Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Juliusz Skurewicz

 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 251)

13 lutego 2019
Temat: Informacja o dokumentach w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: (COM(2018) 825, 893, 894, 895, COM(2019) 3, 4 (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r.); COM(2018) 821, 853, 854, 862, COM(2019) 2 (w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej); COM(2018) 809, 824, 848, JOIN(2018) 28 (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej).
Temat: Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 3145).
Temat: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Przygotowania do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 30 marca 2019 r.: Plan działania awaryjnego (COM(2018) 880 wersja ostateczna) i odnoszące się do niego stanowisko rządu.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 257)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat przebiegu i efektów negocjacji Pakietu Mobilności w aspekcie przyszłości polskiego sektora transportu międzynarodowego w świetle przyjętego stanowiska Rady Europejskiej, a także planów polskiego rządu na wypadek ostatecznego przyjęcia niekorzystnych dla polskich przewoźników rozwiązań prawnych w tym zakresie.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 165)

29 listopada 2018
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (druk nr 3038).
Numer druku sejmowego: 3038
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 26)

25 stycznia 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektów ustaw:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 25)

24 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055)
Numer druku sejmowego: 2055
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 23)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051)
Numer druku sejmowego: 2051
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 100)

23 listopada 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druki nr 870 i 1958)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1974 i 2004)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1779 i 1884)
Numer druku sejmowego: 1974
Numer druku sejmowego: 870
Numer druku sejmowego: 1779
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 96)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 111)

22 lutego 2017
Temat: Informacja o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2016) 742 COM(2017) 17 23 (art 8 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) COM(2016) 871 872 COM(2017) 22 24 28 29 30 31 32 (art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. )
Temat: W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Transportu Telekomunikacji i Energii (27 lutego 2017 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach
Temat: W trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona) (COM(2016) 863 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
 • Obecność na posiedzeniu
Sprawy

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 251)

13 lutego 2019
Temat: Informacja o dokumentach w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: (COM(2018) 825, 893, 894, 895, COM(2019) 3, 4 (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r.); COM(2018) 821, 853, 854, 862, COM(2019) 2 (w trybie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej); COM(2018) 809, 824, 848, JOIN(2018) 28 (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej).
Temat: Informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2018 r. (przewodnictwo Austrii w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 3145).
Temat: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady, Europejskiego Banku Centralnego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego: Przygotowania do wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej w dniu 30 marca 2019 r.: Plan działania awaryjnego (COM(2018) 880 wersja ostateczna) i odnoszące się do niego stanowisko rządu.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 257)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury na temat przebiegu i efektów negocjacji Pakietu Mobilności w aspekcie przyszłości polskiego sektora transportu międzynarodowego w świetle przyjętego stanowiska Rady Europejskiej, a także planów polskiego rządu na wypadek ostatecznego przyjęcia niekorzystnych dla polskich przewoźników rozwiązań prawnych w tym zakresie.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 165)

29 listopada 2018
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni (druk nr 3038).
Numer druku sejmowego: 3038
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 26)

25 stycznia 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektów ustaw:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 25)

24 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (druk nr 2055)
Numer druku sejmowego: 2055
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 23)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051)
Numer druku sejmowego: 2051
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 100)

23 listopada 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (druki nr 870 i 1958)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1974 i 2004)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1779 i 1884)
Numer druku sejmowego: 1974
Numer druku sejmowego: 870
Numer druku sejmowego: 1779
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 96)

26 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o obywatelskim projekcie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele (druk nr 870)
Numer druku sejmowego: 870
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 111)

22 lutego 2017
Temat: Informacja o dokumentach UE w stosunku do których prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag: COM(2016) 742 COM(2017) 17 23 (art 8 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) COM(2016) 871 872 COM(2017) 22 24 28 29 30 31 32 (art 151 ust 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art 3 ust 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. )
Temat: W trybie art 11 ust 1 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej informację o stanowisku jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds Transportu Telekomunikacji i Energii (27 lutego 2017 r. ) w związku z zasięgnięciem opinii Komisji w tych sprawach
Temat: W trybie art 7 ust 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona) (COM(2016) 863 wersja ostateczna) i odnoszący się do niego projekt stanowiska RP
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 61)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 165)

07 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244)
Numer druku sejmowego: 1244
 • Obecność na posiedzeniu