Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Ogólnopolski Związek Zawodowy Oficerów i Marynarzy

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 39)

17 marca 2021
Temat: informację na temat funkcjonowania Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (ze szczególnym uwzględnieniem działalności w 2020 roku, stanu wyposażenia w jednostki pływające oraz polityki kadrowej).
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 8)

10 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druk nr 112) wraz z autopoprawką (druk nr 112-A) w zakresie:
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 8)

10 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druk nr 112) wraz z autopoprawką (druk nr 112-A) w zakresie:
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 4)

11 grudnia 2019
Temat: Informacja na temat wykorzystania środków z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 (PO RYBY 2014–2020);
Temat: Informacja na temat planów likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 4)

11 grudnia 2019
Temat: Informacja na temat wykorzystania środków z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 (PO RYBY 2014–2020);
Temat: Informacja na temat planów likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku.
Lobbysta: Igor Strąk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 137)

09 sierpnia 2019
Temat: Poprawka zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (druki nr 3605 i 3637).
Numer druku sejmowego: 3605
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3637
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 138)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 195)

09 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na statkach rybackich (druk nr 3712).
Numer druku sejmowego: 3712
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 139)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 484)

09 sierpnia 2019
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 3580 i 3688).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 77)

10 stycznia 2018
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 74)

23 listopada 2017
Temat: Informacja na temat sytuacji Polskiej Żeglugi Morskiej w związku z wprowadzeniem zarządu komisarycznego oraz źródeł finansowania restrukturyzacji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 72)

26 października 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wynagradzania pracowników terenowej administracji morskiej
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Numer druku sejmowego: 1876
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 72)

26 października 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wynagradzania pracowników terenowej administracji morskiej
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Numer druku sejmowego: 1876
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 69)

27 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1833)
Numer druku sejmowego: 1833
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 59)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja na temat strategii rozwoju rybołówstwa ze szczególnym uwzględnieniem drastycznego zmniejszenia przez Komisję Europejską kwot połowowych dorsza złej kondycji stad oraz pogarszającego się stanu środowiska morskiego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 54)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat zasad opodatkowania polskich marynarzy ulg podatkowych oraz unikania podwójnego opodatkowania
Lobbysta: Artur Odziomek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 54)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat zasad opodatkowania polskich marynarzy ulg podatkowych oraz unikania podwójnego opodatkowania
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 54)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat zasad opodatkowania polskich marynarzy ulg podatkowych oraz unikania podwójnego opodatkowania
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 54)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat zasad opodatkowania polskich marynarzy ulg podatkowych oraz unikania podwójnego opodatkowania
Lobbysta: Mirosław Rzepa
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 53)

05 kwietnia 2017
Temat: Informacja na temat prac Zespołu Trójstronnego do Spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego dotyczących nowelizacji ustawy o pracy na morzu
Temat: Informacja na temat realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu
Temat: Informacja na temat ubezpieczeń społecznych i świadczeń emerytalnych dla osób wykonujących pracę rybaków morskich oraz członków załóg jednostek trudniących się rybołówstwem
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 47)

22 lutego 2017
Temat: Informacje Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 43)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 34)

20 października 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Numer druku sejmowego: 881
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 34)

20 października 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Numer druku sejmowego: 881
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 18)

19 maja 2016
Temat: Dyskusja na temat sytuacji marynarzy zatrudnionych na statkach morskich
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 12)

17 marca 2016
Temat: Informacja na temat stanu realizacji programu konsolidacji spółek przewozów bałtyckich – Polska Grupa Promowa
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 7)

22 lutego 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji stoczni wschodniego wybrzeża
Temat: Informacja na temat działalności portów wschodniego wybrzeża (modernizacja infra- i suprastruktury)
Temat: Informacja na temat budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 2)

09 grudnia 2015
Temat: Informacja o stanie przygotowań organizacji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz priorytetach funkcjonowania resortu
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Rejestry
Rejestr KRS
02.10.2003
Nr KRS: 0000173944
Siedziba: pl. Kaszubski 8/508 81-350, Gdynia
Branże
ŻeglugaFinanse publiczneGospodarkaPolityka społeczna
Kategorie
związki zawodowe
Zatrudnieni
Igor Strąk
Piotr Witkowski
Czesław Kościerzyński
Konstanty Michałowski
Henryk Piątkowski
Sprawy

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 39)

17 marca 2021
Temat: informację na temat funkcjonowania Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (ze szczególnym uwzględnieniem działalności w 2020 roku, stanu wyposażenia w jednostki pływające oraz polityki kadrowej).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 8)

10 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druk nr 112) wraz z autopoprawką (druk nr 112-A) w zakresie:
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 8)

10 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (druk nr 112) wraz z autopoprawką (druk nr 112-A) w zakresie:
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 4)

11 grudnia 2019
Temat: Informacja na temat wykorzystania środków z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 (PO RYBY 2014–2020);
Temat: Informacja na temat planów likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 4)

11 grudnia 2019
Temat: Informacja na temat wykorzystania środków z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020 (PO RYBY 2014–2020);
Temat: Informacja na temat planów likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku.
Lobbysta: Igor Strąk
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 137)

09 sierpnia 2019
Temat: Poprawka zgłoszoną w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (druki nr 3605 i 3637).
Numer druku sejmowego: 3605
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3637
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 138)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 195)

09 sierpnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o pracy na statkach rybackich (druk nr 3712).
Numer druku sejmowego: 3712
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 139)
Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 484)

09 sierpnia 2019
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druki nr 3580 i 3688).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 77)

10 stycznia 2018
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 74)

23 listopada 2017
Temat: Informacja na temat sytuacji Polskiej Żeglugi Morskiej w związku z wprowadzeniem zarządu komisarycznego oraz źródeł finansowania restrukturyzacji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 72)

26 października 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wynagradzania pracowników terenowej administracji morskiej
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Numer druku sejmowego: 1876
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 72)

26 października 2017
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat wynagradzania pracowników terenowej administracji morskiej
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Numer druku sejmowego: 1876
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 69)

27 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1833)
Numer druku sejmowego: 1833
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 59)

07 czerwca 2017
Temat: Informacja na temat strategii rozwoju rybołówstwa ze szczególnym uwzględnieniem drastycznego zmniejszenia przez Komisję Europejską kwot połowowych dorsza złej kondycji stad oraz pogarszającego się stanu środowiska morskiego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 54)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat zasad opodatkowania polskich marynarzy ulg podatkowych oraz unikania podwójnego opodatkowania
Lobbysta: Artur Odziomek
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 54)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat zasad opodatkowania polskich marynarzy ulg podatkowych oraz unikania podwójnego opodatkowania
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 54)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat zasad opodatkowania polskich marynarzy ulg podatkowych oraz unikania podwójnego opodatkowania
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 54)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat zasad opodatkowania polskich marynarzy ulg podatkowych oraz unikania podwójnego opodatkowania
Lobbysta: Mirosław Rzepa
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 53)

05 kwietnia 2017
Temat: Informacja na temat prac Zespołu Trójstronnego do Spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego dotyczących nowelizacji ustawy o pracy na morzu
Temat: Informacja na temat realizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu
Temat: Informacja na temat ubezpieczeń społecznych i świadczeń emerytalnych dla osób wykonujących pracę rybaków morskich oraz członków załóg jednostek trudniących się rybołówstwem
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 47)

22 lutego 2017
Temat: Informacje Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat:
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 43)

12 stycznia 2017
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 34)

20 października 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Numer druku sejmowego: 881
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 34)

20 października 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2017 (druk nr 881)
Numer druku sejmowego: 881
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 18)

19 maja 2016
Temat: Dyskusja na temat sytuacji marynarzy zatrudnionych na statkach morskich
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 12)

17 marca 2016
Temat: Informacja na temat stanu realizacji programu konsolidacji spółek przewozów bałtyckich – Polska Grupa Promowa
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 7)

22 lutego 2016
Temat: Informacja na temat sytuacji stoczni wschodniego wybrzeża
Temat: Informacja na temat działalności portów wschodniego wybrzeża (modernizacja infra- i suprastruktury)
Temat: Informacja na temat budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 2)

09 grudnia 2015
Temat: Informacja o stanie przygotowań organizacji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz priorytetach funkcjonowania resortu
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu
Rejestry
Rejestr KRS
02.10.2003
Nr KRS: 0000173944
Siedziba: pl. Kaszubski 8/508 81-350, Gdynia
Kategorie
związki zawodowe
Zatrudnieni
Igor Strąk
Piotr Witkowski
Czesław Kościerzyński
Konstanty Michałowski