Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 26)

03 marca 2021
Temat: informacja Ministra Cyfryzacji na temat założeń programu operacyjnego dotyczącego cyfryzacji w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz omówienie Krajowego Planu Odbudowy w zakresie cyfryzacji,
Temat: sprawy bieżące.
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 22)

15 grudnia 2020
Temat: informację Ministra Cyfryzacji na temat realizacji założeń „Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024”;
Temat: informację Ministra Cyfryzacji na temat opracowania i wdrożenia planów dotyczących przygotowania Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 6)

13 lutego 2020
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Cyfryzacji na temat stanu wdrożenia I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,
Temat: Powołanie Podkomisji stałej do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych,
Temat: Sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 140)

15 października 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy – Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3789).
Numer druku sejmowego: 3789
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 174)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 126)

02 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3260).
Numer druku sejmowego: 3260
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 121)

19 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3116 i 3156),
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (druk nr 3119).
Numer druku sejmowego: 3116
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3156
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD 473

24 stycznia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD472

24 stycznia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 119)

17 stycznia 2019
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3116).
Numer druku sejmowego: 3116
Lobbysta: Mariusz Busiło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 115)

22 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o otwieraniu danych publicznych w ramach projektu POPC „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”,
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o projekcie dyrektywy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 133)

20 listopada 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (druk nr 2960).
Numer druku sejmowego: 2960
Lobbysta: Marek Bąkowski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 109)

25 września 2018
Temat: Informacja Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o automatyzacji i robotyzacji produkcji przemysłowej w Polsce oraz o planach związanych z powstaniem Polskiej Platformy Przemysłu 4.0.
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789).
Numer druku sejmowego: 2789
Lobbysta: Borys Stokalski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 109)

25 września 2018
Temat: Informacja Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o automatyzacji i robotyzacji produkcji przemysłowej w Polsce oraz o planach związanych z powstaniem Polskiej Platformy Przemysłu 4.0.
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789).
Numer druku sejmowego: 2789
Lobbysta: Artur Wiza
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 110)

25 września 2018
Temat: Informacja o przygotowaniach do wdrażania technologii 5G.
Temat: Informacja na temat Strategii 5G dla Polski”. Bariery w działalności polskich przedsiębiorstw informatycznych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 110)

25 września 2018
Temat: Informacja o przygotowaniach do wdrażania technologii 5G.
Temat: Informacja na temat Strategii 5G dla Polski”. Bariery w działalności polskich przedsiębiorstw informatycznych.
Lobbysta: Marta Brzoza
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Numer projektu z wykazu: UD429

20 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie progów uznania incydentu za poważny

Numer projektu z wykazu: RC38

01 czerwca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 88)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 131)

12 kwietnia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli cyfryzacji szkół
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji oraz informację Ministra Edukacji Narodowej na temat cyfryzacji polskiej szkoły
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 85)

21 marca 2018
Temat: Informacja ministra cyfryzacji na temat nadzoru i współpracy z jednostkami podległymi i nadzorowanymi
Temat: Informacja ministra cyfryzacji o znaczeniu swobodnego przepływu danych dla innowacyjności i rozwoju polskiej gospodarki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 84)

20 marca 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 311)

20 marca 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1606)
Temat: Sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2225)
Numer druku sejmowego: 1606
Numer druku sejmowego: 2225
Lobbysta: Jan Byrski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 83)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 149)

05 grudnia 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2048)
Numer druku sejmowego: 2048
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 76)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o wdrożeniu i funkcjonowaniu systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o otwieraniu zasobów nauki w Polsce i na świecie
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Cyfryzacji o Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej oraz o sposobie przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych i metadanych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Numer projektu z wykazu: UD277

20 listopada 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 17)

07 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druk nr 1934)
Numer druku sejmowego: 1934
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 17)

07 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druk nr 1934)
Numer druku sejmowego: 1934
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 112)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 73)

26 października 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (druki nr 1851 i 1899)
Numer druku sejmowego: 1851
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1899
Lobbysta: Piotr Kowalski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 70)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 109)

11 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (druk nr 1851)
Numer druku sejmowego: 1851
Lobbysta: Piotr Kowalski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 68)

28 września 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o postępach prac nad rządowym projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Lobbysta: Daniel Ślęzak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 67)

27 września 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji na temat Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
Lobbysta: Daniel Ślęzak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 14)

13 września 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji na temat „Strumienia e-Sprawozdawczość” w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców w kontekście „Strumienia e-Sprawozdawczość” w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”
Lobbysta: Robert Grys
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 14)

13 września 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji na temat „Strumienia e-Sprawozdawczość” w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców w kontekście „Strumienia e-Sprawozdawczość” w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 60)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na temat Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników a także rozporządzenia (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 58)

11 maja 2017
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o stanie realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o planach wdrażania e-usług
Lobbysta: Borys Stokalski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 72)

20 kwietnia 2017
Temat: Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 roku
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 55)

05 kwietnia 2017
Temat: Informacja ministra cyfryzacji na temat projektu mDokumenty – przedstawienie projektu i harmonogramu jego wdrożenia
Temat: Informacja ministra cyfryzacji na temat projektu e-dowód – przedstawienie projektu i harmonogramu jego wdrożenia oraz informacja o współpracy Ministerstwa Cyfryzacji Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wymiany dowodów osobistych
Lobbysta: Michał Tabor
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 46)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o stanie realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz o rewizji Krajowych Ram Interoperacyjności
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 46)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o stanie realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz o rewizji Krajowych Ram Interoperacyjności
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 37)

19 października 2016
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2016–2020
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o pracach nad rządowym projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa będącej również transpozycją dyrektywy NIS
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 27)

21 lipca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (druk 713) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 713
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 38)

22 czerwca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk nr 612)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 612
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 38)

07 czerwca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516)
Numer druku sejmowego: 516
Lobbysta: Mariusz Busiło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 20)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 22)

19 maja 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Numer druku sejmowego: 323
Lobbysta: Piotr Kowalski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 52)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 19)

13 maja 2016
Temat: Informacja wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej komisarza ds jednolitego rynku cyfrowego pana Andrusa Ansipa o stanie prac nad jednolitym rynkiem cyfrowym
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 28)

12 maja 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 433)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 429)
Numer druku sejmowego: 433
Numer druku sejmowego: 429
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 17)

28 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla inwestycji telekomunikacyjnych i ich wpływie na utrzymanie regionalnych sieci szerokopasmowych realizowanych przez samorządy województw
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
Lobbysta: Piotr Kowalski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 15)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 15)

30 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Numer druku sejmowego: 323
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 14)

16 marca 2016
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o rozwoju e-administracji i społeczeństwa informacyjnego w świetle badań Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Cyfryzacji
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 13)

10 marca 2016
Temat: Informacja o konsekwencjach prawnych wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-362/14 Schrems wpływie wyroku na prawa podstawowe obywateli UE oraz funkcjonowanie transatlantyckiego rynku handlu i usług elektronicznych i działaniach podjętych przez GIODO w celu wdrożenia postanowień wyroku w zakresie przekazywania danych osobowych z terytorium Polski do USA
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 7)

27 stycznia 2016
Temat: Wniosek prezydium Komisji w sprawie powołania stałego doradcy Komisji – kontynuacja
Temat: Informacja o projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii (tzw Dyrektywa NIS)
Lobbysta: Marcin Kanarski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 14)

26 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141)
Temat: Sprawy różne
Numer druku sejmowego: 141
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC44

20 stycznia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 7)

29 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie wniosków i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 119 i nr 143)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141)
Numer druku sejmowego: 119
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 143
Numer druku sejmowego: 141
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 7)

29 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie wniosków i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 119 i nr 143)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141)
Numer druku sejmowego: 119
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 143
Numer druku sejmowego: 141
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 2)

10 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji Anny Streżyńskiej o zamierzeniach resortu
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
12.09.2002
Nr KRS: 0000130600
Siedziba: Aleje Jerozolimskie 136/IX Piętro 02-305, Warszawa
Branże
Administracja państwowaCyfryzacja i technologieUnia EuropejskaEdukacjaFinanse publiczne
Kategorie
organizacje branżowe i izby
Zatrudnieni
Michał Rogalski
Cecylia Szymańska-Ban
Sprawy

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 26)

03 marca 2021
Temat: informacja Ministra Cyfryzacji na temat założeń programu operacyjnego dotyczącego cyfryzacji w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz omówienie Krajowego Planu Odbudowy w zakresie cyfryzacji,
Temat: sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 22)

15 grudnia 2020
Temat: informację Ministra Cyfryzacji na temat realizacji założeń „Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019–2024”;
Temat: informację Ministra Cyfryzacji na temat opracowania i wdrożenia planów dotyczących przygotowania Narodowych Standardów Cyberbezpieczeństwa.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 6)

13 lutego 2020
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Cyfryzacji na temat stanu wdrożenia I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,
Temat: Powołanie Podkomisji stałej do spraw regulacji prawnych dotyczących algorytmów cyfrowych,
Temat: Sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 140)

15 października 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy – Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3789).
Numer druku sejmowego: 3789
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 174)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 126)

02 kwietnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3260).
Numer druku sejmowego: 3260
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 121)

19 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3116 i 3156),
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (druk nr 3119).
Numer druku sejmowego: 3116
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3156
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD 473

24 stycznia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Prawo zamówień publicznych

Numer projektu z wykazu: UD472

24 stycznia 2019
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 119)

17 stycznia 2019
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3116).
Numer druku sejmowego: 3116
Lobbysta: Mariusz Busiło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 115)

22 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o otwieraniu danych publicznych w ramach projektu POPC „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”,
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o projekcie dyrektywy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 133)

20 listopada 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości (druk nr 2960).
Numer druku sejmowego: 2960
Lobbysta: Marek Bąkowski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 109)

25 września 2018
Temat: Informacja Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o automatyzacji i robotyzacji produkcji przemysłowej w Polsce oraz o planach związanych z powstaniem Polskiej Platformy Przemysłu 4.0.
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789).
Numer druku sejmowego: 2789
Lobbysta: Borys Stokalski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 109)

25 września 2018
Temat: Informacja Ministra Przedsiębiorczości i Technologii o automatyzacji i robotyzacji produkcji przemysłowej w Polsce oraz o planach związanych z powstaniem Polskiej Platformy Przemysłu 4.0.
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789).
Numer druku sejmowego: 2789
Lobbysta: Artur Wiza
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 110)

25 września 2018
Temat: Informacja o przygotowaniach do wdrażania technologii 5G.
Temat: Informacja na temat Strategii 5G dla Polski”. Bariery w działalności polskich przedsiębiorstw informatycznych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 110)

25 września 2018
Temat: Informacja o przygotowaniach do wdrażania technologii 5G.
Temat: Informacja na temat Strategii 5G dla Polski”. Bariery w działalności polskich przedsiębiorstw informatycznych.
Lobbysta: Marta Brzoza
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Numer projektu z wykazu: UD429

20 września 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie progów uznania incydentu za poważny

Numer projektu z wykazu: RC38

01 czerwca 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 88)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 131)

12 kwietnia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli cyfryzacji szkół
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji oraz informację Ministra Edukacji Narodowej na temat cyfryzacji polskiej szkoły
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 85)

21 marca 2018
Temat: Informacja ministra cyfryzacji na temat nadzoru i współpracy z jednostkami podległymi i nadzorowanymi
Temat: Informacja ministra cyfryzacji o znaczeniu swobodnego przepływu danych dla innowacyjności i rozwoju polskiej gospodarki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 84)

20 marca 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 311)

20 marca 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1606)
Temat: Sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2225)
Numer druku sejmowego: 1606
Numer druku sejmowego: 2225
Lobbysta: Jan Byrski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 83)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 149)

05 grudnia 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2048)
Numer druku sejmowego: 2048
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 76)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o wdrożeniu i funkcjonowaniu systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o otwieraniu zasobów nauki w Polsce i na świecie
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Cyfryzacji o Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej oraz o sposobie przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych i metadanych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców

Numer projektu z wykazu: UD277

20 listopada 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 17)

07 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druk nr 1934)
Numer druku sejmowego: 1934
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 17)

07 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (druk nr 1934)
Numer druku sejmowego: 1934
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 112)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 73)

26 października 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (druki nr 1851 i 1899)
Numer druku sejmowego: 1851
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1899
Lobbysta: Piotr Kowalski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 70)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 109)

11 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (druk nr 1851)
Numer druku sejmowego: 1851
Lobbysta: Piotr Kowalski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 68)

28 września 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o postępach prac nad rządowym projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
Lobbysta: Daniel Ślęzak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 67)

27 września 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji na temat Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
Lobbysta: Daniel Ślęzak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 14)

13 września 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji na temat „Strumienia e-Sprawozdawczość” w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców w kontekście „Strumienia e-Sprawozdawczość” w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”
Lobbysta: Robert Grys
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 14)

13 września 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji na temat „Strumienia e-Sprawozdawczość” w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat obowiązków sprawozdawczych przedsiębiorców w kontekście „Strumienia e-Sprawozdawczość” w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 60)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na temat Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r. ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu oraz zmieniającego dyrektywę 2002/22/WE w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników a także rozporządzenia (UE) nr 531/2012 w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 58)

11 maja 2017
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o stanie realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o planach wdrażania e-usług
Lobbysta: Borys Stokalski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 72)

20 kwietnia 2017
Temat: Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2015 roku
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 55)

05 kwietnia 2017
Temat: Informacja ministra cyfryzacji na temat projektu mDokumenty – przedstawienie projektu i harmonogramu jego wdrożenia
Temat: Informacja ministra cyfryzacji na temat projektu e-dowód – przedstawienie projektu i harmonogramu jego wdrożenia oraz informacja o współpracy Ministerstwa Cyfryzacji Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wymiany dowodów osobistych
Lobbysta: Michał Tabor
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 46)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o stanie realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz o rewizji Krajowych Ram Interoperacyjności
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 46)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o stanie realizacji Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz o rewizji Krajowych Ram Interoperacyjności
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie minimalnej funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 37)

19 października 2016
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2016–2020
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o pracach nad rządowym projektem ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa będącej również transpozycją dyrektywy NIS
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 27)

21 lipca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (druk 713) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 713
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 38)

22 czerwca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk nr 612)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 612
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 38)

07 czerwca 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516)
Numer druku sejmowego: 516
Lobbysta: Mariusz Busiło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 20)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 22)

19 maja 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Numer druku sejmowego: 323
Lobbysta: Piotr Kowalski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 52)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 19)

13 maja 2016
Temat: Informacja wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej komisarza ds jednolitego rynku cyfrowego pana Andrusa Ansipa o stanie prac nad jednolitym rynkiem cyfrowym
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 28)

12 maja 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 433)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (druk nr 429)
Numer druku sejmowego: 433
Numer druku sejmowego: 429
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 17)

28 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla inwestycji telekomunikacyjnych i ich wpływie na utrzymanie regionalnych sieci szerokopasmowych realizowanych przez samorządy województw
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
Lobbysta: Piotr Kowalski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 15)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 15)

30 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Numer druku sejmowego: 323
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 14)

16 marca 2016
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o rozwoju e-administracji i społeczeństwa informacyjnego w świetle badań Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Cyfryzacji
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 13)

10 marca 2016
Temat: Informacja o konsekwencjach prawnych wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-362/14 Schrems wpływie wyroku na prawa podstawowe obywateli UE oraz funkcjonowanie transatlantyckiego rynku handlu i usług elektronicznych i działaniach podjętych przez GIODO w celu wdrożenia postanowień wyroku w zakresie przekazywania danych osobowych z terytorium Polski do USA
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 7)

27 stycznia 2016
Temat: Wniosek prezydium Komisji w sprawie powołania stałego doradcy Komisji – kontynuacja
Temat: Informacja o projekcie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii (tzw Dyrektywa NIS)
Lobbysta: Marcin Kanarski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 14)

26 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141)
Temat: Sprawy różne
Numer druku sejmowego: 141
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC44

20 stycznia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 7)

29 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie wniosków i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 119 i nr 143)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141)
Numer druku sejmowego: 119
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 143
Numer druku sejmowego: 141
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 7)

29 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie wniosków i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 119 i nr 143)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141)
Numer druku sejmowego: 119
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 143
Numer druku sejmowego: 141
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 2)

10 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji Anny Streżyńskiej o zamierzeniach resortu
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
12.09.2002
Nr KRS: 0000130600
Siedziba: Aleje Jerozolimskie 136/IX Piętro 02-305, Warszawa
Kategorie
organizacje branżowe i izby