Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Adrian Karkoszka

 • Sprawy
 • Branże
 • Zatrudnienie
Sprawy

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 136)

26 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3484).
Numer druku sejmowego: 3484
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 120)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 158)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja o stanie realizacji cyfryzacji radia i telewizji.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 110)

25 września 2018
Temat: Informacja o przygotowaniach do wdrażania technologii 5G.
Temat: Informacja na temat Strategii 5G dla Polski”. Bariery w działalności polskich przedsiębiorstw informatycznych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 84)

02 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 1563)
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491)
Numer druku sejmowego: 1563
Numer druku sejmowego: 1491
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 201)

10 maja 2017
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2017
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (druk nr 1516)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 194)

06 kwietnia 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (druki nr 1092 i 1447)
Numer druku sejmowego: 1092
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 6)

30 listopada 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (druki nr 994 i 1064)
Numer druku sejmowego: 994
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 50)

29 listopada 2016
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw rynku pracy obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk nr 870)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1017)
Numer druku sejmowego: 1017
Numer druku sejmowego: 870
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 5)

28 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (druk nr 994)
Numer druku sejmowego: 994
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 47)

20 października 2016
Temat: Informacja o rozwiązaniach zawartych w pierwszym pakiecie ułatwień dla przedsiębiorców realizowanym w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 56)

05 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (druk nr 660)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 672)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 673)
Numer druku sejmowego: 660
Numer druku sejmowego: 672
Numer druku sejmowego: 673
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 51)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 30)

22 czerwca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 432)
Numer druku sejmowego: 432
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 37)

20 maja 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516)
Numer druku sejmowego: 516
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 27)

19 maja 2016
Temat: Informacja na temat oceny funkcjonowania ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 25)

12 maja 2016
Temat: Informacja na temat regulaminu rozgrywek Ekstraklasy S A w piłce nożnej w sezonie 2015/16 ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Podbeskidzia Bielsko-Biała oraz planowanych zmian przepisów w sezonie 2016/17
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 15)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 15)

30 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Numer druku sejmowego: 323
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 23)

17 marca 2016
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293)
Numer druku sejmowego: 293
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 15)

25 lutego 2016
Temat: Informacja na temat szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków szkolenia w lekkiej atletyce koszykówce kolarstwie piłce ręcznej oraz w piłce siatkowej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 4)

15 grudnia 2015
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
 • Obecność na posiedzeniu
Sprawy

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 136)

26 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3484).
Numer druku sejmowego: 3484
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 120)
Komisja Kultury i Środków Przekazu (Posiedzenie nr 158)

17 stycznia 2019
Temat: Informacja o stanie realizacji cyfryzacji radia i telewizji.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 110)

25 września 2018
Temat: Informacja o przygotowaniach do wdrażania technologii 5G.
Temat: Informacja na temat Strategii 5G dla Polski”. Bariery w działalności polskich przedsiębiorstw informatycznych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Posiedzenie nr 84)

02 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (druk nr 1563)
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491)
Numer druku sejmowego: 1563
Numer druku sejmowego: 1491
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 201)

10 maja 2017
Temat: Zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rok 2017
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (druk nr 1516)
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 194)

06 kwietnia 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o biegłych rewidentach firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (druki nr 1092 i 1447)
Numer druku sejmowego: 1092
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 6)

30 listopada 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (druki nr 994 i 1064)
Numer druku sejmowego: 994
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 50)

29 listopada 2016
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw rynku pracy obywatelskiego projektu ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę (druk nr 870)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1017)
Numer druku sejmowego: 1017
Numer druku sejmowego: 870
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 5)

28 listopada 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (druk nr 994)
Numer druku sejmowego: 994
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 47)

20 października 2016
Temat: Informacja o rozwiązaniach zawartych w pierwszym pakiecie ułatwień dla przedsiębiorców realizowanym w ramach Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 56)

05 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (druk nr 660)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 672)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk nr 673)
Numer druku sejmowego: 660
Numer druku sejmowego: 672
Numer druku sejmowego: 673
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 51)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 30)

22 czerwca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druk nr 432)
Numer druku sejmowego: 432
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 37)

20 maja 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 516)
Numer druku sejmowego: 516
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 27)

19 maja 2016
Temat: Informacja na temat oceny funkcjonowania ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 25)

12 maja 2016
Temat: Informacja na temat regulaminu rozgrywek Ekstraklasy S A w piłce nożnej w sezonie 2015/16 ze szczególnym uwzględnieniem przypadku Podbeskidzia Bielsko-Biała oraz planowanych zmian przepisów w sezonie 2016/17
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 15)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 15)

30 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Numer druku sejmowego: 323
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 23)

17 marca 2016
Temat: Prezentacja opinii:
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 293)
Numer druku sejmowego: 293
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 15)

25 lutego 2016
Temat: Informacja na temat szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo ze szczególnym uwzględnieniem ośrodków szkolenia w lekkiej atletyce koszykówce kolarstwie piłce ręcznej oraz w piłce siatkowej
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 4)

15 grudnia 2015
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
 • Obecność na posiedzeniu