Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Forum Związków Zawodowych

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 30)

03 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 37)

03 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 29)

26 października 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji i Nauki – wniosku Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy o rozpatrzenie przez Sejm „Informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanu przygotowań do roku szkolnego 2020/2021”.
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji i Nauki – wniosku Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, o rozpatrzenie przez Sejm „Informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2020/2021, w szczególności w zakresie realizacji ustawowych zadań w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19, a także sprawności systemów informatycznych zapewniających nauczanie zdalne, z których korzystają szkoły.”
Temat: zmiany w składzie prezydium Komisji.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 14)

29 września 2020
Temat: omówienie planów w zakresie cyfryzacji polskich szkół oraz rozbudowy edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa,
Temat: rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 294)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 192)

02 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przyznaniu prawa do wynagrodzenia nauczycielom biorącym udział w strajku w okresie od dnia 8 kwietnia 2019 r. do dnia 25 kwietnia 2019 r. (druk nr 3488).
Numer druku sejmowego: 3488
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 180)

04 kwietnia 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji Narodowej – wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie negocjacji płacowych z nauczycielami oraz kwestii zagrożonych egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów z uwagi na zapowiedziany na kwiecień 2019 r. strajk generalny nauczycieli”.
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 173)

22 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zaplanowanych i realizowanych podwyżek płac nauczycieli oraz propozycji nowych regulacji dotyczących systemu wynagrodzeń nauczycieli.
Lobbysta: Ewa Tatarczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 164)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 171)

21 lutego 2019
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia.
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 163)

05 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat wniosków z monitorowania organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w tym dostępności tej pomocy dla uczniów.
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 248)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 156)

25 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 2592);
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (druk nr 2861).
Numer druku sejmowego: 2592
Numer druku sejmowego: 2861
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 153)

23 października 2018
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego

Projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego

Projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 149)

27 września 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji Narodowej – wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej w sprawie warunków szkolnych uczniów i nauczycieli klas VII, którzy, w świetle raportu Rzecznika Praw Dziecka z dnia 17 sierpnia 2018 r., mierzą się z konsekwencjami źle ułożonych programów nauczania: nadmiarem nauki i prac domowych, niemożnością pełnej realizacji programu oraz niemożnością zrozumiałego zaprezentowania nauczanych treści”;
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli współpracy szkół z rodzicami w realizacji zadań wychowawczych wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej.
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 141)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych  (druk nr 2793).
Numer druku sejmowego: 2793
Lobbysta: Monika Mazur
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 134)

04 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678),
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556),
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.
Numer druku sejmowego: 2678
Numer druku sejmowego: 2556
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 136)

30 maja 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk  nr 2446) – kontynuacja,
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2447) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2447
Numer druku sejmowego: 2446
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 135)

29 maja 2018
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2446) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2446
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 202)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 132)

08 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 2413)
Numer druku sejmowego: 2413
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 113)

11 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215) – kontynuacja
Temat: Propozycja tematów kontroli Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Numer druku sejmowego: 2215
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 114)

11 kwietnia 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Numer druku sejmowego: 1933
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 83)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 190)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 124)

06 lutego 2018
Temat: Informacja ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej w sprawie realizacji zapowiedzi składanych przez panią minister w zakresie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli które miały zostać wypłacane od stycznia 2018 r.
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 111)

24 stycznia 2018
Temat: Zmiany w składzie prezydium Komisji
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o kierunkach i strategii planowanych działań Ministerstwa Zdrowia
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 184)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 121)

10 stycznia 2018
Temat: Monitorowanie wprowadzania systemu edukacji Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat: – przygotowanie podstaw programowych i podręczników szkolnych; – zmiany w zatrudnieniu nauczycieli wynikające z reformy edukacji; – przygotowanie szkół podstawowych do przyjęcia starszych uczniów; – wyposażenie szkół podstawowych w pracownie przedmiotowe oraz zapewnienie w kwalifikowanej kadry do nauczania przedmiotowego w szkołach podstawowych.
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 147)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 94)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 169)

24 listopada 2017
Temat: Informacja komisarz ds transportu pani Violety Bulc na temat przedstawionych przez Komisję Europejską nowych propozycji w zakresie transportu w ramach pakietu „Europa w ruchu” oraz polityki transportowej Unii Europejskiej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 99)

21 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974)
Numer druku sejmowego: 1933
Numer druku sejmowego: 1974
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 99)

21 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974)
Numer druku sejmowego: 1933
Numer druku sejmowego: 1974
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 99)

08 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1976)
Numer druku sejmowego: 1976
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 74)
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 73)

26 października 2017
Temat: Informacja na temat procesu restrukturyzacji przemysłu stoczniowego
Temat: Informacja na temat sytuacji w Stoczni Remontowej Nauta SA w kontekście przyczyn i skutków przewrócenia się remontowanego statku
Temat: Informacja na temat realizacji kontraktu na zakup promu pasażerskiego przez Polską Żeglugę Bałtycką SA
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 110)

25 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 w zakresie: 1) części budżetowej 30 – Oświata i wychowanie: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe, celowe i przedmiotowe z zał. nr 8 i 9, d) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10, e) środki europejskie na finansowanie projektów z zakresu oświaty i wychowania z zał. nr 4 i 15; 2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe poz. nr 49, 68 i 82; 3) części budżetowej 28 – Nauka: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8 i 9, d) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10, e) środki europejskie na finansowanie projektów z zakresu nauki z zał. nr 4 i 15; 4) planów finansowych agencji wykonawczych z zał. nr 11: a) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, b) Narodowego Centrum Nauki; 5) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe poz. nr 84; 6) części budżetowej 38 – Szkolnictwo wyższe: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8 i 9, d) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10, e) środki europejskie na finansowanie projektów z zakresu szkolnictwa wyższego z zał. nr 4 i 15; 7) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe poz. nr 18; 8) części budżetowej 67 – Polska Akademia Nauk: a) wydatki z zał. nr 2, b) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8.
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 186)

25 października 2017
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 155)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 108)

10 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837)
Numer druku sejmowego: 1837
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 104)

28 września 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn „Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych” wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn „Wykorzystanie monitoringu wizyjnego w szkołach i jego wpływ na bezpieczeństwo uczniów” wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 103)

27 września 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela wraz ze stanowiskiem ministra edukacji narodowej oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz (poprzednio: projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym)

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 76)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 90)

25 maja 2017
Temat: Zapoznanie się z informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 1465)
Numer druku sejmowego: 1465
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 120)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 89)

24 maja 2017
Temat: Informacja ministra edukacji narodowej na temat założeń projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Temat: Informacja ministra edukacji narodowej na temat zmian w przepisach rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 115)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 87)

11 maja 2017
Temat: Monitorowanie wprowadzania reformy edukacji Rozpatrzenie informacji ministra edukacji narodowej na temat sytuacji uczniów po wprowadzeniu nowej sieci szkół oraz wpływu nowej sieci szkół na finanse samorządów terytorialnych
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 124)

20 kwietnia 2017
Temat: Spotkanie z Głównym Negocjatorem Grupy Zadaniowej Komisji Europejskiej do spraw przygotowania i przeprowadzenia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie art 50 Traktatu o Unii Europejskiej Panem Michelem Barnier
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Numer projektu z wykazu: UD160

04 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 67)

22 marca 2017
Temat: Informacja ministra rozwoju i finansów o wpływie funduszy unijnych na rozwój polskiej gospodarki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 98)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 63)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 61)

22 lutego 2017
Temat: „Przedstawienie przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła informacji dotyczącej skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 92)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 71)

26 stycznia 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu informacji oświatowej wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Numer projektu z wykazu: ZD6

11 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 85)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 64)

09 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 63)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 84)

08 grudnia 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
Lobbysta: Ewa Tatarczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 63)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 84)

08 grudnia 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 44)

30 listopada 2016
Temat: Informacja obejmująca:
Temat: Informacja Ministra Energii o:
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 45)

13 września 2016
Temat: Kontynuacja dyskusji nad Informacją Ministra Edukacji Narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 36)

21 lipca 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 679 i 739)
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
Numer druku sejmowego: 679
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 739
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 58)

08 czerwca 2016
Temat: Aktualny stan negocjacji umowy handlowej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej (TTIP) Spotkanie z panem Hiddo Houbenem wicenegocjatorem Unii Europejskiej ds umowy handlowej TTIP
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 23)

18 maja 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Lobbysta: Tomasz Śliwa
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA18

17 maja 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 25)

12 kwietnia 2016
Temat: Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności podręczników szkolnych wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 12)

31 marca 2016
Temat: Uzupełnienie składu prezydium Komisji
Temat: Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działań dotyczących uregulowania uprawnień do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych i zarządzania jego majątkiem
Temat: Sprawy bieżące
Lobbysta: Antoni Duda
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 22)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 19)

10 marca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 280)
Numer druku sejmowego: 280
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 16)

10 marca 2016
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 291)
Temat: Informacja o wynikach kontroli pomocy w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
Numer druku sejmowego: 62
Numer druku sejmowego: 291
Lobbysta: Tomasz Śliwa
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 18)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 20)

09 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 264)
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli – Wykonywanie wybranych zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego
Numer druku sejmowego: 264
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 18)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 20)

09 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 264)
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli – Wykonywanie wybranych zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego
Numer druku sejmowego: 264
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 7)

13 stycznia 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 150)
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
Numer druku sejmowego: 150
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 6)

12 stycznia 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 62
Lobbysta: Anna Grabowska
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 6)

12 stycznia 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 62
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Numer projektu z wykazu: UA10

08 stycznia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 7)

09 grudnia 2015
Temat: Informacja na temat stanu wykorzystania funduszy europejskich przez Polskę
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Numer projektu z wykazu: UC177

19 sierpnia 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UB33

22 lipca 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UB33

12 czerwca 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Numer projektu z wykazu: UB32

21 kwietnia 2015
projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach
 • Przesłanie opinii

projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Numer projektu z wykazu: UB32

13 kwietnia 2015
projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach
 • Przesłanie opinii

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Numer projektu z wykazu: 508

18 marca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

Numer projektu z wykazu: 510

18 marca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych

Numer projektu z wykazu: UD202

25 lutego 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
31.01.2002
Nr KRS: 0000087470
Siedziba: Ul. Juliana Smulikowskiego 6/8 00-389, Warszawa
Kategorie
związki zawodowe
Sprawy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 30)

03 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 37)

03 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 29)

26 października 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji i Nauki – wniosku Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy o rozpatrzenie przez Sejm „Informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanu przygotowań do roku szkolnego 2020/2021”.
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji i Nauki – wniosku Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, o rozpatrzenie przez Sejm „Informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2020/2021, w szczególności w zakresie realizacji ustawowych zadań w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19, a także sprawności systemów informatycznych zapewniających nauczanie zdalne, z których korzystają szkoły.”
Temat: zmiany w składzie prezydium Komisji.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 14)

29 września 2020
Temat: omówienie planów w zakresie cyfryzacji polskich szkół oraz rozbudowy edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa,
Temat: rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 294)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 192)

02 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o przyznaniu prawa do wynagrodzenia nauczycielom biorącym udział w strajku w okresie od dnia 8 kwietnia 2019 r. do dnia 25 kwietnia 2019 r. (druk nr 3488).
Numer druku sejmowego: 3488
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 180)

04 kwietnia 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji Narodowej – wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie negocjacji płacowych z nauczycielami oraz kwestii zagrożonych egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów z uwagi na zapowiedziany na kwiecień 2019 r. strajk generalny nauczycieli”.
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 173)

22 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zaplanowanych i realizowanych podwyżek płac nauczycieli oraz propozycji nowych regulacji dotyczących systemu wynagrodzeń nauczycieli.
Lobbysta: Ewa Tatarczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 164)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 171)

21 lutego 2019
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym wraz ze stanowiskiem Ministra Zdrowia.
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 163)

05 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat wniosków z monitorowania organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, w tym dostępności tej pomocy dla uczniów.
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 248)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 156)

25 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 2592);
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (druk nr 2861).
Numer druku sejmowego: 2592
Numer druku sejmowego: 2861
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 153)

23 października 2018
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego

Projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego

Projekt ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 149)

27 września 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji Narodowej – wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej w sprawie warunków szkolnych uczniów i nauczycieli klas VII, którzy, w świetle raportu Rzecznika Praw Dziecka z dnia 17 sierpnia 2018 r., mierzą się z konsekwencjami źle ułożonych programów nauczania: nadmiarem nauki i prac domowych, niemożnością pełnej realizacji programu oraz niemożnością zrozumiałego zaprezentowania nauczanych treści”;
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli współpracy szkół z rodzicami w realizacji zadań wychowawczych wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej.
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 141)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych  (druk nr 2793).
Numer druku sejmowego: 2793
Lobbysta: Monika Mazur
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 134)

04 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678),
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556),
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.
Numer druku sejmowego: 2678
Numer druku sejmowego: 2556
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 136)

30 maja 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk  nr 2446) – kontynuacja,
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2447) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2447
Numer druku sejmowego: 2446
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 135)

29 maja 2018
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2446) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2446
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 202)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 132)

08 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 2413)
Numer druku sejmowego: 2413
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 113)

11 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215) – kontynuacja
Temat: Propozycja tematów kontroli Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Numer druku sejmowego: 2215
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 114)

11 kwietnia 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji stałej do spraw rynku pracy o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Numer druku sejmowego: 1933
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 83)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 190)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 124)

06 lutego 2018
Temat: Informacja ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej w sprawie realizacji zapowiedzi składanych przez panią minister w zakresie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli które miały zostać wypłacane od stycznia 2018 r.
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 111)

24 stycznia 2018
Temat: Zmiany w składzie prezydium Komisji
Temat: Informacja ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego o kierunkach i strategii planowanych działań Ministerstwa Zdrowia
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 184)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 121)

10 stycznia 2018
Temat: Monitorowanie wprowadzania systemu edukacji Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat: – przygotowanie podstaw programowych i podręczników szkolnych; – zmiany w zatrudnieniu nauczycieli wynikające z reformy edukacji; – przygotowanie szkół podstawowych do przyjęcia starszych uczniów; – wyposażenie szkół podstawowych w pracownie przedmiotowe oraz zapewnienie w kwalifikowanej kadry do nauczania przedmiotowego w szkołach podstawowych.
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 147)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 94)
Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 169)

24 listopada 2017
Temat: Informacja komisarz ds transportu pani Violety Bulc na temat przedstawionych przez Komisję Europejską nowych propozycji w zakresie transportu w ramach pakietu „Europa w ruchu” oraz polityki transportowej Unii Europejskiej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 99)

21 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974)
Numer druku sejmowego: 1933
Numer druku sejmowego: 1974
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 99)

21 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974)
Numer druku sejmowego: 1933
Numer druku sejmowego: 1974
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 99)

08 listopada 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1976)
Numer druku sejmowego: 1976
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 74)
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 73)

26 października 2017
Temat: Informacja na temat procesu restrukturyzacji przemysłu stoczniowego
Temat: Informacja na temat sytuacji w Stoczni Remontowej Nauta SA w kontekście przyczyn i skutków przewrócenia się remontowanego statku
Temat: Informacja na temat realizacji kontraktu na zakup promu pasażerskiego przez Polską Żeglugę Bałtycką SA
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 110)

25 października 2017
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 w zakresie: 1) części budżetowej 30 – Oświata i wychowanie: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe, celowe i przedmiotowe z zał. nr 8 i 9, d) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10, e) środki europejskie na finansowanie projektów z zakresu oświaty i wychowania z zał. nr 4 i 15; 2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe poz. nr 49, 68 i 82; 3) części budżetowej 28 – Nauka: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8 i 9, d) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10, e) środki europejskie na finansowanie projektów z zakresu nauki z zał. nr 4 i 15; 4) planów finansowych agencji wykonawczych z zał. nr 11: a) Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, b) Narodowego Centrum Nauki; 5) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe poz. nr 84; 6) części budżetowej 38 – Szkolnictwo wyższe: a) dochody i wydatki z zał. nr 1 i 2, b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych z zał. nr 6, c) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8 i 9, d) programy wieloletnie w układzie zadaniowym z zał. nr 10, e) środki europejskie na finansowanie projektów z zakresu szkolnictwa wyższego z zał. nr 4 i 15; 7) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe poz. nr 18; 8) części budżetowej 67 – Polska Akademia Nauk: a) wydatki z zał. nr 2, b) dotacje podmiotowe i celowe z zał. nr 8.
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 186)

25 października 2017
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 155)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 108)

10 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837)
Numer druku sejmowego: 1837
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 104)

28 września 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn „Bezpieczeństwo i higiena nauczania w szkołach publicznych” wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn „Wykorzystanie monitoringu wizyjnego w szkołach i jego wpływ na bezpieczeństwo uczniów” wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 103)

27 września 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela wraz ze stanowiskiem ministra edukacji narodowej oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz (poprzednio: projekt ustawy o Narodowym Instytucie Technologicznym)

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 76)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 90)

25 maja 2017
Temat: Zapoznanie się z informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2016 wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 1465)
Numer druku sejmowego: 1465
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 120)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 89)

24 maja 2017
Temat: Informacja ministra edukacji narodowej na temat założeń projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Temat: Informacja ministra edukacji narodowej na temat zmian w przepisach rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 115)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 87)

11 maja 2017
Temat: Monitorowanie wprowadzania reformy edukacji Rozpatrzenie informacji ministra edukacji narodowej na temat sytuacji uczniów po wprowadzeniu nowej sieci szkół oraz wpływu nowej sieci szkół na finanse samorządów terytorialnych
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 124)

20 kwietnia 2017
Temat: Spotkanie z Głównym Negocjatorem Grupy Zadaniowej Komisji Europejskiej do spraw przygotowania i przeprowadzenia negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie art 50 Traktatu o Unii Europejskiej Panem Michelem Barnier
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Numer projektu z wykazu: UD160

04 kwietnia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 67)

22 marca 2017
Temat: Informacja ministra rozwoju i finansów o wpływie funduszy unijnych na rozwój polskiej gospodarki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 98)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 63)
Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 61)

22 lutego 2017
Temat: „Przedstawienie przez Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła informacji dotyczącej skutków planowanej reformy w opiece zdrowotnej wprowadzającej rozwiązania w zakresie utworzenia tzw sieci szpitali”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 92)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 71)

26 stycznia 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu informacji oświatowej wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Numer projektu z wykazu: ZD6

11 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 85)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 64)

09 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 63)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 84)

08 grudnia 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
Lobbysta: Ewa Tatarczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 63)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 84)

08 grudnia 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 44)

30 listopada 2016
Temat: Informacja obejmująca:
Temat: Informacja Ministra Energii o:
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 45)

13 września 2016
Temat: Kontynuacja dyskusji nad Informacją Ministra Edukacji Narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 36)

21 lipca 2016
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 679 i 739)
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw
Numer druku sejmowego: 679
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 739
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 58)

08 czerwca 2016
Temat: Aktualny stan negocjacji umowy handlowej Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej (TTIP) Spotkanie z panem Hiddo Houbenem wicenegocjatorem Unii Europejskiej ds umowy handlowej TTIP
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 23)

18 maja 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Lobbysta: Tomasz Śliwa
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UA18

17 maja 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy.

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 25)

12 kwietnia 2016
Temat: Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności podręczników szkolnych wraz ze stanowiskiem Ministra Edukacji Narodowej
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 12)

31 marca 2016
Temat: Uzupełnienie składu prezydium Komisji
Temat: Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działań dotyczących uregulowania uprawnień do mienia byłego Funduszu Wczasów Pracowniczych i zarządzania jego majątkiem
Temat: Sprawy bieżące
Lobbysta: Antoni Duda
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 22)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 19)

10 marca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 280)
Numer druku sejmowego: 280
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 16)

10 marca 2016
Temat: Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 291)
Temat: Informacja o wynikach kontroli pomocy w usamodzielnianiu się pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
Numer druku sejmowego: 62
Numer druku sejmowego: 291
Lobbysta: Tomasz Śliwa
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 18)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 20)

09 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 264)
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli – Wykonywanie wybranych zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego
Numer druku sejmowego: 264
Lobbysta: Tadeusz Pisarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 18)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 20)

09 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 264)
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli – Wykonywanie wybranych zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego
Numer druku sejmowego: 264
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 7)

13 stycznia 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 150)
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
Numer druku sejmowego: 150
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 6)

12 stycznia 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 62
Lobbysta: Anna Grabowska
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 6)

12 stycznia 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 62
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Ustawa o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

Numer projektu z wykazu: UA10

08 stycznia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 7)

09 grudnia 2015
Temat: Informacja na temat stanu wykorzystania funduszy europejskich przez Polskę
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Numer projektu z wykazu: UC177

19 sierpnia 2015
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UB33

22 lipca 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UB33

12 czerwca 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw
 • Udział w konsultacjach publicznych

projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Numer projektu z wykazu: UB32

21 kwietnia 2015
projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach
 • Przesłanie opinii

projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach

Numer projektu z wykazu: UB32

13 kwietnia 2015
projekt ustawy – Prawo o zgromadzeniach
 • Przesłanie opinii

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych

Numer projektu z wykazu: 508

18 marca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych

Numer projektu z wykazu: 510

18 marca 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych

Numer projektu z wykazu: UD202

25 lutego 2015
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o emeryturach pomostowych
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
31.01.2002
Nr KRS: 0000087470
Siedziba: Ul. Juliana Smulikowskiego 6/8 00-389, Warszawa
Kategorie
związki zawodowe