Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Karolina Umińska

 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 49)

13 kwietnia 2021
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1033).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 3)

20 listopada 2019
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 13 i 13-A).
Numer druku sejmowego: 13
Numer druku sejmowego: 13
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 473)

17 lipca 2019
Temat: Zaopiniowanie wniosku ministra sportu i turystyki w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2019,
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3602).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 424)

13 marca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej (druk nr 3258).
Numer druku sejmowego: 3258
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 425)

13 marca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3208).
Numer druku sejmowego: 3208
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 175)

12 marca 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw polityki społecznej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 428).
Temat: Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1888).
Temat: Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2523).
Numer druku sejmowego: 2523
Numer druku sejmowego: 428
Numer druku sejmowego: 2671
Numer druku sejmowego: 1888
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 173)

12 marca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3237).
Numer druku sejmowego: 3237
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 420)

21 lutego 2019
Temat: rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1863) – kontynuacja;
Temat: sprawy bieżące;
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3205).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 391)

08 listopada 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr 2901 i 2948)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druki nr 2914 i 2949)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (druki nr 2915 i 2975)
Numer druku sejmowego: 2812
Numer druku sejmowego: 2915
Numer druku sejmowego: 2901
Numer druku sejmowego: 2914
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 35)

08 listopada 2018
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druki nr 2862 i 2921).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 393)

08 listopada 2018
Temat: Zaopiniowanie wniosku Głównego Geodety Kraju w sprawie zmian w planie finansowym funduszu celowego – Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2018
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2877) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2877
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 384)

06 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2905).
Numer druku sejmowego: 2905
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 383)

06 listopada 2018
Temat: Rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Fundusz Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2877).
Numer druku sejmowego: 2877
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 34)

22 października 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druk nr 2862).
Numer druku sejmowego: 2862
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 367)

05 października 2018
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w poz. 33 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 r.,
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2854).
Numer druku sejmowego: 2854
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 170)

04 października 2018
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2828).
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789).
Numer druku sejmowego: 2828
Numer druku sejmowego: 2789
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 362)

26 września 2018
Temat: Zaopiniowanie wniosku przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na 2018 r.
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych w ustawie budżetowej na 2018 r.
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym (druk nr 2812).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 359)

25 września 2018
Temat: Zaopiniowanie wniosku Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018.
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie przeznaczenia rezerw celowych w poz. 49 i 79 w ustawie budżetowej na rok 2018.
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru finansowego oraz ochrony interesów na rynku finansowym (druk nr 2812).
Numer druku sejmowego: 2812
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 360)

25 września 2018
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk nr 2811).
Numer druku sejmowego: 2811
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 344)

03 lipca 2018
Temat: Zaopiniowanie wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2626).
Numer druku sejmowego: 2626
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 29)

10 maja 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druki nr 2293 i 2354)
Numer druku sejmowego: 2354
Numer druku sejmowego: 2293
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 320)

08 maja 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr 2291 i 2291-A)
Numer druku sejmowego: 2291
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 149)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (druk nr 2461)
Numer druku sejmowego: 2461
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (Posiedzenie nr 48)

21 marca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2216)
Numer druku sejmowego: 2216
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 173)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 310)

20 marca 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2156 i 2308)
Numer druku sejmowego: 2156
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 311)

20 marca 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1606)
Temat: Sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2225)
Numer druku sejmowego: 2225
Numer druku sejmowego: 1606
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (Posiedzenie nr 47)

06 marca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2216)
Numer druku sejmowego: 2216
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 167)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 308)

27 lutego 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2156)
Numer druku sejmowego: 2156
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 306)

21 lutego 2018
Temat: Uzupełnienie składu osobowego podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729) przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytów i pożyczek (druk nr 811) poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursów walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 2233)
Numer druku sejmowego: 2233
Numer druku sejmowego: 811
Numer druku sejmowego: 729
Numer druku sejmowego: 877
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 83)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 22)

10 stycznia 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (druki nr: 1995 i 2119)
Numer druku sejmowego: 1995
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 21)

13 grudnia 2017
Temat: Przeprowadzenie dyskusji nad harmonogramem prac nad rządowymi projektami ustaw:
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (druk nr 1995)
Numer druku sejmowego: 1995
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 284)

21 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880)
Numer druku sejmowego: 1880
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 272)

07 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o rządowym projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druk nr 1781)
Numer druku sejmowego: 1781
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 120)
Komisja Łączności z Polakami za Granicą (Posiedzenie nr 66)

25 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1904)
Numer druku sejmowego: 1904
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 264)

24 października 2017
Temat: Wniosek o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880) do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878)
Numer druku sejmowego: 1880
Numer druku sejmowego: 1878
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 243)

18 lipca 2017
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1606)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1677)
Numer druku sejmowego: 1606
Numer druku sejmowego: 1677
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 54)

23 marca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (druki nr 1305 i 1359)
Numer druku sejmowego: 1305
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 66)

22 marca 2017
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 41 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz U z 2016 r. poz 21 ze zm ) w zakresie wprowadzenia maksymalnego terminu sporządzania protokołu z walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) spółdzielni oraz obowiązku sporządzania tego protokołu z udziałem notariusza (BKSP-145-169/16)
Temat: Rozpatrzenie uzupełnionej odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 5 w sprawie kosztów egzekucji komorniczej
Temat: Rozpatrzenie wniosku komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 66)

22 marca 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 1256)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1306)
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1274)
Numer druku sejmowego: 1256
Numer druku sejmowego: 1306
Numer druku sejmowego: 1274
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 60)

06 grudnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1063)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” (druk nr 1060)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1048)
Numer druku sejmowego: 1063
Numer druku sejmowego: 1048
Numer druku sejmowego: 1060
 • Obecność na posiedzeniu
Sprawy

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 49)

13 kwietnia 2021
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1033).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 3)

20 listopada 2019
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 13 i 13-A).
Numer druku sejmowego: 13
Numer druku sejmowego: 13
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 473)

17 lipca 2019
Temat: Zaopiniowanie wniosku ministra sportu i turystyki w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na rok 2019,
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3602).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 424)

13 marca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zasadach prowadzenia działalności przez niektóre podmioty rynku finansowego ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Gibraltaru w związku z wystąpieniem z Unii Europejskiej (druk nr 3258).
Numer druku sejmowego: 3258
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 425)

13 marca 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3208).
Numer druku sejmowego: 3208
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 175)

12 marca 2019
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw polityki społecznej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 428).
Temat: Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1888).
Temat: Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2523).
Numer druku sejmowego: 2523
Numer druku sejmowego: 428
Numer druku sejmowego: 2671
Numer druku sejmowego: 1888
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 173)

12 marca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druk nr 3237).
Numer druku sejmowego: 3237
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 420)

21 lutego 2019
Temat: rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyty mieszkaniowe oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1863) – kontynuacja;
Temat: sprawy bieżące;
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3205).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 391)

08 listopada 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr 2901 i 2948)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druki nr 2914 i 2949)
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (druki nr 2915 i 2975)
Numer druku sejmowego: 2812
Numer druku sejmowego: 2915
Numer druku sejmowego: 2901
Numer druku sejmowego: 2914
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 35)

08 listopada 2018
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druki nr 2862 i 2921).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 393)

08 listopada 2018
Temat: Zaopiniowanie wniosku Głównego Geodety Kraju w sprawie zmian w planie finansowym funduszu celowego – Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2018
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2877) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2877
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 384)

06 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2905).
Numer druku sejmowego: 2905
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 383)

06 listopada 2018
Temat: Rządowy projektu ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Fundusz Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2877).
Numer druku sejmowego: 2877
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 34)

22 października 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (druk nr 2862).
Numer druku sejmowego: 2862
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 367)

05 października 2018
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w poz. 33 zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2018 r.,
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2854).
Numer druku sejmowego: 2854
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 170)

04 października 2018
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2828).
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2789).
Numer druku sejmowego: 2828
Numer druku sejmowego: 2789
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 362)

26 września 2018
Temat: Zaopiniowanie wniosku przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie zmian w planie finansowym Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na 2018 r.
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerw celowych w ustawie budżetowej na 2018 r.
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym (druk nr 2812).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 359)

25 września 2018
Temat: Zaopiniowanie wniosku Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie zmian w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018.
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów w sprawie przeznaczenia rezerw celowych w poz. 49 i 79 w ustawie budżetowej na rok 2018.
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru finansowego oraz ochrony interesów na rynku finansowym (druk nr 2812).
Numer druku sejmowego: 2812
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 360)

25 września 2018
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (druk nr 2811).
Numer druku sejmowego: 2811
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 344)

03 lipca 2018
Temat: Zaopiniowanie wniosku Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2626).
Numer druku sejmowego: 2626
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 29)

10 maja 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania do projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (druki nr 2293 i 2354)
Numer druku sejmowego: 2354
Numer druku sejmowego: 2293
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 320)

08 maja 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druki nr 2291 i 2291-A)
Numer druku sejmowego: 2291
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 149)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (druk nr 2461)
Numer druku sejmowego: 2461
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (Posiedzenie nr 48)

21 marca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2216)
Numer druku sejmowego: 2216
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 173)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 310)

20 marca 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2156 i 2308)
Numer druku sejmowego: 2156
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 311)

20 marca 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1606)
Temat: Sprawozdanie Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2225)
Numer druku sejmowego: 2225
Numer druku sejmowego: 1606
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach (Posiedzenie nr 47)

06 marca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2216)
Numer druku sejmowego: 2216
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 167)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 308)

27 lutego 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2156)
Numer druku sejmowego: 2156
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 306)

21 lutego 2018
Temat: Uzupełnienie składu osobowego podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o restrukturyzacji kredytów denominowanych lub indeksowanych do waluty innej niż waluta polska oraz o wprowadzeniu zakazu udzielania takich kredytów (druk nr 729) przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zasadach zwrotu niektórych należności wynikających z umów kredytów i pożyczek (druk nr 811) poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursów walut obcych do waluty polskiej (druk nr 877)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk nr 2233)
Numer druku sejmowego: 2233
Numer druku sejmowego: 811
Numer druku sejmowego: 729
Numer druku sejmowego: 877
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 83)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 22)

10 stycznia 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (druki nr: 1995 i 2119)
Numer druku sejmowego: 1995
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 21)

13 grudnia 2017
Temat: Przeprowadzenie dyskusji nad harmonogramem prac nad rządowymi projektami ustaw:
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (druk nr 1995)
Numer druku sejmowego: 1995
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 284)

21 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880)
Numer druku sejmowego: 1880
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 272)

07 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych o rządowym projekcie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (druk nr 1781)
Numer druku sejmowego: 1781
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 120)
Komisja Łączności z Polakami za Granicą (Posiedzenie nr 66)

25 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1904)
Numer druku sejmowego: 1904
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 264)

24 października 2017
Temat: Wniosek o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (druk nr 1880) do Podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (druk nr 1878)
Numer druku sejmowego: 1880
Numer druku sejmowego: 1878
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 243)

18 lipca 2017
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1606)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (druk nr 1677)
Numer druku sejmowego: 1606
Numer druku sejmowego: 1677
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 54)

23 marca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (druki nr 1305 i 1359)
Numer druku sejmowego: 1305
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 66)

22 marca 2017
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 41 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz U z 2016 r. poz 21 ze zm ) w zakresie wprowadzenia maksymalnego terminu sporządzania protokołu z walnego zgromadzenia (zebrania przedstawicieli) spółdzielni oraz obowiązku sporządzania tego protokołu z udziałem notariusza (BKSP-145-169/16)
Temat: Rozpatrzenie uzupełnionej odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 5 w sprawie kosztów egzekucji komorniczej
Temat: Rozpatrzenie wniosku komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 66)

22 marca 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 1256)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1306)
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1274)
Numer druku sejmowego: 1256
Numer druku sejmowego: 1306
Numer druku sejmowego: 1274
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 60)

06 grudnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1063)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” (druk nr 1060)
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1048)
Numer druku sejmowego: 1063
Numer druku sejmowego: 1048
Numer druku sejmowego: 1060
 • Obecność na posiedzeniu