyka Polska

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 64)

16 grudnia 2020
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o:
Lobbysta: Maciej Wroński
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 62)

09 grudnia 2020
Temat: pierwsze czytanie projektów ustaw:
Lobbysta: Maciej Wroński
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 206)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 301)

02 lipca 2019
Temat: Informacja na temat funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dotyczących rowerzystów i innych użytkowników jednośladów elektrycznych w ruchu drogowym, ich bezpieczeństwa i rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego.
Lobbysta: Maciej Wroński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 199)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 327)

06 czerwca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
Numer druku sejmowego: 1794
Lobbysta: Maciej Wroński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD331

14 listopada 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD331

14 listopada 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 126)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 258)

28 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1794)
Numer druku sejmowego: 1794
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 40)

30 marca 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu uchwały w sprawie polityki imigracyjnej Polski (druki nr 18 230 i 250)
Temat: W trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiego Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2016) 128 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP
Numer druku sejmowego: 18
Numer druku sejmowego: 230
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 250
Lobbysta: Maciej Wroński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Numer projektu z wykazu: UC162

16 lutego 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Numer projektu z wykazu: UC162

16 lutego 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
01.09.2014
Nr KRS: 0000521362
Siedziba: Aleja Jana Pawła II 23 00-854, Warszawa
Branże
Administracja państwowaUnia EuropejskaFinanse publiczneInfrastruktura
Kategorie
związki pracodawców
Zatrudnieni
Maciej Wroński
Sprawy

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 64)

16 grudnia 2020
Temat: sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o:
Lobbysta: Maciej Wroński
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 62)

09 grudnia 2020
Temat: pierwsze czytanie projektów ustaw:
Lobbysta: Maciej Wroński
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 206)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 301)

02 lipca 2019
Temat: Informacja na temat funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dotyczących rowerzystów i innych użytkowników jednośladów elektrycznych w ruchu drogowym, ich bezpieczeństwa i rozbudowy infrastruktury dla ruchu rowerowego.
Lobbysta: Maciej Wroński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 199)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 327)

06 czerwca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
Numer druku sejmowego: 1794
Lobbysta: Maciej Wroński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD331

14 listopada 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD331

14 listopada 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 126)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 258)

28 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1794)
Numer druku sejmowego: 1794
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 40)

30 marca 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu uchwały w sprawie polityki imigracyjnej Polski (druki nr 18 230 i 250)
Temat: W trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. roku o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiego Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniający dyrektywę 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 r. dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług (COM(2016) 128 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP
Numer druku sejmowego: 18
Numer druku sejmowego: 230
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 250
Lobbysta: Maciej Wroński
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Numer projektu z wykazu: UC162

16 lutego 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Numer projektu z wykazu: UC162

16 lutego 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
01.09.2014
Nr KRS: 0000521362
Siedziba: Aleja Jana Pawła II 23 00-854, Warszawa
Kategorie
związki pracodawców