Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

obywatele

 • Sprawy
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 38)

15 marca 2021
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 1003);
Temat: rozpatrzenie informacji o gospodarowaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nieruchomościami przekazanymi do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 2016–2020.
Lobbysta: Marcin Konicz
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 22)

07 października 2020
Temat: kandydaci na stanowisko ambasadora RP – panią Monikę Zuchniak-Pazdan i pana Lucjana Karpińskiego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 35)

05 października 2020
Temat: ponowne głosowanie nad zaopiniowaniem kandydatury Pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich (druki nr 536, 537 i 618).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 536
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 537
Numer druku sejmowego: 618
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 16)

30 września 2020
Temat: rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości białoruskiej w Polsce,
Temat: rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat stanu edukacji mniejszości białoruskiej w Polsce,
Temat: dyskusja na temat zmian demograficznych na obszarach zamieszkałych przez białoruską mniejszość narodową i ich konsekwencji społecznych,
Lobbysta: Jana Shostak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 26)

23 września 2020
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 17 w sprawie zmian w przepisach regulujących współwłasność;
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 22 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie uznania za wykroczenie niepodporządkowania się poleceniu funkcjonariusza publicznego, wydanego w granicach i na podstawie przepisów ustawy;
Temat: rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 32)

17 września 2020
Temat: zaopiniowanie wniosków w sprawie powołania na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz (druki nr 536 i 537).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 536
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 537
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 18)

07 sierpnia 2020
Temat: Zaopiniowanie dla marszałek Sejmu wniosku prezesa Najwyższej Izby Kontroli skierowanego do Komisji w dniu 4 sierpnia 2020 r. o powołanie na członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli: pana dr. Grzegorza Walendzika, pani Małgorzaty Humel-Maciewiczak, pana prof. zw. dr. hab. Henryka Jana Wnorowskiego.
Temat: Zaopiniowanie dla marszałek Sejmu wniosku prezesa Najwyższej Izby Kontroli o odwołanie pana Tadeusza Dziuby z funkcji wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.
Lobbysta: Jan Wnorowski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 22)

19 czerwca 2020
Temat: wnioski w sprawie powołania kandydatów na członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (druk nr 416).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 9)

09 czerwca 2020
Temat: zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pana Pawła Woźnego, pana Radosława Gruka, pana Przemysława Bobaka i pana Jerzego Baurskiego.
Temat: sprawy bieżące.
Lobbysta: Paweł Woźniak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 7)

05 marca 2020
Temat: informację na temat planów rozwojowych sieci 5G ze szczególnym uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa niezbędnych do spełnienia przez operatorów telekomunikacyjnych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 10)

11 lutego 2020
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk nr 219);
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk nr 220).
Numer druku sejmowego: 219
Numer druku sejmowego: 220
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 9)

11 lutego 2020
Temat: Powołanie stałego doradcy Komisji;
Temat: Rozpatrzenie informacji ministrów: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz rolnictwa i rozwoju wsi na temat stosowania dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 12 grudnia 1991 r., dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

11 lutego 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 172 i 172-A).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 172
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 172-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 4)

22 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli na temat zapewnienia opieki paliatywnej i hospicyjnej;
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra zdrowia na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej;
Temat: Powołanie stałych doradców Komisji.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 8)

21 stycznia 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 155),
Temat: Sprawy bieżące,
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 65).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 155
Numer druku sejmowego: 65
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 8)

21 stycznia 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 155),
Temat: Sprawy bieżące,
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 65).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 155
Numer druku sejmowego: 65
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 4)

08 stycznia 2020
Temat: Kierunki polskiej polityki zagranicznej – dyskusja ekspercka,
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji Spraw Zagranicznych na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 4)

08 stycznia 2020
Temat: Kierunki polskiej polityki zagranicznej – dyskusja ekspercka,
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji Spraw Zagranicznych na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 4)

08 stycznia 2020
Temat: Kierunki polskiej polityki zagranicznej – dyskusja ekspercka,
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji Spraw Zagranicznych na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 4)

08 stycznia 2020
Temat: Kierunki polskiej polityki zagranicznej – dyskusja ekspercka,
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji Spraw Zagranicznych na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
Lobbysta: Roman Kuźmiar
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 4)

08 stycznia 2020
Temat: Kierunki polskiej polityki zagranicznej – dyskusja ekspercka,
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji Spraw Zagranicznych na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 6)

07 stycznia 2020
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.;
Temat: Rządowy projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk nr 62);
Temat: Rządowy projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk nr 63).
Numer druku sejmowego: 63
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 6)

07 stycznia 2020
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.;
Temat: Rządowy projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk nr 62);
Temat: Rządowy projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk nr 63).
Numer druku sejmowego: 63
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 4)

18 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 87);
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat redukcji populacji dzików w Polsce;
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń w Polsce.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 87
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 2)

18 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 87);
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat redukcji populacji dzików w Polsce;
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń w Polsce.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 87
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 3)

11 grudnia 2019
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”;
Temat: Powołanie podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej;
Temat: Powołanie podkomisji stałej do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 2)

21 listopada 2019
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zamierzeniach resortu w IX kadencji Sejmu.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 162)

11 września 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli inwestycji KGHM S.A. w złoże Sierra Gorda w Chile,
Temat: Projekt sprawozdania Komisji z działalności w VIII kadencji Sejmu.
Lobbysta: Herbert Wirth
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 333)

29 sierpnia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie zagospodarowania majątku Skarbu Państwa w okresie od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 333)

29 sierpnia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie zagospodarowania majątku Skarbu Państwa w okresie od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2019 r.
Lobbysta: Marcin Konicz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 138)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 195)

09 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na statkach rybackich (druk nr 3712).
Numer druku sejmowego: 3712
Lobbysta: Lech Ryński
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 183)

31 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 „Rokiem zaślubin Polski z morzem w Pucku” (druk nr 3322),
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej (druk nr 3552),
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały upamiętniającej ofiary zbrodni pomorskiej z 1939 r. (druk nr 3608).
Numer druku sejmowego: 3322
Numer druku sejmowego: 3552
Numer druku sejmowego: 3608
Lobbysta: Marek Jurek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 476)

17 lipca 2019
Temat: Rozpatrzenie rządowych projektów ustaw: o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3255 i 3602) – kontynuacja,
Temat: Zaopiniowanie wniosku ministra obrony narodowej w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Mienia Wojskowego na rok 2019,
Temat: Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (druki nr 1608 i 3574),
Numer druku sejmowego: 3255
Numer druku sejmowego: 3602
Numer druku sejmowego: 1608
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3574
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3633
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 330)

16 lipca 2019
Temat: Informacja na temat „Programu dla polskiego ziemniaka”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 192)

16 lipca 2019
Temat: Informacja nt. uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi sieci 5G;
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 326)

02 lipca 2019
Temat: Rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 3175).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3715
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 77)

02 lipca 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad zmianami w systemie organizacji medycyny uzdrowiskowej oraz rehabilitacji medycznej,
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym”.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 324)

26 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji kadrowo- finansowej w Inspekcji Weterynaryjnej;
Temat: Rozpatrzenie informacji o przewidywanych zmianach organizacyjnych i o realizacji zapowiedzianego wzmocnienia finansowego w Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 325)

26 czerwca 2019
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem tuczu nakładczego;
Temat: Informacja o zapowiadanych propozycjach regulacji prawnych dotyczących tuczu nakładczego zaostrzających przepisy podatkowe, sanitarne oraz środowiskowe.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 297)

18 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (druk nr 3454).
Numer druku sejmowego: 3454
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 125)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 322)

13 czerwca 2019
Temat: Informacja na temat realizacji postanowień Dyrektywy Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 roku dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego,
Temat: Informacja na temat planów rozbudowy sieci sztucznych zbiorników wodnych oraz ich wpływu na gospodarkę wodną i antypowodziową kraju,
Temat: Informacja na temat aktualnego stanu oraz potencjału małej retencji w Polsce,
Lobbysta: Adam Ulbrych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 76)

11 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Sprawiedliwości na temat funkcjonowania więziennej służby zdrowia;
Temat: Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Program bezpłatnych leków dla seniorów Leki 75+”.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 315)

15 maja 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań podejmowanych przez rząd w związku z zagrożeniem wystąpienia suszy rolniczej.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 315)

15 maja 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań podejmowanych przez rząd w związku z zagrożeniem wystąpienia suszy rolniczej.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 75)

14 maja 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki medycznej osób starszych z chorobą nowotworową, z uwzględnieniem sytuacji starszych osób chorych hematoonkologicznie;
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 roku (druk nr 3366) w zakresie działania Komisji;
Temat: Sprawy różne.
Numer druku sejmowego: 3366
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 73)

10 kwietnia 2019
Temat: Informacja Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na temat możliwości rozwoju przedsiębiorczości osób 50+;
Temat: Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat aktywności zawodowej osób starszych. Przykłady dobrych praktyk.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 72)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja na temat działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz osób starszych. Przykłady dobrych praktyk;
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności zmodernizowanych obiektów kolejowych dla pasażerów niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 72)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja na temat działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz osób starszych. Przykłady dobrych praktyk;
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności zmodernizowanych obiektów kolejowych dla pasażerów niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 144)

18 marca 2019
Temat: Informacja o stanie przygotowania polskiej gospodarki oraz działaniach rządu wobec przewidywanego spowolnienia gospodarczego w Europie.
Lobbysta: Edward Szlązak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 298)

14 marca 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego (druk nr 3264).
Numer druku sejmowego: 3264
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 71)

12 marca 2019
Temat: Informacja Ministra Inwestycji i Rozwoju na temat założeń i realizacji rządowego programu „Dostępność plus” – znaczenie dla seniorów.
Temat: Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat edukacji i kształcenia ustawicznego osób starszych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 295)

21 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego na temat czynności podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi organy, w tym głównego lekarza weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzania na rynek niezdatnego do spożycia mięsa;
Temat: Wysłuchanie odpowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi na wniosek poseł Doroty Niedzieli zgłoszony na 294. posiedzeniu Komisji na temat skupu jabłek prowadzonego przez firmę „Eskimos”;
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego do prezesa Rady Ministrów.
Lobbysta: Michał Kuś
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 295)

21 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego na temat czynności podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi organy, w tym głównego lekarza weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzania na rynek niezdatnego do spożycia mięsa;
Temat: Wysłuchanie odpowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi na wniosek poseł Doroty Niedzieli zgłoszony na 294. posiedzeniu Komisji na temat skupu jabłek prowadzonego przez firmę „Eskimos”;
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego do prezesa Rady Ministrów.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 295)

21 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego na temat czynności podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi organy, w tym głównego lekarza weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzania na rynek niezdatnego do spożycia mięsa;
Temat: Wysłuchanie odpowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi na wniosek poseł Doroty Niedzieli zgłoszony na 294. posiedzeniu Komisji na temat skupu jabłek prowadzonego przez firmę „Eskimos”;
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego do prezesa Rady Ministrów.
Lobbysta: Rafał Ciźla
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 295)

21 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego na temat czynności podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi organy, w tym głównego lekarza weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzania na rynek niezdatnego do spożycia mięsa;
Temat: Wysłuchanie odpowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi na wniosek poseł Doroty Niedzieli zgłoszony na 294. posiedzeniu Komisji na temat skupu jabłek prowadzonego przez firmę „Eskimos”;
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego do prezesa Rady Ministrów.
Lobbysta: Krzysztof Rojek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 295)

21 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego na temat czynności podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi organy, w tym głównego lekarza weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzania na rynek niezdatnego do spożycia mięsa;
Temat: Wysłuchanie odpowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi na wniosek poseł Doroty Niedzieli zgłoszony na 294. posiedzeniu Komisji na temat skupu jabłek prowadzonego przez firmę „Eskimos”;
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego do prezesa Rady Ministrów.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 70)

21 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań projektu „PolSenior 2”.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 70)

21 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań projektu „PolSenior 2”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 272)

21 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Środowiska na temat przygotowania wdrożenia systemu kaucyjnego w zbiórce plastykowych opakowań po napojach.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 170)

21 lutego 2019
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 3212).
Numer druku sejmowego: 3212
Lobbysta: Łukasz Ptak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 171)

21 lutego 2019
Temat: Informację Ministra Środowiska na temat zagospodarowania odpadów komunalnych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 290)

19 lutego 2019
Temat: Informacja na temat planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 290)

19 lutego 2019
Temat: Informacja na temat planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 292)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 168)

19 lutego 2019
Temat: Informację na temat aktualnie podjętych działań ograniczających liczbę dzików w Polsce w celu zwalczania wirusa ASF.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 291)

19 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, z uwzględnieniem ich wpływu na rynki zbytu oraz efektywność wydatkowania pieniędzy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 291)

19 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, z uwzględnieniem ich wpływu na rynki zbytu oraz efektywność wydatkowania pieniędzy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 289)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja na temat stanu prac dotyczących pakietów legislacyjnych na lata 2021-2027, w tym: ramy finansowe, Wspólna Polityka Rolna, w tym stan prac nad Krajowym Planem Strategicznym przewidzianym do opracowania w ramach WPR, politykę spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 289)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja na temat stanu prac dotyczących pakietów legislacyjnych na lata 2021-2027, w tym: ramy finansowe, Wspólna Polityka Rolna, w tym stan prac nad Krajowym Planem Strategicznym przewidzianym do opracowania w ramach WPR, politykę spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 288)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sposobu ujęcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad strategią sektorową dotyczącą rolnictwa;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad „Paktem dla obszarów wiejskich”;
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 288)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sposobu ujęcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad strategią sektorową dotyczącą rolnictwa;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad „Paktem dla obszarów wiejskich”;
Lobbysta: Artur Kowalski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 288)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sposobu ujęcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad strategią sektorową dotyczącą rolnictwa;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad „Paktem dla obszarów wiejskich”;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 286)

15 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3117).
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Temat: Uzupełnienie składu osobowego Podkomisji stałej do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich.
Numer druku sejmowego: 3117
Numer druku sejmowego: 2723
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 286)

15 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3117).
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Temat: Uzupełnienie składu osobowego Podkomisji stałej do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich.
Numer druku sejmowego: 3117
Numer druku sejmowego: 2723
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 69)

15 stycznia 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017 (druk nr 3071);
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwoju teleopieki w Polsce – uwarunkowania, funkcjonowanie i finansowanie;
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Numer druku sejmowego: 3071
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 69)

15 stycznia 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017 (druk nr 3071);
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwoju teleopieki w Polsce – uwarunkowania, funkcjonowanie i finansowanie;
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Numer druku sejmowego: 3071
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 287)

15 stycznia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat windykacji, należności i zwrotów dotacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 107)

13 grudnia 2018
Temat: Informacja na temat działań podejmowanych w celu rekompensat strat powodowanych w rybactwie przez ssaki i ptaki chronione.
Lobbysta: Zenon Dettlaff
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 254)

12 grudnia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wydatków spółek z udziałem skarbu państwa na działalność sponsoringową, medialną i usługi doradcze.
Lobbysta: Renata Szewczyk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 285)

12 grudnia 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce – populacja dzika w Polsce – metody szacowania wielkości populacji;
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań służb weterynaryjnych w powiecie parczewskim oraz stanu epidemiologicznego w tym powiecie;
Temat: Zapoznanie się z opinią: „Czy możliwe jest istotne ograniczenie populacji i możliwości przemieszczania się dzików?”;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 285)

12 grudnia 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce – populacja dzika w Polsce – metody szacowania wielkości populacji;
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań służb weterynaryjnych w powiecie parczewskim oraz stanu epidemiologicznego w tym powiecie;
Temat: Zapoznanie się z opinią: „Czy możliwe jest istotne ograniczenie populacji i możliwości przemieszczania się dzików?”;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 285)

12 grudnia 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce – populacja dzika w Polsce – metody szacowania wielkości populacji;
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań służb weterynaryjnych w powiecie parczewskim oraz stanu epidemiologicznego w tym powiecie;
Temat: Zapoznanie się z opinią: „Czy możliwe jest istotne ograniczenie populacji i możliwości przemieszczania się dzików?”;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 283)

11 grudnia 2018
Temat: informację ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sytuacji na rynku owoców w sezonie 2018-2019, w tym skupu jabłek przez firmę „Eskimos”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 68)

11 grudnia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli na temat dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 68)

11 grudnia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli na temat dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 284)

11 grudnia 2018
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce, w tym:
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020” i planowanych zmian.
Lobbysta: Stefan Bednarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 284)

11 grudnia 2018
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce, w tym:
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020” i planowanych zmian.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 284)

11 grudnia 2018
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce, w tym:
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020” i planowanych zmian.
Lobbysta: Jacek Ordowski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 280)

05 grudnia 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat strategii rozwoju wołowiny w Polsce;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat wypłat zaliczek za 2018 rok z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat wypłat rekompensat za suszę w 2018 r., w tym niewypłacania środków za suszę spółkom Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 280)

05 grudnia 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat strategii rozwoju wołowiny w Polsce;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat wypłat zaliczek za 2018 rok z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat wypłat rekompensat za suszę w 2018 r., w tym niewypłacania środków za suszę spółkom Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 281)

05 grudnia 2018
Temat: informację na temat realizacji ustawy o ochronie roślin ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony roślin w uprawach wysokobiałkowych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 67)

04 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury.
Temat: Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych.
Lobbysta: Antoni Michalak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 67)

04 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury.
Temat: Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 67)

04 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury.
Temat: Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 246)

04 grudnia 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2988).
Numer druku sejmowego: 2988
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 66)

20 listopada 2018
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat nieprawidłowości w zakresie prowadzenia i działalności placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku;
Temat: Informacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat działań egzekucyjnych wobec osób starszych, które były zwolnione z opłaty abonamentowej, a nie dopełniły formalności.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 66)

20 listopada 2018
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat nieprawidłowości w zakresie prowadzenia i działalności placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku;
Temat: Informacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat działań egzekucyjnych wobec osób starszych, które były zwolnione z opłaty abonamentowej, a nie dopełniły formalności.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 176)

20 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania systemu poszukiwań osób zaginionych oraz współpracy Policji z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się poszukiwaniem osób zaginionych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 277)

20 listopada 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Programu w sprawie działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka dla soi GM w żywieniu zwierząt”;
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. możliwości zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na białko paszowe w oparciu o polskie surowce. Krajowy bilans pasz;
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk nr 2997).
Numer druku sejmowego: 2997
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 275)

15 listopada 2018
Temat: Zapoznanie się z prezentacją opinii na temat „Rozwój sektora trzody chlewnej w Polsce – stan obecny oraz konieczne działania”:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 275)

15 listopada 2018
Temat: Zapoznanie się z prezentacją opinii na temat „Rozwój sektora trzody chlewnej w Polsce – stan obecny oraz konieczne działania”:
Lobbysta: Jan Piekacz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 275)

15 listopada 2018
Temat: Zapoznanie się z prezentacją opinii na temat „Rozwój sektora trzody chlewnej w Polsce – stan obecny oraz konieczne działania”:
Lobbysta: Zofia Siekiera
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 275)

15 listopada 2018
Temat: Zapoznanie się z prezentacją opinii na temat „Rozwój sektora trzody chlewnej w Polsce – stan obecny oraz konieczne działania”:
Lobbysta: Mariusz Tomczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 275)

15 listopada 2018
Temat: Zapoznanie się z prezentacją opinii na temat „Rozwój sektora trzody chlewnej w Polsce – stan obecny oraz konieczne działania”:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 275)

15 listopada 2018
Temat: Zapoznanie się z prezentacją opinii na temat „Rozwój sektora trzody chlewnej w Polsce – stan obecny oraz konieczne działania”:
Lobbysta: Marek Dałek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 275)

15 listopada 2018
Temat: Zapoznanie się z prezentacją opinii na temat „Rozwój sektora trzody chlewnej w Polsce – stan obecny oraz konieczne działania”:
Lobbysta: Stefan Fryder
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 151)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 161)

08 listopada 2018
Temat: Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk nr 2796).
Numer druku sejmowego: 2796
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 274)

08 listopada 2018
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Strategii Hodowli Koni w Polsce;
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat hodowli koni w państwowych stadninach nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 272)

07 listopada 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914).
Numer druku sejmowego: 2914
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 64)

22 października 2018
Temat: Informacja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony konsumentów oraz rekomendacji dotyczących rynku usług senioralnych.
Temat: Informacja Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministra Finansów na temat obecnych i przyszłych regulacji dotyczących umowy świadczeń dożywotnich i odwróconego kredytu hipotecznego.
Temat: Sprawy bieżące.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 64)

22 października 2018
Temat: Informacja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony konsumentów oraz rekomendacji dotyczących rynku usług senioralnych.
Temat: Informacja Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministra Finansów na temat obecnych i przyszłych regulacji dotyczących umowy świadczeń dożywotnich i odwróconego kredytu hipotecznego.
Temat: Sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 259)

01 października 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji rządu o podjętych działaniach w związku z wystąpieniem na terenie kraju klęski żywiołowej w postaci suszy, w celu uchronienia obywateli przed drastycznym wzrostem cen produktów zbożowych;
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego-Unii Europejskich Demokratów o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej wyprzedaży polskiej ziemi rolnej na ogromną skalę.
Lobbysta: Andrzej Gajda
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 63)

01 października 2018
Temat: Informacja ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na temat realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 – edycja 2017.
Temat: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat usług świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 63)

01 października 2018
Temat: Informacja ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na temat realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 – edycja 2017.
Temat: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat usług świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 78)

19 września 2018
Temat: informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 w województwie lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Puławy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 78)

19 września 2018
Temat: informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 w województwie lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Puławy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 78)

19 września 2018
Temat: informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 w województwie lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Puławy.
Lobbysta: Roman Dytłow
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 78)

19 września 2018
Temat: informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 w województwie lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Puławy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 78)

19 września 2018
Temat: informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 w województwie lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Puławy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 78)

19 września 2018
Temat: informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 w województwie lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Puławy.
Lobbysta: Alan Lewczuk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 353)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 256)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk nr 2722).
Numer druku sejmowego: 2722
Lobbysta: Marcin Szarejko
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 353)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 256)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk nr 2722).
Numer druku sejmowego: 2722
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 62)

11 września 2018
Temat: Informacja Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania na temat równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek – wnioski i rekomendacje;
Temat: Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich na temat sytuacji osób starszych.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 62)

11 września 2018
Temat: Informacja Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania na temat równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek – wnioski i rekomendacje;
Temat: Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich na temat sytuacji osób starszych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 255)

05 września 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 255)

05 września 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 253)

05 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 2723);
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2792).
Numer druku sejmowego: 2723
Numer druku sejmowego: 2792
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
Lobbysta: Marcin Szarejko
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
Lobbysta: Tomasz Chabros
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
Lobbysta: Karol Dzyr
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
Lobbysta: Marek Krzywda
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
Lobbysta: Juliusz Pająk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
Lobbysta: Sławomir Kozak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
Lobbysta: Karol Kropiwiec
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 250)

18 lipca 2018
Temat: Informacja na temat występowania nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz propozycji rozwiązań wobec narastającego zagrożenia.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 152)

18 lipca 2018
Temat: Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznik Prawa Obywatelskich (druk nr 2602).
Numer druku sejmowego: 2602
Lobbysta: Jerzy Sosnowski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (Posiedzenie nr 67)

03 lipca 2018
Temat: Rozpatrzenie wniosku oskarżyciela prywatnego Piotra Liroya-Marca reprezentowanego przez adwokat Annę Krystowską z dnia 18 grudnia 2017 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Porwicha
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku
Temat: Uchwalenie zatwierdzonego przez Marszałka Sejmu projektu zmiany regulaminu Komisji
Lobbysta: Anna Krystowska
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 60)

02 lipca 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra sprawiedliwości na temat sytuacji prawnej lokatorów oraz skutków społecznych reprywatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra sprawiedliwości na temat ubezwłasnowolnienia w grupie osób starszych
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 60)

02 lipca 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra sprawiedliwości na temat sytuacji prawnej lokatorów oraz skutków społecznych reprywatyzacji ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra sprawiedliwości na temat ubezwłasnowolnienia w grupie osób starszych
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 245)

27 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 245)

27 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 245)

27 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Lobbysta: Marcin Szarejko
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 245)

27 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 245)

27 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 245)

27 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 245)

27 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 245)

27 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Lobbysta: Renata Beger
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 245)

27 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Lobbysta: Agnieszka Beger
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 245)

27 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o rozwiązaniach pomocowych dla gospodarstw dotkniętych klęską suszy
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.
Lobbysta: Adam Ulbrych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 136)

20 czerwca 2018
Temat: Na podstawie informacji przedstawicieli rządu – wniosek Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Wiceprezes Rady Ministrów ds społecznych Beaty Szydło na temat jej działań i aktywności podejmowanych w okresie trwania w Sejmie protestu rodziców dorosłych osób niepełnosprawnych które spowodowały brak możliwości spotkania z protestującymi w celu znalezienia rozwiązania istotnych społecznie problemów z jakimi mierzą się osoby z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunowie”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 135)

20 czerwca 2018
Temat: „Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat oceny i wyjaśnień okoliczności przebiegu 40-dniowego protestu osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich w Sejmie RP w dniach 18 kwietnia – 27 maja 2018 r. ”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 59)

13 czerwca 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat obecnego stanu, roli i perspektyw rozwoju telemedycyny w profilaktyce i opiece senioralnej;
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwiązań w zakresie profilaktyki przeciwgrypowej w populacji osób powyżej 60. roku życia.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 232)

05 czerwca 2018
Temat: Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt „Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej – dokument analityczny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 233)

05 czerwca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat programu zainicjowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu pt. „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia”;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat produkcji żywności wysokiej jakości jako szansy polskiego rolnictwa;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat innowacyjnych rynków dla zrównoważonego rolnictwa;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 136)

30 maja 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk  nr 2446) – kontynuacja,
Temat: Rządowy projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2447) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2447
Numer druku sejmowego: 2446
Lobbysta: Paweł Pachuta
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 135)

29 maja 2018
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk nr 2446) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 2446
Lobbysta: Paweł Pachuta
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 120)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (druk nr 2479)
Numer druku sejmowego: 2479
Lobbysta: Tomasz Sysło
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 120)

07 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (druk nr 2479)
Numer druku sejmowego: 2479
Lobbysta: Maria Bednarska
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 229)

12 kwietnia 2018
Temat: Informacja na temat pomocy dla rolników zobowiązanych nową ustawą  – Prawo wodne do dodatkowych inwestycji w zakresie ochrony środowiska
Temat: Informacja o sytuacji na rynku tytoniowym – problem zaległości finansowych względem plantatorów tytoniu zmiana ustawy o podatku akcyzowym utworzenie funduszu gwarancyjnego dla plantatorów program wsparcia
Lobbysta: Andrzej Słoma
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 229)

12 kwietnia 2018
Temat: Informacja na temat pomocy dla rolników zobowiązanych nową ustawą  – Prawo wodne do dodatkowych inwestycji w zakresie ochrony środowiska
Temat: Informacja o sytuacji na rynku tytoniowym – problem zaległości finansowych względem plantatorów tytoniu zmiana ustawy o podatku akcyzowym utworzenie funduszu gwarancyjnego dla plantatorów program wsparcia
Lobbysta: Maciej Kurowski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 113)

11 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215) – kontynuacja
Temat: Propozycja tematów kontroli Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Numer druku sejmowego: 2215
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 113)

11 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215) – kontynuacja
Temat: Propozycja tematów kontroli Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Numer druku sejmowego: 2215
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 57)

11 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat problemów związanych z leczeniem i opieką nad osobami starszymi z chorobami wzroku i słuchu
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 57)

11 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat problemów związanych z leczeniem i opieką nad osobami starszymi z chorobami wzroku i słuchu
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 228)

11 kwietnia 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat potrzeb i kierunków zmian ustawy o izbach rolniczych
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 227)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 112)

11 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2334) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2334
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 226)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 111)

10 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2334)
Numer druku sejmowego: 2334
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 226)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 111)

10 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2334)
Numer druku sejmowego: 2334
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 226)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 111)

10 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2334)
Numer druku sejmowego: 2334
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 226)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 111)

10 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2334)
Numer druku sejmowego: 2334
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 224)

21 marca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF) – kontynuacja
Lobbysta: Jerzy Krać
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 224)

21 marca 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF) – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 110)

14 marca 2018
Temat: Wysłuchanie publiczne w sprawie rządowego projektu ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi (druk nr 2232)
Numer druku sejmowego: 2232
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 80)

28 lutego 2018
Temat: Informacja na temat szkoleń i kwalifikacji członków załóg statków żeglugi śródlądowej oraz członków załóg statków morskich
Temat: Informacja na temat sytuacji pracowników sektora żeglugi śródlądowej delegowanych do pracy w krajach Unii Europejskiej (Milog Loi Macron)
Temat: Informacja na temat planów powołania Morskiego Funduszu Inwestycyjnego oraz Funduszu Żeglugi Śródlądowej
Lobbysta: Lech Ryński
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 220)

28 lutego 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o priorytetach ministerstwa na lata 2018-2019 w aspekcie Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 oraz Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020 (2030)
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań zrealizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2017 r. oraz zadań planowanych na 2018 r.
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach zrealizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2017 r. i planowanych na 2018 r.
Lobbysta: Jan Sadecki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 94)

27 lutego 2018
Temat: W sprawie realizacji ustawy z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla
Temat: W sprawie działań jakie podjęło lub zamierza podjąć Ministerstwo Energii aby zrekompensować straty finansowe poniesione przez grupę prawie 12 tysięcy emerytów i rencistów górniczych przechodzących na emeryturę lub rentę w latach 2015–2017 którzy nie zostali objęci tą ustawą a otrzymywali bezpłatny węgiel w naturze lub w ekwiwalencie na podstawie układów zbiorowych pracy i związanych z nimi porozumień i utracili to uprawnienie wskutek wypowiedzenia w tym zakresie układów zbiorowych pracy oraz porozumień
Temat: W sprawie działań jakie podjęło lub zamierza podjąć Ministerstwo Energii aby wypłacić wdowom wdowcom i sierotom po zmarłych pracownikach przedsiębiorstw górniczych rekompensatę za utracony deputat węglowy
Lobbysta: Mariusz Pilch
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 110)

27 lutego 2018
Temat: zmiany w składzie osobowym Prezydium Komisji
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215)
Numer druku sejmowego: 2215
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 55)

27 lutego 2018
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie Narodowego Planu Alzheimerowskiego
Temat: Informacja Ministra Inwestycji i Rozwoju o celach i założeniach programu „Dostępność plus”
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 54)

07 lutego 2018
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat Narodowego Planu Alzheimerowskiego
Temat: Informacja Ministra Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta na temat ochrony praw starszych pacjentów
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 215)

07 lutego 2018
Temat: Informacja na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich zwłaszcza dla trzody i bydła – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 215)

07 lutego 2018
Temat: Informacja na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich zwłaszcza dla trzody i bydła – kontynuacja
Lobbysta: Kamil Konca
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 78)

06 lutego 2018
Temat: Informacja na temat ubezpieczeń społecznych i świadczeń emerytalnych dla właścicieli kutrów pływających i łodzi rybackich oraz armatorów pływających
Lobbysta: Jacek Marzec
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 213)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 119)

06 lutego 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029)
Numer druku sejmowego: 1424
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2029
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 213)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 119)

06 lutego 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029)
Numer druku sejmowego: 1424
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2029
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 213)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 119)

06 lutego 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029)
Numer druku sejmowego: 1424
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2029
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 213)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 119)

06 lutego 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029)
Numer druku sejmowego: 1424
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2029
Lobbysta: Robert Wagner
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 213)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 119)

06 lutego 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1424 i 2029)
Numer druku sejmowego: 1424
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2029
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 211)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 117)

05 lutego 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042)
Numer druku sejmowego: 1042
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 211)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 117)

05 lutego 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042)
Numer druku sejmowego: 1042
Lobbysta: Kinga Rusin
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 211)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 117)

05 lutego 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042)
Numer druku sejmowego: 1042
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 53)

25 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat współpracy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Caritas i uniwersytetów III wieku w ramach programu ASOS
Temat: Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat działalności uniwersytetów III wieku
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 53)

25 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat współpracy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów Caritas i uniwersytetów III wieku w ramach programu ASOS
Temat: Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat działalności uniwersytetów III wieku
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 100)

25 stycznia 2018
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda (druk nr 2186)
Numer druku sejmowego: 2186
Lobbysta: Matthew Tyrmand
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 97)

24 stycznia 2018
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań polskiej reprezentacji olimpijskiej do XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang (Korea Płd)
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań polskiej reprezentacji paraolimpijskiej do XII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Pjongczang (Korea Płd)
Temat: Sprawy bieżące
Lobbysta: Tomasz Kawa
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 97)

24 stycznia 2018
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań polskiej reprezentacji olimpijskiej do XXIII Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang (Korea Płd)
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań polskiej reprezentacji paraolimpijskiej do XII Zimowych Igrzysk Paraolimpijskich w Pjongczang (Korea Płd)
Temat: Sprawy bieżące
Lobbysta: Sebastian Kawa
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 114)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 206)

10 stycznia 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 1424
Lobbysta: Zofia Salamon
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 114)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 206)

10 stycznia 2018
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 1424
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 52)

10 stycznia 2018
Temat: Uzupełnienie składu prezydium Komisji
Temat: Jest parę wariantów: informację prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat sytuacji materialnej i dochodowej gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby starsze w wieku 60 lat lub więcej w 2016 r. (w świetle wyników badania budżetu gospodarstw domowych)
Temat: Jest parę wariantów: projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 52)

10 stycznia 2018
Temat: Uzupełnienie składu prezydium Komisji
Temat: Jest parę wariantów: informację prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat sytuacji materialnej i dochodowej gospodarstw domowych emerytów i rencistów oraz gospodarstw domowych mających w swoim składzie osoby starsze w wieku 60 lat lub więcej w 2016 r. (w świetle wyników badania budżetu gospodarstw domowych)
Temat: Jest parę wariantów: projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 51)

14 grudnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju na temat możliwości finansowania ze środków europejskich projektów infrastrukturalnych i społecznych związanych z osobami starszymi
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 51)

14 grudnia 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju na temat możliwości finansowania ze środków europejskich projektów infrastrukturalnych i społecznych związanych z osobami starszymi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 201)

07 grudnia 2017
Temat: Przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rozwoju i Finansów na temat rolnych aspektów polityki handlowej Unii Europejskiej w 2017 r.
Temat: Przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat struktury importu i eksportu produktów rolno-spożywczych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 201)

07 grudnia 2017
Temat: Przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rozwoju i Finansów na temat rolnych aspektów polityki handlowej Unii Europejskiej w 2017 r.
Temat: Przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat struktury importu i eksportu produktów rolno-spożywczych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 110)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 200)

07 grudnia 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 106)

07 grudnia 2017
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz U z 2016 r. poz 471 ze zm ) poprzez uchylenie art 15f (BKSP-145-265/17)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 74 ust 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz U z 2017 r. poz 1778 ze zm ) w zakresie wytycznych dotyczących treści rozporządzenia w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych (BKSP-145-258/17)
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat  nr 49 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia przepisów zakazujących utylizacji żywności zdatnej do spożycia
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 50)

06 grudnia 2017
Temat: Rozpatrzenie Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2016 (druk nr 2043)
Numer druku sejmowego: 2043
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 101)

06 grudnia 2017
Temat: Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 1802)
Numer druku sejmowego: 1802
Lobbysta: Ewa Smolarow
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 104)

06 grudnia 2017
Temat: Informacja ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła na temat powodów kilkakrotnego przeprowadzenia w ostatnich miesiącach podwyżek cen leków dla pacjentów po przeszczepach
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 104)

06 grudnia 2017
Temat: Informacja ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła na temat powodów kilkakrotnego przeprowadzenia w ostatnich miesiącach podwyżek cen leków dla pacjentów po przeszczepach
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 132)

06 grudnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji (druk nr 2074)
Numer druku sejmowego: 2074
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 197)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polskiego rynku owoców miękkich przetwórstwa i przechowalnictwa z uwzględnieniem przechowalni koncentratów owocowych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 291)

23 listopada 2017
Temat: Informacja na temat polityki polskiego rządu wobec technologii blockchain i kryptowalut w kontekście sytemu podatkowego cyberbezpieczeństwa emigracji polskich startupów technologicznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 176)
Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 49)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania gminnych rad seniorów
Lobbysta: Adam Florczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 176)
Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 49)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania gminnych rad seniorów
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 176)
Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 49)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania gminnych rad seniorów
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 176)
Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 49)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania gminnych rad seniorów
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 198)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości wytwarzania destylatów owocowych i nalewek w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat możliwości zalegalizowania sprzedaży destylatów owocowych i nalewek w Polsce
Temat: „Produkcja destylatów owocowych szansą zwiększenia dochodów rolniczych Szanse i dylematy Doświadczenia z innych krajów UE”
Lobbysta: Jerzy Pińczuk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 198)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości wytwarzania destylatów owocowych i nalewek w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat możliwości zalegalizowania sprzedaży destylatów owocowych i nalewek w Polsce
Temat: „Produkcja destylatów owocowych szansą zwiększenia dochodów rolniczych Szanse i dylematy Doświadczenia z innych krajów UE”
Lobbysta: Tomasz Obłoj
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 196)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 104)

22 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
Lobbysta: Zofia Salamon
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 196)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 104)

22 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 196)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 104)

22 listopada 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (Posiedzenie nr 50)

22 listopada 2017
Temat: Wniosek powoda Dawida Jackiewicza reprezentowanego przez radcę prawnego Annę Siwkowską z dnia 12 września 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej poseł Kamilę Gasiuk-Pihowicz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 102)

16 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Środowiska nt rewitalizacji terenów poprzemysłowych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w likwidacji przez władze rządowe i samorządowe
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 47)

08 listopada 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli na temat opieki nad osobami starszymi w dziennych domach pomocy
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 190)

08 listopada 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 190)

08 listopada 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 190)

08 listopada 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 190)

08 listopada 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Lobbysta: Piotr Michaluk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 190)

08 listopada 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 190)

08 listopada 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Lobbysta: Ewa Szydłowska
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 191)

08 listopada 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania spółki Elewarr Sp. z o.o.
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania Krajowej Spółki Cukrowej SA
Lobbysta: Urszula Siwek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 104)

08 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat przyczyn i okoliczności śmierci pani Agnieszki Pysz w dniu 7 czerwca 2017 roku w Areszcie Śledczym na warszawskim Grochowie
Lobbysta: Hanna Pysz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 104)

08 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat przyczyn i okoliczności śmierci pani Agnieszki Pysz w dniu 7 czerwca 2017 roku w Areszcie Śledczym na warszawskim Grochowie
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 46)

25 października 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad zmianami w systemie organizacji rehabilitacji medycznej Aktualne działania
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 184)

25 października 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań mających na celu ograniczenie zapotrzebowania na importowane białko sojowe przeznaczone do żywienia zwierząt
Temat: „Możliwości zastąpienia śruty sojowej krajowym białkiem roślinnym w świetle wyników najnowszych badań naukowych” – referat
Lobbysta: Zofia Salamon
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 184)

25 października 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań mających na celu ograniczenie zapotrzebowania na importowane białko sojowe przeznaczone do żywienia zwierząt
Temat: „Możliwości zastąpienia śruty sojowej krajowym białkiem roślinnym w świetle wyników najnowszych badań naukowych” – referat
Lobbysta: Kamil Szulc
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 71)

19 października 2017
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat stanu przygotowań budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wpływu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną na rozwój gmin zlokalizowanych nad Zalewem Wiślanym
Temat: Dyskusja na temat możliwości wydzielenia z Urzędu Morskiego w Gdyni delegatury w Elblągu jako samodzielnej jednostki administracyjnej w związku z planowaną budową kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
Lobbysta: Edward Lica
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 71)

19 października 2017
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat stanu przygotowań budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wpływu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną na rozwój gmin zlokalizowanych nad Zalewem Wiślanym
Temat: Dyskusja na temat możliwości wydzielenia z Urzędu Morskiego w Gdyni delegatury w Elblągu jako samodzielnej jednostki administracyjnej w związku z planowaną budową kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 71)

19 października 2017
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat stanu przygotowań budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wpływu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną na rozwój gmin zlokalizowanych nad Zalewem Wiślanym
Temat: Dyskusja na temat możliwości wydzielenia z Urzędu Morskiego w Gdyni delegatury w Elblągu jako samodzielnej jednostki administracyjnej w związku z planowaną budową kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 45)

11 października 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym
Temat: Sprawy różne
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 45)

11 października 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat bezpieczeństwa seniorów w ruchu drogowym
Temat: Sprawy różne
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 44)

28 września 2017
Temat: Informacja ministra sportu i turystyki na temat aktywności fizycznej seniorów
Temat: Informacja ministra kultury i dziedzictwa narodowego na temat aktywizacji kulturalnej seniorów
Lobbysta: Zofia Prasat
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 152)

28 września 2017
Temat: Informacja na temat przygotowań do wprowadzenia gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym
Temat: Informacja o systemie gospodarki odpadami w gminie Nakło nad Notecią
Temat: Informacja na temat efektywności i funkcjonalności centralnych punktów gromadzenia odpadów na bazie doświadczeń skandynawskich
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (Posiedzenie nr 47)

27 września 2017
Temat: Wniosek oskarżyciela prywatnego Marcina Kierwińskiego reprezentowanego przez adwokata Arkadiusza Matusiaka z dnia 10 lipca 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Dominika Tarczyńskiego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 174)

27 września 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra sprawiedliwości na temat rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo które nie podlegają egzekucji
Lobbysta: Jacek Patalan
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 49)

20 września 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat aktualnej sytuacji i problemów mniejszości romskiej na Opolszczyźnie
Lobbysta: Ewa Andrasz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 49)

20 września 2017
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat aktualnej sytuacji i problemów mniejszości romskiej na Opolszczyźnie
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 89)

14 września 2017
Temat: Rozpatrzenie petycji wielokrotnej w sprawie zmiany obowiązującego ustawodawstwa dotyczącego orzekania o wykonywaniu władzy rodzicielskiej oraz egzekwowania orzeczeń sądowych w tym zakresie (BKSP-145-209/17)
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 32 w sprawie możliwości zadośćuczynienia emerytom którzy wobec niekonstytucyjnych przepisów prawa zrezygnowali z zatrudnienia w celu zachowania świadczeń emerytalnych
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie sprecyzowania treści art 245 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz U z 2016 r. poz 1749 ze zm ) poprzez wskazanie że kontakt zatrzymanego z adwokatem lub radcą prawnym może następować również za pomocą środków porozumiewania się na odległość w tym telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (BKSP-145-182/17)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 252)

14 września 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącą wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 252)

14 września 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącą wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Lobbysta: Marek Begier
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 252)

14 września 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącą wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 252)

14 września 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącą wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 252)

14 września 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącą wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
Lobbysta: Marek Estkowski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 252)

14 września 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącą wdrożenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 43)

13 września 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki medycznej dla osób starszych wobec zmian systemowych w ochronie zdrowia
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia
Temat: Odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 4 w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 43)

13 września 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki medycznej dla osób starszych wobec zmian systemowych w ochronie zdrowia
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat realizacji rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia
Temat: Odpowiedź Ministra Zdrowia na dezyderat nr 4 w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 87)

12 września 2017
Temat: Uzupełniona odpowiedź Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 21 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad ustalania wysokości emerytury osobom które przed 1 stycznia 2013 r. pobierały wcześniejszą emeryturę
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 31 w sprawie zmian w przepisach dotyczących kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz U z 2016 r. poz 575 ze zm ) poprzez wprowadzenie obowiązkowych szkoleń w zakresie Polskiego Języka Migowego oraz adaptacji osób głuchych dla rodzin zastępczych oraz kadry w domach dziecka i domach samotnej matki (BKSP-145-213/17)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 87)

12 września 2017
Temat: Uzupełniona odpowiedź Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 21 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad ustalania wysokości emerytury osobom które przed 1 stycznia 2013 r. pobierały wcześniejszą emeryturę
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 31 w sprawie zmian w przepisach dotyczących kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz U z 2016 r. poz 575 ze zm ) poprzez wprowadzenie obowiązkowych szkoleń w zakresie Polskiego Języka Migowego oraz adaptacji osób głuchych dla rodzin zastępczych oraz kadry w domach dziecka i domach samotnej matki (BKSP-145-213/17)
Lobbysta: Ewerysta Ślany
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 87)

12 września 2017
Temat: Uzupełniona odpowiedź Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 21 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad ustalania wysokości emerytury osobom które przed 1 stycznia 2013 r. pobierały wcześniejszą emeryturę
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 31 w sprawie zmian w przepisach dotyczących kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego przestępstwem
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz U z 2016 r. poz 575 ze zm ) poprzez wprowadzenie obowiązkowych szkoleń w zakresie Polskiego Języka Migowego oraz adaptacji osób głuchych dla rodzin zastępczych oraz kadry w domach dziecka i domach samotnej matki (BKSP-145-213/17)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 86)

12 września 2017
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Infrastruktury i Budownictwa na dezyderat nr 22 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów użytkowania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 24 w sprawie przygotowania pracowników domów pomocy społecznej w zakresie umiejętności komunikowania się z podopiecznymi będącymi osobami głuchymi
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 26 ust 6h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz U z 2016 r. poz 2032 ze zm ) w zakresie umożliwienia osobom które ukończyły 65 rok życia odliczania od dochodu stanowiącego podstawę obliczenia podatku wydatków ponoszonych z tytułu użytkowania sieci Internet bez ograniczeń określonych w tym przepisie (BKSP-145-217/17)
Lobbysta: Robert Czyż
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
Lobbysta: Jan Ignatowicz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
Lobbysta: Sylwester Dzyr
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
Lobbysta: Zbigniew Zając
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
Lobbysta: Sławomir Czech
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
Lobbysta: Robert Janczuk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
Lobbysta: Andrzej Styrnik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
Lobbysta: Ewa Szydłowska
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 170)

12 września 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 169)

12 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716)
Numer druku sejmowego: 1716
Lobbysta: Zofia Salamon
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 169)

12 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716)
Numer druku sejmowego: 1716
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 169)

12 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716)
Numer druku sejmowego: 1716
Lobbysta: Hubert Czerniak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 168)

11 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 1807)
Numer druku sejmowego: 1807
Lobbysta: Zofia Salamon
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 168)

11 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 1807)
Numer druku sejmowego: 1807
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 74)

05 lipca 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 40 rocznicy śmierci Arcybiskupa Antoniego Baraniaka „Żołnierza Niezłomnego” Kościoła (druk nr 1673)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 1673
Lobbysta: Jolanta Hajdasz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (Posiedzenie nr 44)

05 lipca 2017
Temat: Wniosek oskarżycieli prywatnych: Mariusza Witczaka Jana Grabca i Marcina Kierwińskiego reprezentowanych przez radcę prawnego Michała Paprockiego z dnia 7 marca 2017 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Bartosza Kownackiego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 41)

05 lipca 2017
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat realizacji postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat wolontariatu jako formy aktywizacji osób starszych możliwości wykorzystania tej formy działalności wśród osób starszych
Temat: Sprawy bieżące
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 41)

05 lipca 2017
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat realizacji postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat wolontariatu jako formy aktywizacji osób starszych możliwości wykorzystania tej formy działalności wśród osób starszych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 91)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 158)

22 czerwca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (druki nr 1509 i 1646)
Numer druku sejmowego: 1509
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1646
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Łączności z Polakami za Granicą (Posiedzenie nr 59)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat odbierania dzieci polskim rodzicom poza granicami RP ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na obszarze Republiki Federalnej Niemiec
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.
Temat: Sprawy bieżące
Lobbysta: Joanna Lubiecka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 155)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar – kontynuacja
Lobbysta: Szymon Borawski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 155)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar – kontynuacja
Lobbysta: Janina Dzido
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 155)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar – kontynuacja
Lobbysta: Józef Ciszek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 155)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 155)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar – kontynuacja
Lobbysta: Henryk Jacuniak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 155)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar – kontynuacja
Lobbysta: Marek Zabrocki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 155)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar – kontynuacja
Lobbysta: Leszek Wróbel
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 155)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 155)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 155)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar – kontynuacja
Lobbysta: Jacek Patalan
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 155)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 155)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 154)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań
Lobbysta: Janusz Hoduń
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 154)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań
Lobbysta: Jacek Szewczyk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 154)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań
Lobbysta: Karol Stańczuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 154)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 154)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 154)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 154)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań
Lobbysta: Urszula Siwek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 154)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 154)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań
Lobbysta: Piotr Michaluk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 154)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 154)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań
Lobbysta: Ewa Szydłowska
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 154)

21 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF – propozycje rozwiązań
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 89)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 153)

20 czerwca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny (druk nr 1509)
Numer druku sejmowego: 1509
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 71)

08 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 1403 i 1403-A)
Numer druku sejmowego: 1403
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1403-A
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 93)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 78)

08 czerwca 2017
Temat: „Informacja Minister Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej na temat niekorzystnych zmian w systemie edukacji dotyczących dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z różnymi rodzajami niepełnosprawności a także wykluczenia dzieci mających indywidualne nauczanie z zajęć szkolnych”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 148)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska na temat zwalczania choroby ASF wśród dzików i trzody chlewnej – stan aktualny oraz proponowane działania dla myśliwych i rolników
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 148)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska na temat zwalczania choroby ASF wśród dzików i trzody chlewnej – stan aktualny oraz proponowane działania dla myśliwych i rolników
Lobbysta: Marcin Lipiecki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 148)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska na temat zwalczania choroby ASF wśród dzików i trzody chlewnej – stan aktualny oraz proponowane działania dla myśliwych i rolników
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 148)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska na temat zwalczania choroby ASF wśród dzików i trzody chlewnej – stan aktualny oraz proponowane działania dla myśliwych i rolników
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 39)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat Programu Wieloletniego Senior WIGOR na lata 2015-2020 – podsumowanie edycji 2016 i przygotowania do edycji 2017
Temat: Sprawy bieżące
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 39)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat Programu Wieloletniego Senior WIGOR na lata 2015-2020 – podsumowanie edycji 2016 i przygotowania do edycji 2017
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 79)

25 maja 2017
Temat: Odpowiedź Ministra Energii na dezyderat nr 25 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie poprawy rentowności produkcji energii z biogazu pozyskiwanego ze składowisk odpadów
Temat: Odpowiedź Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 27 w sprawie planowanych zmian w systemie świadczeń rodzinnych w zakresie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Temat: Petycja w sprawie podjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie wystąpień skargowych Rzeczpospolitej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na naruszenie praw polskich rodzin przez Republikę Federalną Niemiec a także w sprawie ochrony polskich obywateli za granicą oraz udziału społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości (BKSP-145-191/17)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 79)

25 maja 2017
Temat: Odpowiedź Ministra Energii na dezyderat nr 25 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie poprawy rentowności produkcji energii z biogazu pozyskiwanego ze składowisk odpadów
Temat: Odpowiedź Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 27 w sprawie planowanych zmian w systemie świadczeń rodzinnych w zakresie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Temat: Petycja w sprawie podjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie wystąpień skargowych Rzeczpospolitej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na naruszenie praw polskich rodzin przez Republikę Federalną Niemiec a także w sprawie ochrony polskich obywateli za granicą oraz udziału społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości (BKSP-145-191/17)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 79)

25 maja 2017
Temat: Odpowiedź Ministra Energii na dezyderat nr 25 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie poprawy rentowności produkcji energii z biogazu pozyskiwanego ze składowisk odpadów
Temat: Odpowiedź Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 27 w sprawie planowanych zmian w systemie świadczeń rodzinnych w zakresie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Temat: Petycja w sprawie podjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie wystąpień skargowych Rzeczpospolitej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na naruszenie praw polskich rodzin przez Republikę Federalną Niemiec a także w sprawie ochrony polskich obywateli za granicą oraz udziału społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości (BKSP-145-191/17)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 79)

25 maja 2017
Temat: Odpowiedź Ministra Energii na dezyderat nr 25 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie poprawy rentowności produkcji energii z biogazu pozyskiwanego ze składowisk odpadów
Temat: Odpowiedź Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 27 w sprawie planowanych zmian w systemie świadczeń rodzinnych w zakresie świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych
Temat: Petycja w sprawie podjęcia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwały w sprawie wystąpień skargowych Rzeczpospolitej do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na naruszenie praw polskich rodzin przez Republikę Federalną Niemiec a także w sprawie ochrony polskich obywateli za granicą oraz udziału społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości (BKSP-145-191/17)
Lobbysta: Nina Królak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 204)

11 maja 2017
Temat: Informacja o przyczynach i skutkach przedłużającego się postępowania upadłościowego SKOK Wołomin oraz o nadzorze nad przebiegiem upadłości dotyczących dużych banków i kas ze względu na ich skutki społeczne (kontynuacja)
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 204)

11 maja 2017
Temat: Informacja o przyczynach i skutkach przedłużającego się postępowania upadłościowego SKOK Wołomin oraz o nadzorze nad przebiegiem upadłości dotyczących dużych banków i kas ze względu na ich skutki społeczne (kontynuacja)
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 56)

11 maja 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim (druk nr 1404)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 1404
Lobbysta: Filip Babiak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 143)

11 maja 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Środowiska oraz Infrastruktury i Budownictwa na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich zwłaszcza dla trzody i bydła
Lobbysta: Jacek Piechocki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 143)

11 maja 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Środowiska oraz Infrastruktury i Budownictwa na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich zwłaszcza dla trzody i bydła
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 143)

11 maja 2017
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi Środowiska oraz Infrastruktury i Budownictwa na temat zmiany przepisów dotyczących pozwoleń na budowę obiektów inwentarskich zwłaszcza dla trzody i bydła
Lobbysta: Adrian Minko
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 65)

10 maja 2017
Temat: Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pana Marka Ziółkowskiego pani Urszuli Doroszewskiej i pana Selima Chazbijewicza
Temat: Rozpatrzenie zawiadomienia Prezesa Rady Ministrów o zamiarze przedstawienia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej do ratyfikacji bez zgody wyrażonej w ustawie Konwencji dotyczącej pomierzania statków żeglugi śródlądowej sporządzonej w Genewie dnia 15 lutego 1966 r. (druk nr 1506)
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2018 rok
Numer druku sejmowego: 1506
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 141)

10 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strat poniesionych przez producentów owoców w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych występujących w ostatnim czasie na terenie Polski
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów na temat realizacji ubezpieczeń rolniczych przez firmy które przystąpiły do systemu ubezpieczeń upraw rolnych
Lobbysta: Dariusz Wróbel
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 141)

10 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat strat poniesionych przez producentów owoców w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych występujących w ostatnim czasie na terenie Polski
Temat: Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Rozwoju i Finansów na temat realizacji ubezpieczeń rolniczych przez firmy które przystąpiły do systemu ubezpieczeń upraw rolnych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 67)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 139)

21 kwietnia 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
Lobbysta: Tomasz Kruk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 67)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 139)

21 kwietnia 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 67)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 139)

21 kwietnia 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 67)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 139)

21 kwietnia 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 67)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 139)

21 kwietnia 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
Lobbysta: Tadeusz Rolnik
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 67)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 139)

21 kwietnia 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 67)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 139)

21 kwietnia 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)
Numer druku sejmowego: 1424
Lobbysta: Jerzy Zięba
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 54)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat zasad opodatkowania polskich marynarzy ulg podatkowych oraz unikania podwójnego opodatkowania
Lobbysta: Jacek Marzec
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 36)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat kierunków rozwoju mieszkalnictwa uwzględniającego zmiany demograficzne w kraju
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat planów wypracowania definicji i standardów mieszkalnictwa senioralnego oraz opracowania i promocji wzorcowych rozwiązań
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat narzędzi służących wypracowaniu i realizacji aktywnej polityki mieszkaniowej gminy z uwzględnieniem potrzeb osób starszych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 72)

06 kwietnia 2017
Temat: Odpowiedź Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 21 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad ustalania wysokości emerytury osobom które przed 1 stycznia 2013 r. pobierały wcześniejszą emeryturę
Temat: Petycja w sprawie podjęcia działań ustawodawczych przeciwdziałających stosowaniu zasady dyskontynuacji prac parlamentarnych (BKSP-145-178/16)
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w zakresie stworzenia możliwości nabywania przez osoby głuche uprawnień do kierowania kategorii D (BKSP-145-179/16)
Lobbysta: Ewarysta Ślany
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 72)

06 kwietnia 2017
Temat: Odpowiedź Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 21 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zasad ustalania wysokości emerytury osobom które przed 1 stycznia 2013 r. pobierały wcześniejszą emeryturę
Temat: Petycja w sprawie podjęcia działań ustawodawczych przeciwdziałających stosowaniu zasady dyskontynuacji prac parlamentarnych (BKSP-145-178/16)
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami w zakresie stworzenia możliwości nabywania przez osoby głuche uprawnień do kierowania kategorii D (BKSP-145-179/16)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 136)

06 kwietnia 2017
Temat: Informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz infrastruktury i budownictwa na temat zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich
Lobbysta: Tomasz Kruk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 70)

05 kwietnia 2017
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz U z 2016 r. poz 1506) w zakresie skrócenia okresu po upływie którego materiały archiwalne podlegają udostępnieniu (BKSP-146-161/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (druk nr 1105) w zakresie rezygnacji z objęcia projektowaną ustawą jednostek podległych Zarządowi II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (BKSP-145-166/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz U z 2016 r. poz 23 ze zm ) (BKSP-145-168/16)
Numer druku sejmowego: 1105
Lobbysta: Jakob Maziarz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 53)

05 kwietnia 2017
Temat: Informacja na temat prac Zespołu Trójstronnego do Spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego dotyczących nowelizacji ustawy o pracy na morzu
Temat: Informacja na temat realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu
Temat: Informacja na temat ubezpieczeń społecznych i świadczeń emerytalnych dla osób wykonujących pracę rybaków morskich oraz członków załóg jednostek trudniących się rybołówstwem
Lobbysta: Jacek Marzec
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 53)

05 kwietnia 2017
Temat: Informacja na temat prac Zespołu Trójstronnego do Spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego dotyczących nowelizacji ustawy o pracy na morzu
Temat: Informacja na temat realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu
Temat: Informacja na temat ubezpieczeń społecznych i świadczeń emerytalnych dla osób wykonujących pracę rybaków morskich oraz członków załóg jednostek trudniących się rybołówstwem
Lobbysta: Lech Ryński
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 130)

23 marca 2017
Temat: Informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar
Lobbysta: Jan Grandys
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 130)

23 marca 2017
Temat: Informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 130)

23 marca 2017
Temat: Informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 130)

23 marca 2017
Temat: Informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar
Lobbysta: Piotr Krajewski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 130)

23 marca 2017
Temat: Informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar
Lobbysta: Zofia Siekiera
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 130)

23 marca 2017
Temat: Informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar
Lobbysta: Paweł Woźniak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 130)

23 marca 2017
Temat: Informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar
Lobbysta: Marcin Konicz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 130)

23 marca 2017
Temat: Informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar
Lobbysta: Andrzej Piłat
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 130)

23 marca 2017
Temat: Informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 130)

23 marca 2017
Temat: Informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar
Lobbysta: Paweł Rochala
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 130)

23 marca 2017
Temat: Informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar
Lobbysta: Jacek Patalan
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 130)

23 marca 2017
Temat: Informacja ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi oraz sprawiedliwości na temat egzekucji komorniczych gospodarstw rolnych i grup producenckich oraz prób rozwiązania powyższego problemu z uwzględnieniem propozycji rozwiązań umożliwiających restrukturyzację zadłużenia sfinansowania zobowiązań cywilnoprawnych oraz koncepcji rozwiązań prawnych gwarantujących otrzymanie zapłaty za sprzedany towar
Lobbysta: Anna Wrona
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 34)

23 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat wpływu obniżenia wieku emerytalnego na sytuację finansową osób starszych oraz działań zachęcających pracodawców do zatrudniania osób starszych po osiągnięciu wieku emerytalnego
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 34)

23 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat wpływu obniżenia wieku emerytalnego na sytuację finansową osób starszych oraz działań zachęcających pracodawców do zatrudniania osób starszych po osiągnięciu wieku emerytalnego
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie opieki paliatywnej i hospicyjnej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 11)

23 marca 2017
Temat: Ponowne rozpatrzenie w trybie art 46 ust 2 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)
Temat: Dokonanie zmian w składzie Prezydium Komisji
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 184)

22 marca 2017
Temat: Odpowiedź Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 1 w sprawie przyczyn i skutków przedłużającego się postępowania upadłościowego SKOK Wołomin oraz nadzoru nad przebiegiem upadłości dotyczących dużych banków i kas ze względu na ich skutki społeczne
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
Lobbysta: Zenon Banach
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
Lobbysta: Tadeusz Skowron
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
Lobbysta: Jan Sygocki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
Lobbysta: Mariusz Woch
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
Lobbysta: Teresa Cieślak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
Lobbysta: Agnieszka Król
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
Lobbysta: Jan Śmielak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
Lobbysta: Zofia Witosław
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
Lobbysta: Adam Chrost
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
Lobbysta: Danuta Górka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 128)

22 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości hodowli i chowu bydła mięsnego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju hodowli i chowu bydła mięsnego dla polskich rolników z uwzględnieniem czynników wpływających na konkurencyjność (rozdrobnienie produkcji genetyka technologia chowu cykle koniunkturalne poziom organizacji produkcji czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na konkurencyjność rasy zachowawcze)
Lobbysta: Krzysztof Rojek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 126)

09 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odnośnie uregulowań prawnych w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie:
Temat: Informacja Ministra Energii o usytuowaniu linii elektroenergetycznej 2x400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 126)

09 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odnośnie uregulowań prawnych w zakresie zatrudniania pracowników sezonowych w rolnictwie:
Temat: Informacja Ministra Energii o usytuowaniu linii elektroenergetycznej 2x400 kV Bydgoszcz Zachód – Piła Krzewina
Lobbysta: Urszula Wolska
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 33)

09 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat problemu uzależnień osób starszych
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępu do wsparcia psychicznego dla osób starszych
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie sytuacji osób chorych na choroby otępienne i chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla ich opiekunów
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (Posiedzenie nr 36)

08 marca 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku powoda Roberta Kropiwnickiego reprezentowanego przez adwokata Radosława Gładysza z dnia 9 grudnia 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej posła Patryka Jakiego
Temat: Przeprowadzenie pierwszego czytania komisyjnego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1333)
Numer druku sejmowego: 1333
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 63)

07 marca 2017
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na dezyderat nr 17 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości podniesienia wysokości wcześniejszych emerytur z tytułu sprawowania opieki nad osobą – dzieckiem niepełnosprawnych w stopniu znacznym
Temat: Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sprawiedliwości na dezyderat nr 18 w sprawie możliwości zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 2 września 1994 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla kamieniołomach i zakładach wydobywania uranu (Dz U z 2014 r. poz 1373) poprzez wprowadzenie rekompensaty dla byłych żołnierzy wojsk kolejowych (BKSP-145-112/16) – kontynuacja
Lobbysta: Robert Czyż
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Łączności z Polakami za Granicą (Posiedzenie nr 49)

23 lutego 2017
Temat: zmiany w składzie prezydium Komisji
Temat: Informacja na temat ostatnich wydarzeń po zjeździe Związku Polaków na Białorusi i wyborze nowych władz Związku
Lobbysta: Zofia Prasat
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 122)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku tytoniu dla polskich rolników z uwzględnieniem:
Lobbysta: Adam Urbański
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 122)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku tytoniu dla polskich rolników z uwzględnieniem:
Lobbysta: Łukasz Ciosnak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 122)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku tytoniu dla polskich rolników z uwzględnieniem:
Lobbysta: Karol Borowski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 32)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat deinstytucjonalizacji opieki Formy opieki pośredniej pomiędzy opieką domową i opieką stacjonarną – funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej
Temat: Sprawy bieżące
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 32)

23 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat deinstytucjonalizacji opieki Formy opieki pośredniej pomiędzy opieką domową i opieką stacjonarną – funkcjonowanie dziennych domów opieki medycznej
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 123)

23 lutego 2017
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 82)

22 lutego 2017
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o ustanowieniu Krzyża Zachodniego (druk nr 1294)
Numer druku sejmowego: 1294
Lobbysta: Robert Szydlik
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (Posiedzenie nr 34)

22 lutego 2017
Temat: Wniosek oskarżyciela prywatnego Roberta Kropiwnickiego reprezentowanego przez adwokata Radosława Gładysza z dnia 7 marca 2016 r. uzupełnionego w dniu 18 kwietnia 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Patryka Jakiego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 65)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 95)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat interpretacji przepisów prawnych dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych po 1 stycznia 2017 r.
Lobbysta: Tadeusz Łacisz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 65)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 95)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat interpretacji przepisów prawnych dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych po 1 stycznia 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 56)

08 lutego 2017
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz U z 2014 r. poz 1741 ze zm ) w zakresie umożliwienia wydawania aktu urodzenia w przypadku braku możliwości ustalenia płci martwo urodzonego dziecka (Dz U z 2015 r. poz 1774 ze zm ) (BKSP-145-108/16)
Temat: Petycja w sprawie podjęcia uchwały dotyczącej uznania zbrodni popełnionych przez tzw Państwo Islamskie przeciwko jazydom za ludobójstwo oraz zwiększenia przez Polskę wsparcia dla Regionu Kurdystanu walczącego z terrorystami tzw Państwa Islamskiego i udzielającego schronienia 18 mln uchodźców (BKSP-145-109/16)
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz U z 2015 r. poz 133 ze zm ) poprzez zawarcie w niej definicji pojęcia „niezawisły sędzia” (BKSP-145-110/16)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (Posiedzenie nr 33)

08 lutego 2017
Temat: Wniosek oskarżyciela prywatnego Marka Treli reprezentowanego przez adwokata Mikołaja Pietrzaka z dnia 28 października 2016 r. uzupełnionego w dniu 5 grudnia 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Jurgiela
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (Posiedzenie nr 33)

08 lutego 2017
Temat: Wniosek oskarżyciela prywatnego Marka Treli reprezentowanego przez adwokata Mikołaja Pietrzaka z dnia 28 października 2016 r. uzupełnionego w dniu 5 grudnia 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Krzysztofa Jurgiela
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 53)

26 stycznia 2017
Temat: Petycja wielokrotną w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie odszkodowania emerytom którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz U z 2010 r. Nr 257 poz 1726) (BKSP-145-117/16)
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży (Dz U z 1993 r. Nr 17 poz 78 ze zm ) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz U z 2016 r. poz 1137 ze zm ) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz U z 2016 r. poz 380 ze zm ) (BKSP-145-122/16)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 53)

26 stycznia 2017
Temat: Petycja wielokrotną w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej mającej na celu przyznanie odszkodowania emerytom którzy rozwiązali stosunek pracy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz U z 2010 r. Nr 257 poz 1726) (BKSP-145-117/16)
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży (Dz U z 1993 r. Nr 17 poz 78 ze zm ) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz U z 2016 r. poz 1137 ze zm ) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz U z 2016 r. poz 380 ze zm ) (BKSP-145-122/16)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 163)

26 stycznia 2017
Temat: Z informacją o przyczynach i skutkach przedłużającego się postępowania upadłościowego SKOK Wołomin oraz o nadzorze nad przebiegiem upadłości dotyczących dużych banków i kas ze względu na ich skutki społeczne
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 115)

26 stycznia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat zmiany sposobu szacowania strat w uprawach rolnych spowodowanych występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w przyrodzie
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przedłużenia terminu ubezpieczenia upraw rolnych od ujemnych skutków przezimowania
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 114)

26 stycznia 2017
Temat: Wniosek Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego o przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu Sejmu na temat działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa grypy ptaków H5N8 oraz afrykańskiego pomoru świń
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku drobiu w związku z występowaniem grypy ptaków na terenie Polski z uwzględnieniem informacji na temat:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku drobiu dla polskich rolników z uwzględnieniem:
Lobbysta: Jerzy Drozd
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 114)

26 stycznia 2017
Temat: Wniosek Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego o przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu Sejmu na temat działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa grypy ptaków H5N8 oraz afrykańskiego pomoru świń
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku drobiu w związku z występowaniem grypy ptaków na terenie Polski z uwzględnieniem informacji na temat:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku drobiu dla polskich rolników z uwzględnieniem:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 114)

26 stycznia 2017
Temat: Wniosek Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego o przedstawienie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu Sejmu na temat działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa grypy ptaków H5N8 oraz afrykańskiego pomoru świń
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku drobiu w związku z występowaniem grypy ptaków na terenie Polski z uwzględnieniem informacji na temat:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat perspektyw rozwoju rynku drobiu dla polskich rolników z uwzględnieniem:
Lobbysta: Andrzej Zaręba
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 113)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych w 2017 r. działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynku krajowym
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat priorytetowych działań resortu rolnictwa oraz podległych służb bezpieczeństwa żywności na rzecz rozwoju wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego na 2017 rok i lata kolejne
Temat: Informacja Prezesa Agencji Rynku Rolnego o planowanych w 2017 r. działaniach wspierających promocję polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 30)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat uwarunkowań i potrzeb rynku pracy nowych zawodów podnoszenia kwalifikacji opiekunów osób starszych oraz standardów w tym obszarze
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 112)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad delimitacją w Polsce obszarów ONW – typ nizinny wg nowych jednolitych kryteriów w Unii Europejskiej
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rynku zbóż w Polsce i Unii Europejskiej oraz konkurencyjności polskiego rynku zbóż w porównaniu do rynku Ukrainy i Kanady Perspektywy jego rozwoju dla polskich rolników z uwzględnieniem:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 112)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad delimitacją w Polsce obszarów ONW – typ nizinny wg nowych jednolitych kryteriów w Unii Europejskiej
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rynku zbóż w Polsce i Unii Europejskiej oraz konkurencyjności polskiego rynku zbóż w porównaniu do rynku Ukrainy i Kanady Perspektywy jego rozwoju dla polskich rolników z uwzględnieniem:
Lobbysta: Marek Spustek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 112)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad delimitacją w Polsce obszarów ONW – typ nizinny wg nowych jednolitych kryteriów w Unii Europejskiej
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rynku zbóż w Polsce i Unii Europejskiej oraz konkurencyjności polskiego rynku zbóż w porównaniu do rynku Ukrainy i Kanady Perspektywy jego rozwoju dla polskich rolników z uwzględnieniem:
Lobbysta: Wojciech Fus
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 112)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad delimitacją w Polsce obszarów ONW – typ nizinny wg nowych jednolitych kryteriów w Unii Europejskiej
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rynku zbóż w Polsce i Unii Europejskiej oraz konkurencyjności polskiego rynku zbóż w porównaniu do rynku Ukrainy i Kanady Perspektywy jego rozwoju dla polskich rolników z uwzględnieniem:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 9)

25 stycznia 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 29)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wymagań dotyczących standardów usług świadczonych przez podmioty publiczne i prywatne w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych oraz zasad wyceny tych świadczeń przez NFZ
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej nad osobami starszymi
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 50)

16 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany art 143 ust 2 i art 145 ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz U z 2015 r. poz 1774 ze zm ) (BKSP-145-90/16) – kontynuacja
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie wprowadzenia uregulowań prawnych umożliwiających stworzenie Centralnej Bazy Ofert Pracy i Kandydatów (BKSP-145-99/16)
Temat: Rozpatrzenie petycji w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz U z 2013 poz 1414 ze zm ) w zakresie sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy (BKSP-145-101/16)
Lobbysta: Robert Czyż
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 7)

14 grudnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 109)

14 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości rynku wieprzowiny w Polsce w związku z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 109)

14 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości rynku wieprzowiny w Polsce w związku z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Lobbysta: Marcin Lipiecki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 109)

14 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości rynku wieprzowiny w Polsce w związku z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Lobbysta: Janusz Hoduń
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 109)

14 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości rynku wieprzowiny w Polsce w związku z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 109)

14 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości rynku wieprzowiny w Polsce w związku z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 109)

14 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości rynku wieprzowiny w Polsce w związku z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 109)

14 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości rynku wieprzowiny w Polsce w związku z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 109)

14 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości rynku wieprzowiny w Polsce w związku z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Lobbysta: Ewa Szydłowska
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 109)

14 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat przyszłości rynku wieprzowiny w Polsce w związku z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 50)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 107)

13 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042)
Numer druku sejmowego: 1042
Lobbysta: Adam Olszewski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 50)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 107)

13 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042)
Numer druku sejmowego: 1042
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (Posiedzenie nr 29)

13 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie wniosku oskarżyciela prywatnego Moniki Zbonikowskiej reprezentowanej przez adwokata Mieczysława Hebla z dnia 5 września 2016 r. uzupełnionego w dniu 3 października 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Łukasza Zbonikowskiego
Temat: Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art 17 ust 1 pkt 2 regulaminu Sejmu wniosku oskarżyciela subsydiarnego Ewy Kocemby z dnia 11 lipca 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej byłego posła Henryka Kmiecika
Lobbysta: Janusz Masiak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 62)

07 grudnia 2016
Temat: Poselski projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk nr 1059)
Numer druku sejmowego: 1059
Lobbysta: Wiesław Johann
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
Lobbysta: Marcin Lipiecki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
Lobbysta: Maciej Szpura
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
Lobbysta: Marcin Michaluk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
Lobbysta: Michał Szpura
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
Lobbysta: Piotr Kiryluk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
Lobbysta: Urszula Siwek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
Lobbysta: Marcin Konicz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
Lobbysta: Ewa Szydłowska
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 102)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF – kontynuacja
Lobbysta: Tomasz Weśniuk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 51)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja na temat działania resortu sportu i turystyki w obszarze turystyki krajowej
Temat: Informacja na temat aktualnych regulacji prawnych dotyczących szlaków turystycznych
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Promocja gospodarcza Polski”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 27)

30 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat profilaktyki zdrowotnej osób starszych
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat chorób cywilizacyjnych wieku podeszłego
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wielkich problemów geriatrycznych Dostępność do opieki specjalistycznej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 27)

30 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat profilaktyki zdrowotnej osób starszych
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat chorób cywilizacyjnych wieku podeszłego
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wielkich problemów geriatrycznych Dostępność do opieki specjalistycznej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 27)

30 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat profilaktyki zdrowotnej osób starszych
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat chorób cywilizacyjnych wieku podeszłego
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wielkich problemów geriatrycznych Dostępność do opieki specjalistycznej
Lobbysta: Maciej Linke
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 27)

30 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat profilaktyki zdrowotnej osób starszych
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat chorób cywilizacyjnych wieku podeszłego
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat wielkich problemów geriatrycznych Dostępność do opieki specjalistycznej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 26)

16 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób starszych
Temat: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na drogach publicznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 53)

16 listopada 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (druk nr 963)
Numer druku sejmowego: 963
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 134)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 91)

15 listopada 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935)
Numer druku sejmowego: 935
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 45)

15 listopada 2016
Temat: Informacja nt Zakładów Chemicznych w Tarnowskich Górach bomby ekologicznej regionu śląskiego – analiza dotychczasowych działań na rzecz możliwości unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
Lobbysta: Marcin Lipiecki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
Lobbysta: Robert Rafało
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
Lobbysta: Piotr Ostapczuk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
Lobbysta: Dawid Suchodzki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
Lobbysta: Rafał Szypcio
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
Lobbysta: Halina Bardadin
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
Lobbysta: Piotr Michaluk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
Lobbysta: Ewa Szydłowska
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 94)

15 listopada 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania:
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości zwiększenia skupu oraz przetwórstwa trzody chlewnej z obszarów dotkniętych ASF
Lobbysta: Alina Ojdana
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 49)

08 listopada 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 771)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych ustawy o muzeach ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 806)
Numer druku sejmowego: 771
Numer druku sejmowego: 806
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 49)

08 listopada 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (druk nr 771)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ustawy o grobach i cmentarzach wojennych ustawy o muzeach ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary oraz ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 806)
Numer druku sejmowego: 771
Numer druku sejmowego: 806
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 131)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 90)

04 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935)
Numer druku sejmowego: 935
Lobbysta: Jarosław Kusyk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 131)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 90)

04 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935)
Numer druku sejmowego: 935
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 131)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 90)

04 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935)
Numer druku sejmowego: 935
Lobbysta: Elżbieta Pilch
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 131)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 90)

04 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (druk nr 935)
Numer druku sejmowego: 935
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 86)

03 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o paszach (druk nr 734)
Numer druku sejmowego: 734
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 48)

03 listopada 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (druki nr 968 i 970)
Numer druku sejmowego: 968
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 97
Lobbysta: Barbara Baran
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 48)

03 listopada 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (druki nr 968 i 970)
Numer druku sejmowego: 968
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 97
Lobbysta: Zofia Marcinek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 48)

03 listopada 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (druki nr 968 i 970)
Numer druku sejmowego: 968
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 97
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 48)

03 listopada 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (druki nr 968 i 970)
Numer druku sejmowego: 968
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 97
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 48)

03 listopada 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (druki nr 968 i 970)
Numer druku sejmowego: 968
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 97
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 48)

03 listopada 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (druki nr 968 i 970)
Numer druku sejmowego: 968
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 97
Lobbysta: Anna Prus
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 25)

03 listopada 2016
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat funkcjonowania ustawy z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym oraz proponowanych rozwiązań w zakresie regulacji nieodpłatnego świadczenia pieniężnego
Temat: Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony praw konsumentów w wieku podeszłym
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Obrony Narodowej (Posiedzenie nr 39)

21 października 2016
Temat: „Przedstawienie ustaleń i raportu z dotychczasowej pracy przez przewodniczącego Podkomisji do Ponownego Zbadania Katastrofy Samolotu Tu-154M zaistniałej w dniu 10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku”
Lobbysta: Ewa Kochanowska
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 24)

20 października 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat zjawiska przemocy wobec osób starszych w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania domów pomocy społecznej w kontekście nieprawidłowości zaistniałych w placówkach na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 24)

20 października 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat zjawiska przemocy wobec osób starszych w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania domów pomocy społecznej w kontekście nieprawidłowości zaistniałych w placówkach na terenie województwa łódzkiego i wielkopolskiego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 70)

19 października 2016
Temat: Informacja Prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz na temat decyzji reprywatyzacyjnych oraz działań podjętych w celu wyjaśnienia sprawy afery reprywatyzacyjnej
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego na temat działań prokuratury mających na celu wyjaśnienie tzw „afery reprywatyzacyjnej w Warszawie”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 36)

11 października 2016
Temat: Informacja o nowoczesnych technologiach i inteligentnych specjalizacjach w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020
Temat: Informacja Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o kryteriach selekcji innowacyjnych projektów w PARP i o pierwszych wnioskach z przeprowadzonych konkursów na poziomie krajowym
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 75)

04 października 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 792)
Numer druku sejmowego: 792
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 22)

22 września 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji osób starszych w środowiskach wiejskich
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu Komisji Polityki Senioralnej do Ministra Zdrowia w sprawie rehabilitacji osób starszych oraz funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie potrzeb osób starszych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 30)

19 września 2016
Temat: Informacja na temat strategii rozwoju polskiego rybołówstwa
Temat: Informacja na temat funkcjonowania małych portów rybackich
Lobbysta: Jerzy Jasicki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 20)

13 września 2016
Temat: Odpowiedź na dezyderat nr 1 skierowany do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków mieszkaniowych w małopolskich osiedlach romskich
Temat: Odpowiedź na dezyderat nr 2 skierowany do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie możliwości ograniczenia bezrobocia wśród mniejszości romskiej
Lobbysta: Rafał Szczerba
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 35)

13 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 774)
Temat: Rozpatrzenie Informacji o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2014-2015 (druk nr 631)
Temat: Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działania organów gmin na rzecz zwiększenia liczby użytkowników sieci kanalizacji sanitarnej
Numer druku sejmowego: 774
Numer druku sejmowego: 631
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 21)

13 września 2016
Temat: Informacja Ministra Finansów i Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na temat aktualnej sytuacji materialnej i dochodowej emerytów i rencistów
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwiązań prawnych przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75 roku życia
Temat: Sprawy różne
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 63)

05 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 793)
Temat: Rozpatrzenie informacji ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska o problemach związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz zmianach które należałoby przeprowadzić w ustawodawstwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo łowieckie
Numer druku sejmowego: 793
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 63)

05 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 793)
Temat: Rozpatrzenie informacji ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska o problemach związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz zmianach które należałoby przeprowadzić w ustawodawstwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo łowieckie
Numer druku sejmowego: 793
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 63)

05 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 793)
Temat: Rozpatrzenie informacji ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska o problemach związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz zmianach które należałoby przeprowadzić w ustawodawstwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo łowieckie
Numer druku sejmowego: 793
Lobbysta: Marcin Szarejko
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 63)

05 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 793)
Temat: Rozpatrzenie informacji ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska o problemach związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz zmianach które należałoby przeprowadzić w ustawodawstwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo łowieckie
Numer druku sejmowego: 793
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 63)

05 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 793)
Temat: Rozpatrzenie informacji ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska o problemach związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz zmianach które należałoby przeprowadzić w ustawodawstwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo łowieckie
Numer druku sejmowego: 793
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 63)

05 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 793)
Temat: Rozpatrzenie informacji ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska o problemach związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz zmianach które należałoby przeprowadzić w ustawodawstwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo łowieckie
Numer druku sejmowego: 793
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 63)

05 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 793)
Temat: Rozpatrzenie informacji ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska o problemach związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz zmianach które należałoby przeprowadzić w ustawodawstwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo łowieckie
Numer druku sejmowego: 793
Lobbysta: Marek Dałek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 63)

05 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 793)
Temat: Rozpatrzenie informacji ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska o problemach związanych z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz zmianach które należałoby przeprowadzić w ustawodawstwie polskim ze szczególnym uwzględnieniem ustawy Prawo łowieckie
Numer druku sejmowego: 793
Lobbysta: Ryszard Rawicki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 33)

20 lipca 2016
Temat: Petycja w sprawie zmiany art 102 i 110a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (BKSP-145-73/16)
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 października 1993 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w celu ułatwienia wykupu mieszkań w Towarzystwach Budownictwa Społecznego (BKSP-145-75/16)
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych poprzez pozbawienie radców prawnych zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej prawa do wynagrodzenia określonego w art 224 ust 2 ustawy (BKSP-145-77/16)
Lobbysta: Mariusz Ausz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 35)

20 lipca 2016
Temat: Zaopiniowanie wniosków w sprawie wyboru kandydatów na członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (druk nr 701)
Numer druku sejmowego: 701
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (Posiedzenie nr 20)

20 lipca 2016
Temat: Wniosek oskarżyciela prywatnego Piotra Dudy reprezentowanego przez radcę prawnego Michała Kozickiego z dnia 18 marca 2016 r. uzupełnionego w dniu 11 maja 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Michała Kamińskiego
Temat: Wniosek oskarżyciela prywatnego Piotra Dudy reprezentowanego przez radcę prawnego Michała Kozickiego z dnia 18 marca 2016 r. uzupełnionego w dniach 11 maja oraz 9 czerwca 2016 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Pawła Olszewskiego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 19)

20 lipca 2016
Temat: Informacja na temat świadczeń i usług adresowanych do osób starszych sprzyjających samodzielności i integracji w środowisku lokalnym
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2016 roku
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 32)

19 lipca 2016
Temat: Wnioski w sprawie wyboru kandydatów na członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (druk nr 701)
Numer druku sejmowego: 701
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 34)

19 lipca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 428)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679)
Numer druku sejmowego: 428
Numer druku sejmowego: 679
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 15)

09 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie warunków mieszkaniowych w małopolskich osiedlach romskich
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie możliwości ograniczenia bezrobocia wśród mniejszości romskiej
Temat: Dyskusja na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa małopolskiego – kontynuacja
Lobbysta: Halina Kozik
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 15)

09 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie warunków mieszkaniowych w małopolskich osiedlach romskich
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie możliwości ograniczenia bezrobocia wśród mniejszości romskiej
Temat: Dyskusja na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa małopolskiego – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 15)

09 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie warunków mieszkaniowych w małopolskich osiedlach romskich
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie możliwości ograniczenia bezrobocia wśród mniejszości romskiej
Temat: Dyskusja na temat sytuacji i problemów mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa małopolskiego – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 16)

09 czerwca 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat bezpieczeństwa osób starszych Działania prewencyjne przeciwko oszustwom wobec osób starszych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 28)

08 czerwca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie (druk nr 305)
Numer druku sejmowego: 305
Lobbysta: Marek Pałus
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 24)

08 czerwca 2016
Temat: „Plany Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o połączeniu Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939” – kontynuacja
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 44)

08 czerwca 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku mleka w tym importu mleka i koncentratów mlecznych oraz produktów mleczarskich
Temat: Kary za nadprodukcję mleka – możliwości umorzenia kar dla rolników za przekroczenie kwot mlecznych
Temat: Wniosek o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do spraw monitorowania programu zwiększenia wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 44)

08 czerwca 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji na rynku mleka w tym importu mleka i koncentratów mlecznych oraz produktów mleczarskich
Temat: Kary za nadprodukcję mleka – możliwości umorzenia kar dla rolników za przekroczenie kwot mlecznych
Temat: Wniosek o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do spraw monitorowania programu zwiększenia wykorzystania polskiego białka roślinnego w paszach
Lobbysta: Kamila Horbacz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 18)

19 maja 2016
Temat: Dyskusja na temat sytuacji marynarzy zatrudnionych na statkach morskich
Lobbysta: Jacek Marzec
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 43)

19 maja 2016
Temat: Informacja Ministrów: Energii Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwoju oraz Zdrowia na temat ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystania roślin wysokobiałkowych w paszach
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat możliwości wykorzystania mączki mięsno-kostnej w produkcji zwierzęcej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 22)

18 maja 2016
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz U z 2013 r. poz 982 ze zm ) poprzez przyznanie prawa do renty socjalnej osobom pełnoletnim u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB (BKSP-145-62/16)
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz U z 2015 r. poz 487 ze zm ) poprzez uchylenie art 1 ust 2 wyłączającego z zakresu stosowania ustawy tłumaczy języka migowego oraz innych systemów komunikacji niebędących językami naturalnymi (BKSP-145-63/16)
Temat: Opinia nr 3 Komisji Infrastruktury dla Komisji do Spraw Petycji dotyczącej petycji w sprawie nowelizacji przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t j Dz U 2014 poz 121) w zakresie solidarnej odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wobec podwykonawców (art 6471) (BKSP-145-2/15) uchwalonej w dniu 11 maja 2016 r.
Lobbysta: Malwina Oksun
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 21)

17 maja 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne w sprawie poselskich projektów ustaw: o mediach narodowych (druk nr 442) o składce audiowizualnej (druk nr 443) przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (druk nr 444)
Numer druku sejmowego: 442
Numer druku sejmowego: 443
Numer druku sejmowego: 444
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 21)

17 maja 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne w sprawie poselskich projektów ustaw: o mediach narodowych (druk nr 442) o składce audiowizualnej (druk nr 443) przepisy wprowadzające ustawę o mediach narodowych i ustawę o składce audiowizualnej (druk nr 444)
Numer druku sejmowego: 442
Numer druku sejmowego: 443
Numer druku sejmowego: 444
Lobbysta: Jan Martini
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 25)

12 maja 2016
Temat: Informacja na temat regulaminu rozgrywek Ekstraklasy S A w piłce nożnej w sezonie 2015/16 ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Podbeskidzia Bielsko-Biała oraz planowanych zmian przepisów w sezonie 2016/17
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 14)

12 maja 2016
Temat: Informacja w sprawie przygotowań do II Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 32)

27 kwietnia 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 385)
Numer druku sejmowego: 385
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 33)

27 kwietnia 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystywania polskich surowców w produkcji środków spożywczych wytwarzanych na terenie Polski
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do Planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
Temat: Rozszerzenie składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283)
Numer druku sejmowego: 283
Lobbysta: Robert Terka
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 33)

27 kwietnia 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystywania polskich surowców w produkcji środków spożywczych wytwarzanych na terenie Polski
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do Planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
Temat: Rozszerzenie składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283)
Numer druku sejmowego: 283
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 33)

27 kwietnia 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wykorzystywania polskich surowców w produkcji środków spożywczych wytwarzanych na terenie Polski
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do Planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
Temat: Rozszerzenie składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283)
Numer druku sejmowego: 283
Lobbysta: Kamil Gajda
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 49)

13 kwietnia 2016
Temat: Rozpatrzenie wniosku o skierowanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 367) do podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego
Temat: Omówienie sytuacji banków spółdzielczych w Polsce
Numer druku sejmowego: 367
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 29)

13 kwietnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 385)
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji w Stadninie Koni w Janowie Podlaskim
Numer druku sejmowego: 385
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 18)

12 kwietnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 394)
Numer druku sejmowego: 394
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 12)

12 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat opieki długoterminowej nad starszymi osobami niesamodzielnymi
Temat: Informacja na temat stanu realizacji priorytetów i programów dotyczących osób starszych w perspektywie budżetowej 2014-2020
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 12)

12 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat opieki długoterminowej nad starszymi osobami niesamodzielnymi
Temat: Informacja na temat stanu realizacji priorytetów i programów dotyczących osób starszych w perspektywie budżetowej 2014-2020
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 12)

12 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat opieki długoterminowej nad starszymi osobami niesamodzielnymi
Temat: Informacja na temat stanu realizacji priorytetów i programów dotyczących osób starszych w perspektywie budżetowej 2014-2020
Temat: Sprawy bieżące
Lobbysta: Lidia Mastuszak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 14)

30 marca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315)
Numer druku sejmowego: 315
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 11)

30 marca 2016
Temat: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat zatrudniania osób powyżej 50 roku życia oraz aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia osób powyżej 50 roku życia
Temat: Informacja na temat: Rynek pracy 50+ Programy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby po 50 roku życia oraz ocena ich efektywności
Temat: Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych doradców Komisji
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 21)

16 marca 2016
Temat: Obrona polskiej ziemi jako dobra narodowego w kontekście proponowanych zmian w rządowym projekcie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293)
Temat: Ocena rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293)
Numer druku sejmowego: 293
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ustawodawcza (Posiedzenie nr 11)

10 marca 2016
Temat: Dla Marszałka Sejmu w trybie art 34 ust 8 regulaminu Sejmu poselski projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Temat: Dla Marszałka Sejmu w trybie art 34 ust 8 regulaminu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Temat: Dla Marszałka Sejmu w trybie art 34 ust 8 regulaminu Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Lobbysta: Dorota Gudaniec
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 18)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

09 marca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 219)
Numer druku sejmowego: 219
Lobbysta: Marcin Szarejko
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 18)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

09 marca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 219)
Numer druku sejmowego: 219
Lobbysta: Andrzej Madej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 18)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

09 marca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 219)
Numer druku sejmowego: 219
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 18)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

09 marca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 219)
Numer druku sejmowego: 219
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 18)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

09 marca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 219)
Numer druku sejmowego: 219
Lobbysta: Paweł Rogucki
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 18)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

09 marca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 219)
Numer druku sejmowego: 219
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 18)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

09 marca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 219)
Numer druku sejmowego: 219
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 18)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

09 marca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 219)
Numer druku sejmowego: 219
Lobbysta: Jacek Bieluszko
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 17)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat gospodarki wodnej w rolnictwie
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie podjęcia działań mobilizujących i obligujących instytucje UE do rozwiązania bieżącej krytycznej sytuacji w sektorze mleka i mięsa wieprzowego w Polsce i na całym rynku europejskim
Numer druku sejmowego: 274
Lobbysta: Marcin Szarejko
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 17)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat gospodarki wodnej w rolnictwie
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie podjęcia działań mobilizujących i obligujących instytucje UE do rozwiązania bieżącej krytycznej sytuacji w sektorze mleka i mięsa wieprzowego w Polsce i na całym rynku europejskim
Numer druku sejmowego: 274
Lobbysta: Piotr Zalewski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 17)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat gospodarki wodnej w rolnictwie
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie podjęcia działań mobilizujących i obligujących instytucje UE do rozwiązania bieżącej krytycznej sytuacji w sektorze mleka i mięsa wieprzowego w Polsce i na całym rynku europejskim
Numer druku sejmowego: 274
Lobbysta: Robert Okolczyk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 17)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat gospodarki wodnej w rolnictwie
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie podjęcia działań mobilizujących i obligujących instytucje UE do rozwiązania bieżącej krytycznej sytuacji w sektorze mleka i mięsa wieprzowego w Polsce i na całym rynku europejskim
Numer druku sejmowego: 274
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 17)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat gospodarki wodnej w rolnictwie
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie podjęcia działań mobilizujących i obligujących instytucje UE do rozwiązania bieżącej krytycznej sytuacji w sektorze mleka i mięsa wieprzowego w Polsce i na całym rynku europejskim
Numer druku sejmowego: 274
Lobbysta: Adam Wyrzyk
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 17)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat gospodarki wodnej w rolnictwie
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie podjęcia działań mobilizujących i obligujących instytucje UE do rozwiązania bieżącej krytycznej sytuacji w sektorze mleka i mięsa wieprzowego w Polsce i na całym rynku europejskim
Numer druku sejmowego: 274
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 17)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat gospodarki wodnej w rolnictwie
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie podjęcia działań mobilizujących i obligujących instytucje UE do rozwiązania bieżącej krytycznej sytuacji w sektorze mleka i mięsa wieprzowego w Polsce i na całym rynku europejskim
Numer druku sejmowego: 274
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 8)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat problemów polskiego rybołówstwa bliskiego i dalekiego zasięgu
Lobbysta: Rafael Budzisz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 8)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat problemów polskiego rybołówstwa bliskiego i dalekiego zasięgu
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (Posiedzenie nr 10)

24 lutego 2016
Temat: Wniosek oskarżyciela subsydiarnego Krzysztofa Polkowskiego reprezentowanego przez radcę prawnego Jacka Świecę z dnia 7 lipca 2015 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Antoniego Macierewicza
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 16)

24 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnie prowadzonych prac w resorcie rolnictwa
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą analizy rynków rolniczych w kraju i sytuacji finansowo-produkcyjnej oraz zdrowotnej w produkcji roślinnej i zwierzęcej
Temat: Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia na temat bezpieczeństwa żywności problemów znakowania żywności krajowych systemów jakości żywności i kontroli jakości importowanych produktów spożywczych oraz regulacji prawnych
Lobbysta: Zdzisław Budka
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 16)

24 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnie prowadzonych prac w resorcie rolnictwa
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą analizy rynków rolniczych w kraju i sytuacji finansowo-produkcyjnej oraz zdrowotnej w produkcji roślinnej i zwierzęcej
Temat: Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia na temat bezpieczeństwa żywności problemów znakowania żywności krajowych systemów jakości żywności i kontroli jakości importowanych produktów spożywczych oraz regulacji prawnych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 16)

24 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnie prowadzonych prac w resorcie rolnictwa
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą analizy rynków rolniczych w kraju i sytuacji finansowo-produkcyjnej oraz zdrowotnej w produkcji roślinnej i zwierzęcej
Temat: Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia na temat bezpieczeństwa żywności problemów znakowania żywności krajowych systemów jakości żywności i kontroli jakości importowanych produktów spożywczych oraz regulacji prawnych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 16)

24 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnie prowadzonych prac w resorcie rolnictwa
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą analizy rynków rolniczych w kraju i sytuacji finansowo-produkcyjnej oraz zdrowotnej w produkcji roślinnej i zwierzęcej
Temat: Informacja Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Zdrowia na temat bezpieczeństwa żywności problemów znakowania żywności krajowych systemów jakości żywności i kontroli jakości importowanych produktów spożywczych oraz regulacji prawnych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 13)

10 lutego 2016
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie harmonogramu wdrażania w 2016 r. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Temat: Informacja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zmianach wprowadzonych w Agencji w celu zwiększenia jej efektywności
Lobbysta: Kamil Wnorowski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 13)

10 lutego 2016
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie harmonogramu wdrażania w 2016 r. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Temat: Informacja Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zmianach wprowadzonych w Agencji w celu zwiększenia jej efektywności
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 12)

09 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 Obrona interesów polskich producentów tytoniu
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym które regulacje projektu ustawy są bardziej restrykcyjne niż nakazują to przepisy dyrektywy
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych
Lobbysta: Mirosław Siwik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 12)

09 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat wprowadzenia instrumentów wsparcia dla produkcji tytoniu ze środków krajowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020 Obrona interesów polskich producentów tytoniu
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad implementacją dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych a w szczególności nad projektem ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w tym które regulacje projektu ustawy są bardziej restrykcyjne niż nakazują to przepisy dyrektywy
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie implementacji dyrektywy 2014/40/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. dotyczącej produkcji prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych
Lobbysta: Maciej Kurowski
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 2)

10 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji Anny Streżyńskiej o zamierzeniach resortu
Lobbysta: Wincenty Elsner
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 5)

10 grudnia 2015
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie ekspansji farm wiatrowych oraz wykorzystania potencjału energetycznego obszarów wiejskich
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii o aktualnych problemach związanych z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz działaniach podejmowanych przez rząd w celu zminimalizowania negatywnych skutków wirusa dla producentów oraz eksporterów wieprzowiny
Lobbysta: Marcin Szarejko
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 5)

10 grudnia 2015
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie ekspansji farm wiatrowych oraz wykorzystania potencjału energetycznego obszarów wiejskich
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii o aktualnych problemach związanych z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz działaniach podejmowanych przez rząd w celu zminimalizowania negatywnych skutków wirusa dla producentów oraz eksporterów wieprzowiny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 5)

10 grudnia 2015
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie ekspansji farm wiatrowych oraz wykorzystania potencjału energetycznego obszarów wiejskich
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii o aktualnych problemach związanych z przypadkami występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz działaniach podejmowanych przez rząd w celu zminimalizowania negatywnych skutków wirusa dla producentów oraz eksporterów wieprzowiny
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 4)

09 grudnia 2015
Temat: Jest parę wariantów: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zadaniach resortu w VIII kadencji Sejmu RP
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 71)
Temat: Omówienie spraw bieżących
Numer druku sejmowego: 71
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 3)

02 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat aktualnej sytuacji na rynku wieprzowiny oraz działań podejmowanych na rzecz wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej
Lobbysta: Paweł Jaroś
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 2)

25 listopada 2015
Temat: Informacja prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na temat struktury i zadań Agencji
Temat: Informacja prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie pisma przekazanego do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (sygn ZP-468-DPB-071-27/WZSO/MD/15) dotyczącego wyjaśnienia terminu rozpoczęcia realizacji płatności bezpośrednich za 2015 rok
Lobbysta: Beata Adamczyk
 • Obecność na posiedzeniu
Branże
Administracja państwowaCyfryzacja i technologieŻeglugaEdukacjaFinanse publiczne
Kategorie
obywatele
Zatrudnieni
Jakub Stelina
Stanisław Piotrowicz
Krystyna Pawłowicz
Andrzej Czupryniak
Witold Rosowski
Sprawy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 38)

15 marca 2021
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 1003);
Temat: rozpatrzenie informacji o gospodarowaniu przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nieruchomościami przekazanymi do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w latach 2016–2020.
Lobbysta: Marcin Konicz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 22)

07 października 2020
Temat: kandydaci na stanowisko ambasadora RP – panią Monikę Zuchniak-Pazdan i pana Lucjana Karpińskiego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 35)

05 października 2020
Temat: ponowne głosowanie nad zaopiniowaniem kandydatury Pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich (druki nr 536, 537 i 618).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 536
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 537
Numer druku sejmowego: 618
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 16)

30 września 2020
Temat: rozpatrzenie Informacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji i problemów mniejszości białoruskiej w Polsce,
Temat: rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat stanu edukacji mniejszości białoruskiej w Polsce,
Temat: dyskusja na temat zmian demograficznych na obszarach zamieszkałych przez białoruską mniejszość narodową i ich konsekwencji społecznych,
Lobbysta: Jana Shostak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 26)

23 września 2020
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 17 w sprawie zmian w przepisach regulujących współwłasność;
Temat: rozpatrzenie odpowiedzi ministra sprawiedliwości na dezyderat nr 22 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie uznania za wykroczenie niepodporządkowania się poleceniu funkcjonariusza publicznego, wydanego w granicach i na podstawie przepisów ustawy;
Temat: rozpatrzenie wniosku Komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 32)

17 września 2020
Temat: zaopiniowanie wniosków w sprawie powołania na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich pani Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz (druki nr 536 i 537).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 536
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 537
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 18)

07 sierpnia 2020
Temat: Zaopiniowanie dla marszałek Sejmu wniosku prezesa Najwyższej Izby Kontroli skierowanego do Komisji w dniu 4 sierpnia 2020 r. o powołanie na członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli: pana dr. Grzegorza Walendzika, pani Małgorzaty Humel-Maciewiczak, pana prof. zw. dr. hab. Henryka Jana Wnorowskiego.
Temat: Zaopiniowanie dla marszałek Sejmu wniosku prezesa Najwyższej Izby Kontroli o odwołanie pana Tadeusza Dziuby z funkcji wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.
Lobbysta: Jan Wnorowski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 22)

19 czerwca 2020
Temat: wnioski w sprawie powołania kandydatów na członków Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (druk nr 416).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 9)

09 czerwca 2020
Temat: zaopiniowanie kandydatów na stanowisko ambasadora RP – pana Pawła Woźnego, pana Radosława Gruka, pana Przemysława Bobaka i pana Jerzego Baurskiego.
Temat: sprawy bieżące.
Lobbysta: Paweł Woźniak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 7)

05 marca 2020
Temat: informację na temat planów rozwojowych sieci 5G ze szczególnym uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa niezbędnych do spełnienia przez operatorów telekomunikacyjnych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 10)

11 lutego 2020
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk nr 219);
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk nr 220).
Numer druku sejmowego: 219
Numer druku sejmowego: 220
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 9)

11 lutego 2020
Temat: Powołanie stałego doradcy Komisji;
Temat: Rozpatrzenie informacji ministrów: gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz rolnictwa i rozwoju wsi na temat stosowania dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 12 grudnia 1991 r., dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 8)

11 lutego 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw wraz z autopoprawką (druki nr 172 i 172-A).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 172
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 172-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 4)

22 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli na temat zapewnienia opieki paliatywnej i hospicyjnej;
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra zdrowia na temat opieki paliatywnej i hospicyjnej;
Temat: Powołanie stałych doradców Komisji.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 8)

21 stycznia 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 155),
Temat: Sprawy bieżące,
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 65).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 155
Numer druku sejmowego: 65
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 8)

21 stycznia 2020
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 155),
Temat: Sprawy bieżące,
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 65).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 155
Numer druku sejmowego: 65
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 4)

08 stycznia 2020
Temat: Kierunki polskiej polityki zagranicznej – dyskusja ekspercka,
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji Spraw Zagranicznych na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 4)

08 stycznia 2020
Temat: Kierunki polskiej polityki zagranicznej – dyskusja ekspercka,
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji Spraw Zagranicznych na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 4)

08 stycznia 2020
Temat: Kierunki polskiej polityki zagranicznej – dyskusja ekspercka,
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji Spraw Zagranicznych na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 4)

08 stycznia 2020
Temat: Kierunki polskiej polityki zagranicznej – dyskusja ekspercka,
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji Spraw Zagranicznych na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
Lobbysta: Roman Kuźmiar
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Spraw Zagranicznych (Posiedzenie nr 4)

08 stycznia 2020
Temat: Kierunki polskiej polityki zagranicznej – dyskusja ekspercka,
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji Spraw Zagranicznych na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2020 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 6)

07 stycznia 2020
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.;
Temat: Rządowy projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk nr 62);
Temat: Rządowy projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk nr 63).
Numer druku sejmowego: 63
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 6)

07 stycznia 2020
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.;
Temat: Rządowy projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami (druk nr 62);
Temat: Rządowy projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (druk nr 63).
Numer druku sejmowego: 63
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 4)

18 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 87);
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat redukcji populacji dzików w Polsce;
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń w Polsce.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 87
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 2)

18 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 87);
Temat: Rozpatrzenie informacji na temat redukcji populacji dzików w Polsce;
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat zwalczania wirusa afrykańskiego pomoru świń w Polsce.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 87
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 3)

11 grudnia 2019
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030”;
Temat: Powołanie podkomisji stałej do spraw monitoringu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej;
Temat: Powołanie podkomisji stałej do spraw biogospodarki i innowacyjności w rolnictwie;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 2)

21 listopada 2019
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zamierzeniach resortu w IX kadencji Sejmu.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 162)

11 września 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli inwestycji KGHM S.A. w złoże Sierra Gorda w Chile,
Temat: Projekt sprawozdania Komisji z działalności w VIII kadencji Sejmu.
Lobbysta: Herbert Wirth
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 333)

29 sierpnia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie zagospodarowania majątku Skarbu Państwa w okresie od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 333)

29 sierpnia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie realizowania przez Agencję Nieruchomości Rolnych i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w zakresie zagospodarowania majątku Skarbu Państwa w okresie od 1 stycznia 1990 r. do 30 czerwca 2019 r.
Lobbysta: Marcin Konicz
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 138)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 195)

09 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na statkach rybackich (druk nr 3712).
Numer druku sejmowego: 3712
Lobbysta: Lech Ryński
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 183)

31 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2020 „Rokiem zaślubin Polski z morzem w Pucku” (druk nr 3322),
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie potępienia wszelkich aktów nienawiści i pogardy antykatolickiej (druk nr 3552),
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały upamiętniającej ofiary zbrodni pomorskiej z 1939 r. (druk nr 3608).
Numer druku sejmowego: 3322
Numer druku sejmowego: 3552
Numer druku sejmowego: 3608
Lobbysta: Marek Jurek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 476)

17 lipca 2019
Temat: Rozpatrzenie rządowych projektów ustaw: o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3255 i 3602) – kontynuacja,
Temat: Zaopiniowanie wniosku ministra obrony narodowej w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Mienia Wojskowego na rok 2019,
Temat: Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (druki nr 1608 i 3574),
Numer druku sejmowego: 3255
Numer druku sejmowego: 3602
Numer druku sejmowego: 1608
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3574
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3633
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 330)

16 lipca 2019
Temat: Informacja na temat „Programu dla polskiego ziemniaka”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 192)

16 lipca 2019
Temat: Informacja nt. uciążliwości dla środowiska i zdrowia ludzi sieci 5G;
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli działania organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym pochodzącym od urządzeń telefonii komórkowej.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 326)

02 lipca 2019
Temat: Rządowego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (druk nr 3175).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3715
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 77)

02 lipca 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu prac nad zmianami w systemie organizacji medycyny uzdrowiskowej oraz rehabilitacji medycznej,
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym”.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 324)

26 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sytuacji kadrowo- finansowej w Inspekcji Weterynaryjnej;
Temat: Rozpatrzenie informacji o przewidywanych zmianach organizacyjnych i o realizacji zapowiedzianego wzmocnienia finansowego w Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 325)

26 czerwca 2019
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sytuacji na rynku trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem tuczu nakładczego;
Temat: Informacja o zapowiadanych propozycjach regulacji prawnych dotyczących tuczu nakładczego zaostrzających przepisy podatkowe, sanitarne oraz środowiskowe.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 297)

18 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (druk nr 3454).
Numer druku sejmowego: 3454
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 125)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 322)

13 czerwca 2019
Temat: Informacja na temat realizacji postanowień Dyrektywy Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991 roku dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego,
Temat: Informacja na temat planów rozbudowy sieci sztucznych zbiorników wodnych oraz ich wpływu na gospodarkę wodną i antypowodziową kraju,
Temat: Informacja na temat aktualnego stanu oraz potencjału małej retencji w Polsce,
Lobbysta: Adam Ulbrych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 76)

11 czerwca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Sprawiedliwości na temat funkcjonowania więziennej służby zdrowia;
Temat: Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Program bezpłatnych leków dla seniorów Leki 75+”.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 315)

15 maja 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań podejmowanych przez rząd w związku z zagrożeniem wystąpienia suszy rolniczej.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 315)

15 maja 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań podejmowanych przez rząd w związku z zagrożeniem wystąpienia suszy rolniczej.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 75)

14 maja 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat dostępności do opieki medycznej osób starszych z chorobą nowotworową, z uwzględnieniem sytuacji starszych osób chorych hematoonkologicznie;
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 roku (druk nr 3366) w zakresie działania Komisji;
Temat: Sprawy różne.
Numer druku sejmowego: 3366
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 73)

10 kwietnia 2019
Temat: Informacja Ministra Przedsiębiorczości i Technologii na temat możliwości rozwoju przedsiębiorczości osób 50+;
Temat: Informacja Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat aktywności zawodowej osób starszych. Przykłady dobrych praktyk.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 72)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja na temat działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz osób starszych. Przykłady dobrych praktyk;
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności zmodernizowanych obiektów kolejowych dla pasażerów niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 72)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja na temat działań jednostek samorządu terytorialnego na rzecz osób starszych. Przykłady dobrych praktyk;
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności zmodernizowanych obiektów kolejowych dla pasażerów niepełnosprawnych lub o ograniczonej zdolności poruszania się.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 144)

18 marca 2019
Temat: Informacja o stanie przygotowania polskiej gospodarki oraz działaniach rządu wobec przewidywanego spowolnienia gospodarczego w Europie.
Lobbysta: Edward Szlązak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 298)

14 marca 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie poselskiego wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego (druk nr 3264).
Numer druku sejmowego: 3264
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 71)

12 marca 2019
Temat: Informacja Ministra Inwestycji i Rozwoju na temat założeń i realizacji rządowego programu „Dostępność plus” – znaczenie dla seniorów.
Temat: Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na temat edukacji i kształcenia ustawicznego osób starszych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 295)

21 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego na temat czynności podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi organy, w tym głównego lekarza weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzania na rynek niezdatnego do spożycia mięsa;
Temat: Wysłuchanie odpowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi na wniosek poseł Doroty Niedzieli zgłoszony na 294. posiedzeniu Komisji na temat skupu jabłek prowadzonego przez firmę „Eskimos”;
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego do prezesa Rady Ministrów.
Lobbysta: Michał Kuś
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 295)

21 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego na temat czynności podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi organy, w tym głównego lekarza weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzania na rynek niezdatnego do spożycia mięsa;
Temat: Wysłuchanie odpowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi na wniosek poseł Doroty Niedzieli zgłoszony na 294. posiedzeniu Komisji na temat skupu jabłek prowadzonego przez firmę „Eskimos”;
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego do prezesa Rady Ministrów.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 295)

21 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego na temat czynności podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi organy, w tym głównego lekarza weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzania na rynek niezdatnego do spożycia mięsa;
Temat: Wysłuchanie odpowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi na wniosek poseł Doroty Niedzieli zgłoszony na 294. posiedzeniu Komisji na temat skupu jabłek prowadzonego przez firmę „Eskimos”;
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego do prezesa Rady Ministrów.
Lobbysta: Rafał Ciźla
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 295)

21 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego na temat czynności podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi organy, w tym głównego lekarza weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzania na rynek niezdatnego do spożycia mięsa;
Temat: Wysłuchanie odpowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi na wniosek poseł Doroty Niedzieli zgłoszony na 294. posiedzeniu Komisji na temat skupu jabłek prowadzonego przez firmę „Eskimos”;
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego do prezesa Rady Ministrów.
Lobbysta: Krzysztof Rojek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 295)

21 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra rolnictwa i rozwoju wsi pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego na temat czynności podejmowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podległe i nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi organy, w tym głównego lekarza weterynarii, w sprawie ujawnionego w mediach nielegalnego procederu uboju bydła i wprowadzania na rynek niezdatnego do spożycia mięsa;
Temat: Wysłuchanie odpowiedzi ministra rolnictwa i rozwoju wsi na wniosek poseł Doroty Niedzieli zgłoszony na 294. posiedzeniu Komisji na temat skupu jabłek prowadzonego przez firmę „Eskimos”;
Temat: Rozpatrzenie projektu dezyderatu w sprawie planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego do prezesa Rady Ministrów.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 70)

21 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań projektu „PolSenior 2”.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 70)

21 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu przygotowań projektu „PolSenior 2”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 272)

21 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Środowiska na temat przygotowania wdrożenia systemu kaucyjnego w zbiórce plastykowych opakowań po napojach.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 170)

21 lutego 2019
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 3212).
Numer druku sejmowego: 3212
Lobbysta: Łukasz Ptak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 171)

21 lutego 2019
Temat: Informację Ministra Środowiska na temat zagospodarowania odpadów komunalnych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 290)

19 lutego 2019
Temat: Informacja na temat planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 290)

19 lutego 2019
Temat: Informacja na temat planowanych zmian stawek podatku VAT w rolnictwie, w szczególności na napoje i nektary zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 292)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 168)

19 lutego 2019
Temat: Informację na temat aktualnie podjętych działań ograniczających liczbę dzików w Polsce w celu zwalczania wirusa ASF.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 291)

19 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, z uwzględnieniem ich wpływu na rynki zbytu oraz efektywność wydatkowania pieniędzy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 291)

19 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat realizacji ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, z uwzględnieniem ich wpływu na rynki zbytu oraz efektywność wydatkowania pieniędzy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 289)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja na temat stanu prac dotyczących pakietów legislacyjnych na lata 2021-2027, w tym: ramy finansowe, Wspólna Polityka Rolna, w tym stan prac nad Krajowym Planem Strategicznym przewidzianym do opracowania w ramach WPR, politykę spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 289)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja na temat stanu prac dotyczących pakietów legislacyjnych na lata 2021-2027, w tym: ramy finansowe, Wspólna Polityka Rolna, w tym stan prac nad Krajowym Planem Strategicznym przewidzianym do opracowania w ramach WPR, politykę spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 288)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sposobu ujęcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad strategią sektorową dotyczącą rolnictwa;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad „Paktem dla obszarów wiejskich”;
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 288)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sposobu ujęcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad strategią sektorową dotyczącą rolnictwa;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad „Paktem dla obszarów wiejskich”;
Lobbysta: Artur Kowalski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 288)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat sposobu ujęcia rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad strategią sektorową dotyczącą rolnictwa;
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu prac nad „Paktem dla obszarów wiejskich”;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 286)

15 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3117).
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Temat: Uzupełnienie składu osobowego Podkomisji stałej do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich.
Numer druku sejmowego: 3117
Numer druku sejmowego: 2723
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 286)

15 stycznia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3117).
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Temat: Uzupełnienie składu osobowego Podkomisji stałej do spraw wykorzystania zasobów energetycznych obszarów wiejskich.
Numer druku sejmowego: 3117
Numer druku sejmowego: 2723
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 69)

15 stycznia 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017 (druk nr 3071);
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwoju teleopieki w Polsce – uwarunkowania, funkcjonowanie i finansowanie;
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Numer druku sejmowego: 3071
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 69)

15 stycznia 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017 (druk nr 3071);
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat rozwoju teleopieki w Polsce – uwarunkowania, funkcjonowanie i finansowanie;
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.
Numer druku sejmowego: 3071
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 287)

15 stycznia 2019
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat windykacji, należności i zwrotów dotacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 107)

13 grudnia 2018
Temat: Informacja na temat działań podejmowanych w celu rekompensat strat powodowanych w rybactwie przez ssaki i ptaki chronione.
Lobbysta: Zenon Dettlaff
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 254)

12 grudnia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wydatków spółek z udziałem skarbu państwa na działalność sponsoringową, medialną i usługi doradcze.
Lobbysta: Renata Szewczyk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 285)

12 grudnia 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce – populacja dzika w Polsce – metody szacowania wielkości populacji;
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań służb weterynaryjnych w powiecie parczewskim oraz stanu epidemiologicznego w tym powiecie;
Temat: Zapoznanie się z opinią: „Czy możliwe jest istotne ograniczenie populacji i możliwości przemieszczania się dzików?”;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 285)

12 grudnia 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce – populacja dzika w Polsce – metody szacowania wielkości populacji;
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań służb weterynaryjnych w powiecie parczewskim oraz stanu epidemiologicznego w tym powiecie;
Temat: Zapoznanie się z opinią: „Czy możliwe jest istotne ograniczenie populacji i możliwości przemieszczania się dzików?”;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 285)

12 grudnia 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat stanu zwalczania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce – populacja dzika w Polsce – metody szacowania wielkości populacji;
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat działań służb weterynaryjnych w powiecie parczewskim oraz stanu epidemiologicznego w tym powiecie;
Temat: Zapoznanie się z opinią: „Czy możliwe jest istotne ograniczenie populacji i możliwości przemieszczania się dzików?”;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 283)

11 grudnia 2018
Temat: informację ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat sytuacji na rynku owoców w sezonie 2018-2019, w tym skupu jabłek przez firmę „Eskimos”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 68)

11 grudnia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli na temat dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 68)

11 grudnia 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli na temat dostępności przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 284)

11 grudnia 2018
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce, w tym:
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020” i planowanych zmian.
Lobbysta: Stefan Bednarek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 284)

11 grudnia 2018
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce, w tym:
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020” i planowanych zmian.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 284)

11 grudnia 2018
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat funkcjonowania rolnictwa ekologicznego w Polsce, w tym:
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014–2020” i planowanych zmian.
Lobbysta: Jacek Ordowski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 280)

05 grudnia 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat strategii rozwoju wołowiny w Polsce;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat wypłat zaliczek za 2018 rok z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat wypłat rekompensat za suszę w 2018 r., w tym niewypłacania środków za suszę spółkom Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 280)

05 grudnia 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat strategii rozwoju wołowiny w Polsce;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat wypłat zaliczek za 2018 rok z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat wypłat rekompensat za suszę w 2018 r., w tym niewypłacania środków za suszę spółkom Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 281)

05 grudnia 2018
Temat: informację na temat realizacji ustawy o ochronie roślin ze szczególnym uwzględnieniem środków ochrony roślin w uprawach wysokobiałkowych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 67)

04 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury.
Temat: Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych.
Lobbysta: Antoni Michalak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 67)

04 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury.
Temat: Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 67)

04 grudnia 2018
Temat: Informacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na temat aktywności osób starszych w obszarze kultury.
Temat: Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat możliwości rozwoju turystyki osób starszych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 246)

04 grudnia 2018
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2988).
Numer druku sejmowego: 2988
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 66)

20 listopada 2018
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat nieprawidłowości w zakresie prowadzenia i działalności placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku;
Temat: Informacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat działań egzekucyjnych wobec osób starszych, które były zwolnione z opłaty abonamentowej, a nie dopełniły formalności.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 66)

20 listopada 2018
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat nieprawidłowości w zakresie prowadzenia i działalności placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz osobom w podeszłym wieku;
Temat: Informacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na temat działań egzekucyjnych wobec osób starszych, które były zwolnione z opłaty abonamentowej, a nie dopełniły formalności.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 176)

20 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania systemu poszukiwań osób zaginionych oraz współpracy Policji z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się poszukiwaniem osób zaginionych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 277)

20 listopada 2018
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat „Programu w sprawie działań w zakresie pozyskiwania alternatywnych źródeł białka dla soi GM w żywieniu zwierząt”;
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. możliwości zaspokojenia krajowego zapotrzebowania na białko paszowe w oparciu o polskie surowce. Krajowy bilans pasz;
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach (druk nr 2997).
Numer druku sejmowego: 2997
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 275)

15 listopada 2018
Temat: Zapoznanie się z prezentacją opinii na temat „Rozwój sektora trzody chlewnej w Polsce – stan obecny oraz konieczne działania”:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 275)

15 listopada 2018
Temat: Zapoznanie się z prezentacją opinii na temat „Rozwój sektora trzody chlewnej w Polsce – stan obecny oraz konieczne działania”:
Lobbysta: Jan Piekacz
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 275)

15 listopada 2018
Temat: Zapoznanie się z prezentacją opinii na temat „Rozwój sektora trzody chlewnej w Polsce – stan obecny oraz konieczne działania”:
Lobbysta: Zofia Siekiera
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 275)

15 listopada 2018
Temat: Zapoznanie się z prezentacją opinii na temat „Rozwój sektora trzody chlewnej w Polsce – stan obecny oraz konieczne działania”:
Lobbysta: Mariusz Tomczak
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 275)

15 listopada 2018
Temat: Zapoznanie się z prezentacją opinii na temat „Rozwój sektora trzody chlewnej w Polsce – stan obecny oraz konieczne działania”:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 275)

15 listopada 2018
Temat: Zapoznanie się z prezentacją opinii na temat „Rozwój sektora trzody chlewnej w Polsce – stan obecny oraz konieczne działania”:
Lobbysta: Marek Dałek
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 275)

15 listopada 2018
Temat: Zapoznanie się z prezentacją opinii na temat „Rozwój sektora trzody chlewnej w Polsce – stan obecny oraz konieczne działania”:
Lobbysta: Stefan Fryder
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 151)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 161)

08 listopada 2018
Temat: Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk nr 2796).
Numer druku sejmowego: 2796
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 274)

08 listopada 2018
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Strategii Hodowli Koni w Polsce;
Temat: informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat hodowli koni w państwowych stadninach nadzorowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 272)

07 listopada 2018
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914).
Numer druku sejmowego: 2914
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 64)

22 października 2018
Temat: Informacja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony konsumentów oraz rekomendacji dotyczących rynku usług senioralnych.
Temat: Informacja Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministra Finansów na temat obecnych i przyszłych regulacji dotyczących umowy świadczeń dożywotnich i odwróconego kredytu hipotecznego.
Temat: Sprawy bieżące.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 64)

22 października 2018
Temat: Informacja prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat ochrony konsumentów oraz rekomendacji dotyczących rynku usług senioralnych.
Temat: Informacja Ministra Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministra Finansów na temat obecnych i przyszłych regulacji dotyczących umowy świadczeń dożywotnich i odwróconego kredytu hipotecznego.
Temat: Sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 259)

01 października 2018
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji rządu o podjętych działaniach w związku z wystąpieniem na terenie kraju klęski żywiołowej w postaci suszy, w celu uchronienia obywateli przed drastycznym wzrostem cen produktów zbożowych;
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego-Unii Europejskich Demokratów o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej wyprzedaży polskiej ziemi rolnej na ogromną skalę.
Lobbysta: Andrzej Gajda
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 63)

01 października 2018
Temat: Informacja ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na temat realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 – edycja 2017.
Temat: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat usług świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 63)

01 października 2018
Temat: Informacja ministra rodziny, pracy i polityki społecznej na temat realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 – edycja 2017.
Temat: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat usług świadczonych osobom starszym w miejscu zamieszkania.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 78)

19 września 2018
Temat: informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 w województwie lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Puławy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 78)

19 września 2018
Temat: informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 w województwie lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Puławy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 78)

19 września 2018
Temat: informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 w województwie lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Puławy.
Lobbysta: Roman Dytłow
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 78)

19 września 2018
Temat: informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 w województwie lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Puławy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 78)

19 września 2018
Temat: informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 w województwie lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Puławy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (Posiedzenie nr 78)

19 września 2018
Temat: informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat realizacji Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014–2020 w województwie lubelskim, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Puławy.
Lobbysta: Alan Lewczuk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 353)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 256)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk nr 2722).
Numer druku sejmowego: 2722
Lobbysta: Marcin Szarejko
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 353)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 256)

11 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne (druk nr 2722).
Numer druku sejmowego: 2722
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 62)

11 września 2018
Temat: Informacja Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania na temat równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek – wnioski i rekomendacje;
Temat: Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich na temat sytuacji osób starszych.
Lobbysta: Zofia Prasał
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 62)

11 września 2018
Temat: Informacja Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania na temat równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek – wnioski i rekomendacje;
Temat: Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich na temat sytuacji osób starszych.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 255)

05 września 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 255)

05 września 2018
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi na temat działań rządu podjętych w sprawie pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 253)

05 września 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 2723);
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2792).
Numer druku sejmowego: 2723
Numer druku sejmowego: 2792
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
Lobbysta: Marcin Szarejko
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
Lobbysta: Tomasz Chabros
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
Lobbysta: Karol Dzyr
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
Lobbysta: Marek Krzywda
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
Lobbysta: Juliusz Pająk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
Lobbysta: Sławomir Kozak
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
Lobbysta: Karol Kropiwiec
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 252)

19 lipca 2018
Temat: Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych działaniach resortu.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 250)

18 lipca 2018
Temat: Informacja na temat występowania nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz propozycji rozwiązań wobec narastającego zagrożenia.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 152)

18 lipca 2018
Temat: Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznik Prawa Obywatelskich (druk nr 2602).
Numer druku sejmowego: 2602
Lobbysta: Jerzy Sosnowski
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych (Posiedzenie nr 67)

03 lipca 2018
Temat: Rozpatrzenie wniosku oskarżyciela prywatnego Piotra Liroya-Marca reprezentowanego przez adwokat Annę Krystowską z dnia 18 grudnia 2017 roku o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Jarosława Porwicha
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2018 roku
Temat: Uchwalenie zatwierdzonego przez Marszałka Sejmu projektu zmiany regulaminu Komisji
Lobbysta: Anna Krystowska
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 60)