Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Jakub Wiewiór

 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 6)

07 stycznia 2020
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 45 i 45-A).
Numer druku sejmowego: 45
Numer druku sejmowego: 45
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 140)

15 października 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy – Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3789).
Numer druku sejmowego: 3789
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 486)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 3761).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 191)

17 lipca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (druk nr 3603).
Numer druku sejmowego: 3603
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 303)

16 lipca 2019
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie wzmocnienia organizacyjnego i finansowego powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego;
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druk nr 3579).
Numer druku sejmowego: 3579
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 189)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk nr 3524),
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 3599).
Numer druku sejmowego: 3524
Numer druku sejmowego: 3599
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 129)

04 lipca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3521).
Numer druku sejmowego: 3521
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 159)

02 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3542).
Numer druku sejmowego: 3542
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 158)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 451)

27 czerwca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk nr 3475).
Numer druku sejmowego: 3475
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 155)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 447)

13 czerwca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju (druk nr 3479)
Numer druku sejmowego: 3479
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 181)

25 kwietnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3387).
Numer druku sejmowego: 3387
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 191)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 167)

13 lutego 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk nr 3050).
Numer druku sejmowego: 3050
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 97)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 98)

21 czerwca 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (druk nr 2505)
Numer druku sejmowego: 2505
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 97)

14 czerwca 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2502 i 2577)
Numer druku sejmowego: 2502
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 116)

14 czerwca 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2622)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2549)
Numer druku sejmowego: 2549
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 94)

05 czerwca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2502).
Numer druku sejmowego: 2502
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 193)

04 czerwca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o tachografach (druk nr 2458)
Numer druku sejmowego: 2458
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 149)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (druk nr 2461)
Numer druku sejmowego: 2461
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 83)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 23)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051)
Numer druku sejmowego: 2051
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 99)

21 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974)
Numer druku sejmowego: 1933
Numer druku sejmowego: 1974
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 125)

07 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
Numer druku sejmowego: 1835
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 120)
Komisja Łączności z Polakami za Granicą (Posiedzenie nr 66)

25 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1904)
Numer druku sejmowego: 1904
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 6)

07 stycznia 2020
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 45 i 45-A).
Numer druku sejmowego: 45
Numer druku sejmowego: 45
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 140)

15 października 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy – Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3789).
Numer druku sejmowego: 3789
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 486)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 3761).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 191)

17 lipca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (druk nr 3603).
Numer druku sejmowego: 3603
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 303)

16 lipca 2019
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie wzmocnienia organizacyjnego i finansowego powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego;
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druk nr 3579).
Numer druku sejmowego: 3579
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 189)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk nr 3524),
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 3599).
Numer druku sejmowego: 3524
Numer druku sejmowego: 3599
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 129)

04 lipca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3521).
Numer druku sejmowego: 3521
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 159)

02 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3542).
Numer druku sejmowego: 3542
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 158)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 451)

27 czerwca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk nr 3475).
Numer druku sejmowego: 3475
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 155)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 447)

13 czerwca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju (druk nr 3479)
Numer druku sejmowego: 3479
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 181)

25 kwietnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3387).
Numer druku sejmowego: 3387
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 191)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 167)

13 lutego 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk nr 3050).
Numer druku sejmowego: 3050
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 97)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 98)

21 czerwca 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (druk nr 2505)
Numer druku sejmowego: 2505
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 97)

14 czerwca 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2502 i 2577)
Numer druku sejmowego: 2502
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 116)

14 czerwca 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2622)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2549)
Numer druku sejmowego: 2549
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 94)

05 czerwca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2502).
Numer druku sejmowego: 2502
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 193)

04 czerwca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o tachografach (druk nr 2458)
Numer druku sejmowego: 2458
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 149)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (druk nr 2461)
Numer druku sejmowego: 2461
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 83)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 23)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051)
Numer druku sejmowego: 2051
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 99)

21 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974)
Numer druku sejmowego: 1933
Numer druku sejmowego: 1974
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 125)

07 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
Numer druku sejmowego: 1835
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 120)
Komisja Łączności z Polakami za Granicą (Posiedzenie nr 66)

25 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1904)
Numer druku sejmowego: 1904
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Sprawy

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 6)

07 stycznia 2020
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 45 i 45-A).
Numer druku sejmowego: 45
Numer druku sejmowego: 45
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 140)

15 października 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy – Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3789).
Numer druku sejmowego: 3789
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 486)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 3761).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 191)

17 lipca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (druk nr 3603).
Numer druku sejmowego: 3603
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 303)

16 lipca 2019
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie wzmocnienia organizacyjnego i finansowego powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego;
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druk nr 3579).
Numer druku sejmowego: 3579
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 189)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk nr 3524),
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 3599).
Numer druku sejmowego: 3524
Numer druku sejmowego: 3599
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 129)

04 lipca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3521).
Numer druku sejmowego: 3521
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 159)

02 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3542).
Numer druku sejmowego: 3542
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 158)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 451)

27 czerwca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk nr 3475).
Numer druku sejmowego: 3475
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 155)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 447)

13 czerwca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju (druk nr 3479)
Numer druku sejmowego: 3479
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 181)

25 kwietnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3387).
Numer druku sejmowego: 3387
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 191)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 167)

13 lutego 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk nr 3050).
Numer druku sejmowego: 3050
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 97)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 98)

21 czerwca 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (druk nr 2505)
Numer druku sejmowego: 2505
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 97)

14 czerwca 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2502 i 2577)
Numer druku sejmowego: 2502
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 116)

14 czerwca 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2622)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2549)
Numer druku sejmowego: 2549
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 94)

05 czerwca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2502).
Numer druku sejmowego: 2502
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 193)

04 czerwca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o tachografach (druk nr 2458)
Numer druku sejmowego: 2458
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 149)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (druk nr 2461)
Numer druku sejmowego: 2461
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 83)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 23)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051)
Numer druku sejmowego: 2051
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 99)

21 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974)
Numer druku sejmowego: 1933
Numer druku sejmowego: 1974
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 125)

07 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
Numer druku sejmowego: 1835
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 120)
Komisja Łączności z Polakami za Granicą (Posiedzenie nr 66)

25 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1904)
Numer druku sejmowego: 1904
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 6)

07 stycznia 2020
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druki nr 45 i 45-A).
Numer druku sejmowego: 45
Numer druku sejmowego: 45
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 140)

15 października 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawy – Prawo telekomunikacyjne, ustawy o zasadach przeprowadzania zbiórek publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3789).
Numer druku sejmowego: 3789
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 486)

29 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 3761).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 191)

17 lipca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (druk nr 3603).
Numer druku sejmowego: 3603
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 209)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3604).
Numer druku sejmowego: 3604
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 303)

16 lipca 2019
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie wzmocnienia organizacyjnego i finansowego powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego;
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druk nr 3579).
Numer druku sejmowego: 3579
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 189)

16 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk nr 3524),
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (druk nr 3599).
Numer druku sejmowego: 3524
Numer druku sejmowego: 3599
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 129)

04 lipca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3521).
Numer druku sejmowego: 3521
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 159)

02 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3542).
Numer druku sejmowego: 3542
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 158)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 451)

27 czerwca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (druk nr 3475).
Numer druku sejmowego: 3475
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 155)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 447)

13 czerwca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju (druk nr 3479)
Numer druku sejmowego: 3479
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 181)

25 kwietnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3387).
Numer druku sejmowego: 3387
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 191)
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 167)

13 lutego 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (druk nr 3050).
Numer druku sejmowego: 3050
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 97)
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 98)

21 czerwca 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (druk nr 2505)
Numer druku sejmowego: 2505
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 97)

14 czerwca 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2502 i 2577)
Numer druku sejmowego: 2502
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 116)

14 czerwca 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2622)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2549)
Numer druku sejmowego: 2549
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 94)

05 czerwca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2502).
Numer druku sejmowego: 2502
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 193)

04 czerwca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o tachografach (druk nr 2458)
Numer druku sejmowego: 2458
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 149)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (druk nr 2461)
Numer druku sejmowego: 2461
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 83)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 23)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 2051)
Numer druku sejmowego: 2051
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 99)

21 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974)
Numer druku sejmowego: 1933
Numer druku sejmowego: 1974
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 125)

07 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1835)
Numer druku sejmowego: 1835
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 120)
Komisja Łączności z Polakami za Granicą (Posiedzenie nr 66)

25 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1904)
Numer druku sejmowego: 1904
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu