Używamy i uzyskujemy dostęp do cookies i podobnych technologii w celach statystycznych. Możesz określić w przeglądarce warunki przechowywania i dostępu do cookies. Więcej...

Związek Powiatów Polskich

 • Sprawy
 • Rejestry
 • Branże
 • Kategorie
 • Zatrudnieni
Sprawy

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 102)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 181)

25 maja 2023
Temat: rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości wraz z autopoprawką (druki nr 3251 i 3251-A).
Zobacz stenogram
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 168)

08 lutego 2023
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym wraz z autopoprawką (druki nr 1768 i 1768-A).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 54)

25 marca 2021
Temat: pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 990),
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk nr 1014).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 58)

25 marca 2021
Temat: pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 990),
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk nr 1014).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 47)

10 marca 2021
Temat: informację Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg oraz Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka w sprawie planowanych zmian w systemie wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, w szczególności w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 43)

10 marca 2021
Temat: informację Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg oraz Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka w sprawie planowanych zmian w systemie wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, w szczególności w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 80)

09 marca 2021
Temat: finansowania i realizacji programu rozwoju dróg lokalnych w 2020 r. z podziałem na województwa;
Temat: niewykorzystanych środków finansowych na budowę autostrad i dróg ekspresowych z podziałem na województwa;
Temat: przyczyn gwałtownego wzrostu kosztów inwestycji drogowych, w tym m.in. odwróconego VAT.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 47)

24 lutego 2021
Temat: informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat wdrażania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 59)

24 lutego 2021
Temat: „Informację Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka w sprawie centralizacji i upaństwowienia systemu ochrony zdrowia oraz działalności leczniczej”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 136)

23 lutego 2021
Temat: informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na temat finansowania polityki regionalnej w Polsce ze środków pochodzących z funduszy europejskich na lata 2021–2027.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 41)

23 lutego 2021
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 939).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 53)

23 lutego 2021
Temat: informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na temat finansowania polityki regionalnej w Polsce ze środków pochodzących z funduszy europejskich na lata 2021–2027.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 45)

23 lutego 2021
Temat: rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 464);
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 917).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 44)

17 lutego 2021
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania;
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli kształcenia w szkołach specjalnych;
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli indywidualizacji kształcenia po wprowadzeniu zmian w przepisach oświatowych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 25)

11 lutego 2021
Temat: informację Ministra Edukacji i Nauki na temat działań podejmowanych w celu zwiększenia kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, a także ograniczenia wykluczenia edukacyjnego uczniów powodowanego zdalną edukacją.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 24)

28 stycznia 2021
Temat: informację na temat informatyzacji poszczególnych sektorów administracji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zdrowia i rolnictwa.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 52)

21 stycznia 2021
Temat: rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2021 r.;
Temat: rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Realizacja przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 62)

09 grudnia 2020
Temat: pierwsze czytanie projektów ustaw:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 60)

08 grudnia 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (druk nr 766).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 42)

08 grudnia 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (druk nr 766).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 35)

26 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 464).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 59)

26 listopada 2020
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 719).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 26)

26 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 765).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 29)

26 października 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji i Nauki – wniosku Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy o rozpatrzenie przez Sejm „Informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanu przygotowań do roku szkolnego 2020/2021”.
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji i Nauki – wniosku Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, o rozpatrzenie przez Sejm „Informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2020/2021, w szczególności w zakresie realizacji ustawowych zadań w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19, a także sprawności systemów informatycznych zapewniających nauczanie zdalne, z których korzystają szkoły.”
Temat: zmiany w składzie prezydium Komisji.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 96)

15 października 2020
Temat: rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 642);
Temat: zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (poz. 30) zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020;
Temat: rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk 643).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 29)

06 października 2020
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 576).
Numer druku sejmowego: 576
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 40)

14 sierpnia 2020
Temat: Uchwała Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 23)

23 lipca 2020
Temat: „Przedstawienie informacji przez ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, ministra funduszy i polityki regionalnej Małgorzatę Jarosińską-Jedynak w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, związanej ze spadkiem wpływów podatku od osób prawnych oraz podatkiem od osób fizycznych, a także rosnącymi wydatkami na walkę z epidemią wirusa SARS CoV-2 oraz wywoływanej nim choroby COVID-19.”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 22)

22 lipca 2020
Temat: projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.,
Temat: odpowiedź Ministra Finansów na dezyderat nr 1 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie prawnego i finansowego uregulowania problemów jednostek samorządu terytorialnego w związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 37)

21 lipca 2020
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 388).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 35)

14 lipca 2020
Temat: rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw                     (druk nr 445).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 21)

14 lipca 2020
Temat: rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw                     (druk nr 445).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 16)

29 maja 2020
Temat: informację ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego na temat sytuacji w szkołach i przedszkolach w czasie pandemii, tj.: przebiegu zdalnego nauczania, przygotowania do egzaminów, sposobu i terminów otwierania szkół i przedszkoli oraz związanego z tym zabezpieczenia epidemicznego.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 13)

04 marca 2020
Temat: projekt dezyderatu w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego środków na pokrycie strat związanych z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 14)

04 marca 2020
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela wraz z autopoprawką (druki nr 245 i 245-A).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 14)

04 marca 2020
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela wraz z autopoprawką (druki nr 245 i 245-A).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 12)

27 lutego 2020
Temat: informacją ministra finansów na temat sytuacji finansowej 34 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego w związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 24)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 11)

13 lutego 2020
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64).
Numer druku sejmowego: 64
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 23)

13 lutego 2020
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 141),
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 130 i 169).
Numer druku sejmowego: 141
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 130
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 169
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 22)

12 lutego 2020
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (druk nr 222),
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 221),
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 218).
Numer druku sejmowego: 222
Numer druku sejmowego: 221
Numer druku sejmowego: 218
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 8)

11 lutego 2020
Temat: uchwałę Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 213);
Temat: informacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia na temat funkcjonowania i finansowania izb wytrzeźwień w Polsce oraz związanych z nimi regulacji prawnych, zwłaszcza pod kątem zadań wykonywanych przez Policję.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 213
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 20)

11 lutego 2020
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 130).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 130
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 8)

16 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 8)

16 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 11)

15 stycznia 2020
Temat: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 5)

15 stycznia 2020
Temat: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 7)

15 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat planowanych działań w zakresie oświaty i wychowania, kierunków i priorytetów.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 5)

07 stycznia 2020
Temat: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 81).
Numer druku sejmowego: 81
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 2)

20 grudnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 46).
Numer druku sejmowego: 46
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 43).
Numer druku sejmowego: 43
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań administracji publicznej i sfery gospodarczej do funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych;
Temat: Informacja na temat przyczyn wzrostu cen odbioru odpadów komunalnych. Identyfikacja barier funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 2)

11 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 44).
Numer druku sejmowego: 44
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 39)

20 sierpnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3624).
Numer druku sejmowego: 3624
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 188)

17 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 3618).
Numer druku sejmowego: 3618
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 303)

16 lipca 2019
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie wzmocnienia organizacyjnego i finansowego powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego;
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druk nr 3579).
Numer druku sejmowego: 3579
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 188)

13 czerwca 2019
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3496 i 3523).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3492
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3523
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 288)

13 czerwca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3496 i 3523).
Numer druku sejmowego: 3496
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3523
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 287)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 187)

12 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3496).
Numer druku sejmowego: 3496
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 290)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 282)

15 maja 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 3411).
Numer druku sejmowego: 3411
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 280)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 289)

15 maja 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3364) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 3364
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 181)

25 kwietnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3387).
Numer druku sejmowego: 3387
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 279)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 284)

24 kwietnia 2019
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3364).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 180)

04 kwietnia 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji Narodowej – wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie negocjacji płacowych z nauczycielami oraz kwestii zagrożonych egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów z uwagi na zapowiedziany na kwiecień 2019 r. strajk generalny nauczycieli”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 179)

04 kwietnia 2019
Temat: Informacja Minister Edukacji Narodowej, pani Anny Zalewskiej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 280)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 276)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 167)

14 marca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych oraz funkcjonowaniu tzw. sieci szpitali po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 173)

22 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zaplanowanych i realizowanych podwyżek płac nauczycieli oraz propozycji nowych regulacji dotyczących systemu wynagrodzeń nauczycieli.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 272)

21 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Środowiska na temat przygotowania wdrożenia systemu kaucyjnego w zbiórce plastykowych opakowań po napojach.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 170)

21 lutego 2019
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 3212).
Numer druku sejmowego: 3212
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 171)

21 lutego 2019
Temat: Informację Ministra Środowiska na temat zagospodarowania odpadów komunalnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 169)

20 lutego 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty i gminy.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 271)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 170)

20 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej o wzmocnieniu roli kuratora oświaty.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 270)

20 lutego 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn. Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
Temat: Informacja na temat funkcjonowania art. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dotyczącego zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego w praktyce gmin wiejskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 121)

19 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3116 i 3156),
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (druk nr 3119).
Numer druku sejmowego: 3116
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3156
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 269)

05 lutego 2019
Temat: Informacja na temat działalności Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 267)

30 stycznia 2019
Temat: Informacja na temat zagrożeń dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej.
Temat: Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w jednostkach samorządu terytorialnego, jej stanu obecnego i potrzebnych zmian.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 259)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 266)

29 stycznia 2019
Temat: pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (druk nr 3161).
Numer druku sejmowego: 3161
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Numer projektu z wykazu: UD 470

13 grudnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Numer projektu z wykazu: UD 470

13 grudnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 260)

12 grudnia 2018
Temat: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej na temat przebiegu wyborów samorządowych, przeprowadzonych w dniach 21 października i 4 listopada 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 167)

06 grudnia 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (druki nr 2987 i 3062).
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw rodziny rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3023).
Numer druku sejmowego: 2987
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3062
Numer druku sejmowego: 3023
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 255)

04 grudnia 2018
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowych w miastach.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 245)

23 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985).
Numer druku sejmowego: 2985
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 245)

23 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985).
Numer druku sejmowego: 2985
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 253)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 162)

22 listopada 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 159)

21 listopada 2018
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) w zakresie naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze (BKSP-145-361/18),
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.) w zakresie wprowadzenia możliwości wznowienia postępowania, w przypadku gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego, działającego na podstawie ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej (BKSP-145-366/18),
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.) w zakresie warunków nabycia oraz zawieszenia prawa do emerytury (BKSP-145-376/18),
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 250)

08 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat możliwości wprowadzenia zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększających dywersyfikację źródeł dochodów, w tym przyznanie samorządom udziału we wpływach z podatku od towarów i usług;
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat uwarunkowań finansowych i rozwojowych gmin o dużym udziale obszarów chronionych wraz z oceną skuteczności mechanizmów rekompensaty utraconych dochodów;
Temat: Sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 248)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 156)

25 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 2592);
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (druk nr 2861).
Numer druku sejmowego: 2592
Numer druku sejmowego: 2861
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 146)

04 października 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali wojewódzkich i powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 110)

25 września 2018
Temat: Informacja o przygotowaniach do wdrażania technologii 5G.
Temat: Informacja na temat Strategii 5G dla Polski”. Bariery w działalności polskich przedsiębiorstw informatycznych.
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 229)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 213)

12 lipca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (druk nr 2673).
Numer druku sejmowego: 2673
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 134)

04 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678),
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556),
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.
Numer druku sejmowego: 2678
Numer druku sejmowego: 2556
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 161)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 220)

27 czerwca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (druk nr 2650)
Numer druku sejmowego: 2650
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 217)

21 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych (druk nr 2582)
Numer druku sejmowego: 2582
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 10)

14 czerwca 2018
Temat: Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2610).
Numer druku sejmowego: 2610
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 209)

06 czerwca 2018
Temat: Informacją na temat rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz jego skutków dla samorządu terytorialnego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 207)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 194)

05 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 2224)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 2510)
Numer druku sejmowego: 2224
Numer druku sejmowego: 2510
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 203)

08 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2429)
Numer druku sejmowego: 2429
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 89)

13 kwietnia 2018
Temat: Informacja ministra cyfryzacji na temat zagadnień związanych z wdrożeniem do krajowego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO).
Temat: Dokonanie uzupełnienia składu podkomisji stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 128)

12 kwietnia 2018
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r. – kontynuacja
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 113)

11 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215) – kontynuacja
Temat: Propozycja tematów kontroli Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Numer druku sejmowego: 2215
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 127)

22 marca 2018
Temat: Odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi na dezyderat nr 79 w sprawie wprowadzenia oznakowania na opakowaniach wszystkich towarów pochodzenia odzwierzęcego gdy zwierzęta karmione były paszą modyfikowaną genetycznie
Temat: Odpowiedź ministra rodziny pracy i polityki społecznej na dezyderat nr 80 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości ustanowienia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy
Temat: Petycja w sprawie powołania Polskiego Instytutu Badań Zespołu Downa (BKSP-145-319/18)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 83)

21 marca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (druk nr 2261)
Numer druku sejmowego: 2261
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 168)

27 lutego 2018
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1714 i 2244)
Temat: Odpowiedź ministra infrastruktury na dezyderat nr 8 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa mostu na rzece San w miejscowości Munina-Sobiecin” w powiecie jarosławskim w województwie podkarpackim
Numer druku sejmowego: 1714
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2244
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 110)

27 lutego 2018
Temat: zmiany w składzie osobowym Prezydium Komisji
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215)
Numer druku sejmowego: 2215
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 193)

27 lutego 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Kształtowanie krajobrazu i przestrzeni publicznej w miastach”
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Dotowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 83)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 189)

06 lutego 2018
Temat: Informacja na temat Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w szczególności wynikających z niego konsekwencji dla jednostek samorządu terytorialnego
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 24)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052)
Temat: Rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054)
Numer druku sejmowego: 2052
Numer druku sejmowego: 2053
Numer druku sejmowego: 2054
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 184)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 121)

10 stycznia 2018
Temat: Monitorowanie wprowadzania systemu edukacji Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat: – przygotowanie podstaw programowych i podręczników szkolnych; – zmiany w zatrudnieniu nauczycieli wynikające z reformy edukacji; – przygotowanie szkół podstawowych do przyjęcia starszych uczniów; – wyposażenie szkół podstawowych w pracownie przedmiotowe oraz zapewnienie w kwalifikowanej kadry do nauczania przedmiotowego w szkołach podstawowych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 106)

10 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2111)
Numer druku sejmowego: 2111
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 80)

09 stycznia 2018
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o postępach w usuwaniu problemów powstałych podczas wdrażania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 156)

09 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 75)

14 grudnia 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wspierania przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dotowania zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 134)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 180)

13 grudnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych jednostek pomocniczych gminy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 2115)
Numer druku sejmowego: 2115
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 103)

12 grudnia 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095)
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2108)
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw polityki społecznej komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1888)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2095
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2108
Numer druku sejmowego: 1888
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 101)

06 grudnia 2017
Temat: Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 1802)
Numer druku sejmowego: 1802
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 6)

05 grudnia 2017
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 3)

30 listopada 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 2)

28 listopada 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2023)
Numer druku sejmowego: 2001
Numer druku sejmowego: 2023
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 76)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o wdrożeniu i funkcjonowaniu systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o otwieraniu zasobów nauki w Polsce i na świecie
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Cyfryzacji o Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej oraz o sposobie przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych i metadanych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 99)

21 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974)
Numer druku sejmowego: 1933
Numer druku sejmowego: 1974
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 190)

08 listopada 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Lobbysta: Andrzej Nowicki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 166)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 113)

26 października 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druki nr 1837 i 1897)
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Numer druku sejmowego: 1837
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1897
Numer druku sejmowego: 1876
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 98)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 135)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 164)

26 października 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1905).
Numer druku sejmowego: 1905
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 64)

12 października 2017
Temat: Informacja Przewodniczącej Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o wynikach kontroli przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2013–2015
Temat: Informacja Przewodniczącej Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o wynikach kontroli dochodów z mienia wynikających z najmu lokali użytkowych w latach 2014–2015
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 94)

12 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1847)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wraz z autopoprawką (druki nr 1631 i 1631-A)
Numer druku sejmowego: 1847
Numer druku sejmowego: 1631
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 155)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 108)

10 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837)
Numer druku sejmowego: 1837
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 92)

10 października 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1779)
Numer druku sejmowego: 1779
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 91)

28 września 2017
Temat: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1796)
Numer druku sejmowego: 1796
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 115)

27 września 2017
Temat: Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 123)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 150)

27 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 1632)
Numer druku sejmowego: 1632
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 151)

27 września 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury.
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia  1 czerwca 2017 r. stwierdzającym niezgodność z konstytucją rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 149)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 112)

14 września 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druki nr 1324 i 1683)
Numer druku sejmowego: 1324
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1683
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 145)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 59)

13 września 2017
Temat: Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku (druk nr 1705)
Numer druku sejmowego: 1705
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 144)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 119)

13 września 2017
Temat: Odpowiedź ministra infrastruktury i budownictwa na dezyderat nr 4/1 Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym i innych przepisach w celu umożliwienia budowy innowacyjnych środków transportu zbiorowego
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 87)

20 lipca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 1713)
Numer druku sejmowego: 1713
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 86)

19 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 1713)
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Numer druku sejmowego: 1713
Numer druku sejmowego: 1725
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 85)

18 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 1738)
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1735)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1738
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1735
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 104)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 134)

05 lipca 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat uregulowań procesu inwestycyjno-budowlanego w projekcie ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany oraz ich aspektów ekonomiczno-społecznych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 108)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 135)

05 lipca 2017
Temat: Ponowne rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 1324)
Numer druku sejmowego: 1324
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 142)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 132)

04 lipca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1636)
Numer druku sejmowego: 1636
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 79)

20 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 1605)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (druk nr 1638)
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.
Numer druku sejmowego: 1605
Numer druku sejmowego: 1638
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 94)

08 czerwca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543)
Numer druku sejmowego: 1543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 90)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 124)

07 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1560)
Numer druku sejmowego: 1560
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 77)

07 czerwca 2017
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 936 i 1557)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1494)
Numer druku sejmowego: 936
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1557
Numer druku sejmowego: 1494
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 207)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 122)

06 czerwca 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1409)
Numer druku sejmowego: 1409
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 121)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 86)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w drogowych przewozach osób
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 145)

24 maja 2017
Temat: Sprawy ogólne
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425)
Numer druku sejmowego: 1425
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 48)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 133)

05 kwietnia 2017
Temat: Dyskusja na temat porządku dziennego posiedzenia zwołanego w celu przeprowadzenia pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308)
Numer druku sejmowego: 1308
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 108)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 132)

05 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375)
Numer druku sejmowego: 1375
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 188)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 107)

23 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 1173)
Temat: Rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1232)
Numer druku sejmowego: 1173
Numer druku sejmowego: 1232
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 11)

23 marca 2017
Temat: Ponowne rozpatrzenie w trybie art 46 ust 2 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)
Temat: Dokonanie zmian w składzie Prezydium Komisji
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 53)

09 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o postępach prac w zakresie poprawy jakości Systemu Rejestrów Państwowych
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o planach rozwojowych w Systemie Rejestrów Państwowych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 52)

08 marca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (druk nr 1305)
Numer druku sejmowego: 1305
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 86)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 103)

08 marca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (druki nr 1211 i 1302)
Numer druku sejmowego: 1211
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1302
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 102)

08 marca 2017
Temat: Informacja na temat funkcjonowania ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 66)

08 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322)
Numer druku sejmowego: 1322
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 64)

23 lutego 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 936)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druk nr 434)
Numer druku sejmowego: 936
Numer druku sejmowego: 434
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 74)

22 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stanie przygotowań prac nad reformą szkolnictwa wyższego
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat rozpowszechniania wśród dyrektorów szkół i placówek oświatowych pisma pt „Informacja w sprawie prób wszczęcia sporu zbiorowego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 97)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 81)

21 lutego 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (druk nr 1211)
Numer druku sejmowego: 1211
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 96)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat założeń projektów ustaw o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat założeń projektu ustawy o sieci szpitali
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 44)

26 stycznia 2017
Temat: Informacja na temat przyszłości średnich morskich szkół zawodowych i szkół żeglugi śródlądowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 91)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na temat kontroli w urzędach marszałkowskich szesnastu województw
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 9)

25 stycznia 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 57)

24 stycznia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 1180)
Numer druku sejmowego: 1180
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Numer projektu z wykazu: UD187

19 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Numer projektu z wykazu: UD187

19 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 86)

13 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat funkcjonowania instrumentu pn Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 50)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 107)

13 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042)
Numer druku sejmowego: 1042
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 85)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 64)

09 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 63)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 84)

08 grudnia 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 35)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji celów Strategii „Sprawne Państwo 2020”
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wpływu operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 83)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 54)

30 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1013)
Numer druku sejmowego: 1013
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 79)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 68)

29 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 985)
Numer druku sejmowego: 985
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 78)

15 listopada 2016
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat możliwości stworzenia Krajowej Polityki Osiedleńczej jako sposobu na rozwiązanie problemów demograficznych i gospodarczych obszarów metropolitalnych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 76)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 89)

04 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 897)
Numer druku sejmowego: 897
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 46)

03 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (druk nr 968)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 968
Numer druku sejmowego: 62
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 69)

19 października 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o konsekwencjach prawnych i finansowych wynikających ze zmian granic gmin: Dąbrowa Dobrzeń Wielki Komprachcice Prószków i Opole będących następstwem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy
Temat: Informacja przedstawicieli gmin: Dąbrowa Dobrzeń Wielki Komprachcice Prószków i Opole na temat skutków finansowych wynikających ze zmiany granic tychże gmin
Lobbysta: Józef Swaczyna
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 69)

19 października 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o konsekwencjach prawnych i finansowych wynikających ze zmian granic gmin: Dąbrowa Dobrzeń Wielki Komprachcice Prószków i Opole będących następstwem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy
Temat: Informacja przedstawicieli gmin: Dąbrowa Dobrzeń Wielki Komprachcice Prószków i Opole na temat skutków finansowych wynikających ze zmiany granic tychże gmin
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 70)

19 października 2016
Temat: Informacja Prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz na temat decyzji reprywatyzacyjnych oraz działań podjętych w celu wyjaśnienia sprawy afery reprywatyzacyjnej
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego na temat działań prokuratury mających na celu wyjaśnienie tzw „afery reprywatyzacyjnej w Warszawie”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 4)

04 października 2016
Temat: Informacja ministra infrastruktury i budownictwa na temat prowadzonych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi dotyczących zmian w systemie badań technicznych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 62)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 48)

22 września 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732)
Numer druku sejmowego: 732
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 54)

21 września 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw (druk nr 750) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 750
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 47)

21 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 703)
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra edukacji narodowej na temat – wypoczynek dzieci i młodzieży – nowe rozwiązania prawne
Numer druku sejmowego: 703
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 52)

14 września 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw (druk nr 750)
Numer druku sejmowego: 750
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 59)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 26)

13 września 2016
Temat: Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r. (druk nr 829)
Numer druku sejmowego: 829
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 45)

13 września 2016
Temat: Kontynuacja dyskusji nad Informacją Ministra Edukacji Narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 60)

13 września 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat oceny regulacji dotyczących zmian granic
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 37)

05 września 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 782)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 782
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD83

25 sierpnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD83

25 sierpnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 57)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 47)

21 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 247)
Numer druku sejmowego: 247
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 34)

20 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 681)
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do  31 grudnia 2016 r.
Numer druku sejmowego: 681
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 34)

19 lipca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 428)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679)
Numer druku sejmowego: 428
Numer druku sejmowego: 679
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 54)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 60)

19 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 702)
Numer druku sejmowego: 702
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 29)

05 lipca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 659)
Numer druku sejmowego: 659
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 52)

05 lipca 2016
Temat: Informacja ministra sportu i turystyki na temat finansowego wsparcia sportu przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 30)

22 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 600)
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 608)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 564)
Numer druku sejmowego: 600
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 608
Numer druku sejmowego: 564
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 35)

15 czerwca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 559) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 559
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 34)

10 czerwca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 559)
Numer druku sejmowego: 559
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 27)

09 czerwca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 562)
Numer druku sejmowego: 562
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 28)

09 czerwca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystania przez samorządy powiatowe środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 25)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 46)

08 czerwca 2016
Temat: Informacja ministra infrastruktury i budownictwa na temat sytuacji transportu publicznego – kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i państwa w tym zakresie
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 21)

24 maja 2016
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń kierujących niektórymi spółkami (druk nr 514)
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 476)
Numer druku sejmowego: 514
Numer druku sejmowego: 476
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 20)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 22)

19 maja 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Numer druku sejmowego: 323
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 15)

19 maja 2016
Temat: Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty”
Temat: Informacja na temat funkcjonowania gminnych rad seniora
Temat: Informacja na temat działalności jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wsparcia i aktywizacji osób starszych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 16)

12 maja 2016
Temat: Zaopiniowanie dla prezydium Sejmu RP propozycji tematów kontroli zgłoszonych przez komisje sejmowe do Planu Pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 22)

12 maja 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli świadczenia pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty
Temat: zmiany w składach osobowych podkomisji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 17)

28 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla inwestycji telekomunikacyjnych i ich wpływie na utrzymanie regionalnych sieci szerokopasmowych realizowanych przez samorządy województw
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 35)

28 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat potrzeby zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne w zakresie finansowania przez gminy oświetlenia ulic placów i dróg publicznych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 34)

28 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat zasad realizacji projektów samorządowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 20)

27 kwietnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/54 /UE z dnia 16 kwietnia 2014roku w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (druk nr 431)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 382)
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli
Numer druku sejmowego: 431
Numer druku sejmowego: 382
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 32)

27 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania w 2015 roku ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 31)

13 kwietnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 357)
Numer druku sejmowego: 357
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 13)

12 kwietnia 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli świadczenia pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty
Temat: Informacja Głównego Inspektora Pracy o legalności zatrudnienia obywateli polskich w świetle wyników działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy prowadzonej w 2015 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 18)

12 kwietnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 394)
Numer druku sejmowego: 394
Lobbysta: Marek Wójcik
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 30)

12 kwietnia 2016
Temat: Opinia dla Komisji Finansów Publicznych poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 288)
Numer druku sejmowego: 288
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 25)

31 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283)
Numer druku sejmowego: 283
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 27)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 17)

31 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 343)
Numer druku sejmowego: 343
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 28)

31 marca 2016
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – wnioski i planowane inicjatywy rządu w tym zakresie
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 15)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 15)

30 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Numer druku sejmowego: 323
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 14)

30 marca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315)
Numer druku sejmowego: 315
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 11)

30 marca 2016
Temat: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat zatrudniania osób powyżej 50 roku życia oraz aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia osób powyżej 50 roku życia
Temat: Informacja na temat: Rynek pracy 50+ Programy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby po 50 roku życia oraz ocena ich efektywności
Temat: Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych doradców Komisji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 26)

30 marca 2016
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 323
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 11)

17 marca 2016
Temat: Informacja Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych dotyczącej niestandardowych instrumentów finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 12)

16 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315)
Numer druku sejmowego: 315
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 23)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 23)

16 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 302)
Numer druku sejmowego: 302
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 22)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 19)

10 marca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 280)
Numer druku sejmowego: 280
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 21)

10 marca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 18)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

09 marca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 219)
Numer druku sejmowego: 219
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 8)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 9)

09 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 261)
Numer druku sejmowego: 261
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 18)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 20)

09 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 264)
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli – Wykonywanie wybranych zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego
Numer druku sejmowego: 264
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 10)

08 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (druk nr 265)
Numer druku sejmowego: 265
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 37)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 18)

25 lutego 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 24)
Numer druku sejmowego: 24
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 19)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rozwoju na temat planowanych przez rząd kierunków rozwoju miast oraz ich obszarów funkcjonalnych wynikających z Krajowej Polityki Miejskiej 2023
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 17)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat zadań Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
Temat: Zmiany w składach osobowych podkomisji stałych
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Numer projektu z wykazu: ZA1

15 lutego 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Numer projektu z wykazu: ZA1

15 lutego 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 11)

10 lutego 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (druki nr 216 i 238)
Numer druku sejmowego: 216
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 238
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 16)

10 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat realizacji postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 9)

28 stycznia 2016
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji ustawy o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania skutkom bezdomności
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 5)

28 stycznia 2016
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat ustawy o zdrowiu publicznym w szczególności w zakresie wykonywania zadań dotyczących profilaktyki chorób edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia i zdrowego starzenia się
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 14)

27 stycznia 2016
Temat: Informacja na temat zadań Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 6)

27 stycznia 2016
Temat: Informacja dotyczącą utworzenia sieci szpitali publicznych – powrót do koncepcji
Lobbysta: Marek Wójcik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 14)

26 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141)
Temat: Sprawy różne
Numer druku sejmowego: 141
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 7)

14 stycznia 2016
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t j Dz U z 2015 r. poz 782 ze zm ) w zakresie aktualizacji opłat użytkowania wieczystego
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t j Dz U z 2012 r. poz 361 ze zm )
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 6)

12 stycznia 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 62
Lobbysta: Marek Wójcik
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 5)

30 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 3)

29 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli nadawania uprawnień do kierowania pojazdami
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 7)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 8)

22 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 106)
Numer druku sejmowego: 106
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 3)

16 grudnia 2015
Temat: Petycja w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nieodpłatnego przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na cele mieszkaniowe zgodnie z załączonym projektem ustawy
Temat: Petycja w sprawie uchylenia ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 3)

15 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 73)
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.
Numer druku sejmowego: 73
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 2)

10 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji Anny Streżyńskiej o zamierzeniach resortu
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 4)

10 grudnia 2015
Temat: Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 66)
Temat: Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 67)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 65)
Numer druku sejmowego: 66
Numer druku sejmowego: 67
Numer druku sejmowego: 65
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 2)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 4)

10 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 74)
Numer druku sejmowego: 74
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 2)

01 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Zdrowia o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2015-2019
Lobbysta: Marek Wójcik
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 2)

01 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Zdrowia o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2015-2019
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu

Numer projektu z wykazu: MZ201

19 października 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu

Numer projektu z wykazu: MZ201

19 października 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

Numer projektu z wykazu: U50

15 grudnia 2014
Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej
 • Przesłanie opinii

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

Numer projektu z wykazu: U50

15 grudnia 2014
Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej
 • Przesłanie opinii

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Numer projektu z wykazu: ZD112

26 listopada 2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Numer projektu z wykazu: ZD112

26 listopada 2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
04.03.2002
Nr KRS: 0000094303
Siedziba: Plac Defilad 1 00-901, Warszawa
Branże
Administracja państwowaCyfryzacja i technologieŻeglugaUnia EuropejskaEdukacja
Kategorie
fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne, władza samorządowa
Zatrudnieni
Jarosław Komża
Sprawy

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 102)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 181)

25 maja 2023
Temat: rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości wraz z autopoprawką (druki nr 3251 i 3251-A).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 168)

08 lutego 2023
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o referendum lokalnym wraz z autopoprawką (druki nr 1768 i 1768-A).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 54)

25 marca 2021
Temat: pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 990),
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk nr 1014).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 58)

25 marca 2021
Temat: pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 990),
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa (druk nr 1014).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 47)

10 marca 2021
Temat: informację Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg oraz Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka w sprawie planowanych zmian w systemie wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, w szczególności w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 43)

10 marca 2021
Temat: informację Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg oraz Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka w sprawie planowanych zmian w systemie wsparcia dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów, w szczególności w zakresie:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 80)

09 marca 2021
Temat: finansowania i realizacji programu rozwoju dróg lokalnych w 2020 r. z podziałem na województwa;
Temat: niewykorzystanych środków finansowych na budowę autostrad i dróg ekspresowych z podziałem na województwa;
Temat: przyczyn gwałtownego wzrostu kosztów inwestycji drogowych, w tym m.in. odwróconego VAT.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (Posiedzenie nr 47)

24 lutego 2021
Temat: informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat wdrażania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 59)

24 lutego 2021
Temat: „Informację Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Ministra – Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka w sprawie centralizacji i upaństwowienia systemu ochrony zdrowia oraz działalności leczniczej”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 136)

23 lutego 2021
Temat: informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na temat finansowania polityki regionalnej w Polsce ze środków pochodzących z funduszy europejskich na lata 2021–2027.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 41)

23 lutego 2021
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (druk nr 939).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 53)

23 lutego 2021
Temat: informacją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na temat finansowania polityki regionalnej w Polsce ze środków pochodzących z funduszy europejskich na lata 2021–2027.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 45)

23 lutego 2021
Temat: rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 464);
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druk nr 917).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 44)

17 lutego 2021
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wsparcia osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do samodzielnego funkcjonowania;
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli kształcenia w szkołach specjalnych;
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli indywidualizacji kształcenia po wprowadzeniu zmian w przepisach oświatowych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 25)

11 lutego 2021
Temat: informację Ministra Edukacji i Nauki na temat działań podejmowanych w celu zwiększenia kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów, a także ograniczenia wykluczenia edukacyjnego uczniów powodowanego zdalną edukacją.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 24)

28 stycznia 2021
Temat: informację na temat informatyzacji poszczególnych sektorów administracji, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zdrowia i rolnictwa.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 52)

21 stycznia 2021
Temat: rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2021 r.;
Temat: rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Realizacja przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 62)

09 grudnia 2020
Temat: pierwsze czytanie projektów ustaw:
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 60)

08 grudnia 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (druk nr 766).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 42)

08 grudnia 2020
Temat: pierwsze czytanie rządowego projektu o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (druk nr 766).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 35)

26 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 464).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 59)

26 listopada 2020
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 719).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki i Rozwoju (Posiedzenie nr 26)

26 listopada 2020
Temat: pierwsze czytanie pilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw (druk nr 765).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 29)

26 października 2020
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji i Nauki – wniosku Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy o rozpatrzenie przez Sejm „Informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanu przygotowań do roku szkolnego 2020/2021”.
Temat: rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji i Nauki – wniosku Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni, o rozpatrzenie przez Sejm „Informacji Ministra Edukacji Narodowej w sprawie stanu przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2020/2021, w szczególności w zakresie realizacji ustawowych zadań w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19, a także sprawności systemów informatycznych zapewniających nauczanie zdalne, z których korzystają szkoły.”
Temat: zmiany w składzie prezydium Komisji.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 96)

15 października 2020
Temat: rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 642);
Temat: zaopiniowanie wniosku Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej (poz. 30) zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2020;
Temat: rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk 643).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 29)

06 października 2020
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 576).
Numer druku sejmowego: 576
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 40)

14 sierpnia 2020
Temat: Uchwała Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 23)

23 lipca 2020
Temat: „Przedstawienie informacji przez ministra finansów Tadeusza Kościńskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, ministra funduszy i polityki regionalnej Małgorzatę Jarosińską-Jedynak w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, związanej ze spadkiem wpływów podatku od osób prawnych oraz podatkiem od osób fizycznych, a także rosnącymi wydatkami na walkę z epidemią wirusa SARS CoV-2 oraz wywoływanej nim choroby COVID-19.”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 22)

22 lipca 2020
Temat: projekt planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2020 r.,
Temat: odpowiedź Ministra Finansów na dezyderat nr 1 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie prawnego i finansowego uregulowania problemów jednostek samorządu terytorialnego w związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 37)

21 lipca 2020
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 388).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 35)

14 lipca 2020
Temat: rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw                     (druk nr 445).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 21)

14 lipca 2020
Temat: rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw                     (druk nr 445).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 16)

29 maja 2020
Temat: informację ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego na temat sytuacji w szkołach i przedszkolach w czasie pandemii, tj.: przebiegu zdalnego nauczania, przygotowania do egzaminów, sposobu i terminów otwierania szkół i przedszkoli oraz związanego z tym zabezpieczenia epidemicznego.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 13)

04 marca 2020
Temat: projekt dezyderatu w sprawie przekazania jednostkom samorządu terytorialnego środków na pokrycie strat związanych z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 14)

04 marca 2020
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela wraz z autopoprawką (druki nr 245 i 245-A).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 14)

04 marca 2020
Temat: pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela wraz z autopoprawką (druki nr 245 i 245-A).
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 12)

27 lutego 2020
Temat: informacją ministra finansów na temat sytuacji finansowej 34 jednostek samorządu terytorialnego województwa podkarpackiego w związku z przymusową restrukturyzacją Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 24)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 11)

13 lutego 2020
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (druk nr 64).
Numer druku sejmowego: 64
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 23)

13 lutego 2020
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 141),
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 130 i 169).
Numer druku sejmowego: 141
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 130
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 169
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 22)

12 lutego 2020
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (druk nr 222),
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 221),
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 218).
Numer druku sejmowego: 222
Numer druku sejmowego: 221
Numer druku sejmowego: 218
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 8)

11 lutego 2020
Temat: uchwałę Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 213);
Temat: informacje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Zdrowia na temat funkcjonowania i finansowania izb wytrzeźwień w Polsce oraz związanych z nimi regulacji prawnych, zwłaszcza pod kątem zadań wykonywanych przez Policję.
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 213
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 20)

11 lutego 2020
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 130).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 130
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 8)

16 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 8)

16 stycznia 2020
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 11)

15 stycznia 2020
Temat: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 5)

15 stycznia 2020
Temat: Rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2020 wraz z autopoprawką (druki nr 112 i 112-A) w zakresie:
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 112-A
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 7)

15 stycznia 2020
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat planowanych działań w zakresie oświaty i wychowania, kierunków i priorytetów.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 5)

07 stycznia 2020
Temat: Sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (druk nr 81).
Numer druku sejmowego: 81
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 2)

20 grudnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (druk nr 46).
Numer druku sejmowego: 46
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 43).
Numer druku sejmowego: 43
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 3)

18 grudnia 2019
Temat: Informacja na temat stanu przygotowań administracji publicznej i sfery gospodarczej do funkcjonowania Bazy Danych Odpadowych;
Temat: Informacja na temat przyczyn wzrostu cen odbioru odpadów komunalnych. Identyfikacja barier funkcjonowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 2)

11 grudnia 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (druk nr 44).
Numer druku sejmowego: 44
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 39)

20 sierpnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy – Prawo zamówień publicznych (druk nr 3624).
Numer druku sejmowego: 3624
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 188)

17 lipca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (druk nr 3618).
Numer druku sejmowego: 3618
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 303)

16 lipca 2019
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie wzmocnienia organizacyjnego i finansowego powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego;
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druk nr 3579).
Numer druku sejmowego: 3579
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 188)

13 czerwca 2019
Temat: poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3496 i 3523).
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3492
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3523
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 288)

13 czerwca 2019
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3496 i 3523).
Numer druku sejmowego: 3496
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3523
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 287)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 187)

12 czerwca 2019
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3496).
Numer druku sejmowego: 3496
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 290)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 282)

15 maja 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (druk nr 3411).
Numer druku sejmowego: 3411
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 280)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 289)

15 maja 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3364) – kontynuacja.
Numer druku sejmowego: 3364
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 181)

25 kwietnia 2019
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3387).
Numer druku sejmowego: 3387
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 279)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 284)

24 kwietnia 2019
Temat: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3364).
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 180)

04 kwietnia 2019
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji Narodowej – wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie negocjacji płacowych z nauczycielami oraz kwestii zagrożonych egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasistów z uwagi na zapowiedziany na kwiecień 2019 r. strajk generalny nauczycieli”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 179)

04 kwietnia 2019
Temat: Informacja Minister Edukacji Narodowej, pani Anny Zalewskiej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 marca 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego oraz rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 280)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 276)

02 kwietnia 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 167)

14 marca 2019
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia o sytuacji finansowej i organizacyjnej szpitali powiatowych oraz funkcjonowaniu tzw. sieci szpitali po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2019 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 173)

22 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat zaplanowanych i realizowanych podwyżek płac nauczycieli oraz propozycji nowych regulacji dotyczących systemu wynagrodzeń nauczycieli.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 272)

21 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Środowiska na temat przygotowania wdrożenia systemu kaucyjnego w zbiórce plastykowych opakowań po napojach.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 170)

21 lutego 2019
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (druk nr 3212).
Numer druku sejmowego: 3212
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 171)

21 lutego 2019
Temat: Informację Ministra Środowiska na temat zagospodarowania odpadów komunalnych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 169)

20 lutego 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty i gminy.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 271)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 170)

20 lutego 2019
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej o wzmocnieniu roli kuratora oświaty.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 270)

20 lutego 2019
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli pn. Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
Temat: Informacja na temat funkcjonowania art. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, dotyczącego zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego w praktyce gmin wiejskich.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 121)

19 lutego 2019
Temat: Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3116 i 3156),
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (druk nr 3119).
Numer druku sejmowego: 3116
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3156
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 269)

05 lutego 2019
Temat: Informacja na temat działalności Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 267)

30 stycznia 2019
Temat: Informacja na temat zagrożeń dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej.
Temat: Informacja na temat gospodarki odpadami komunalnymi w jednostkach samorządu terytorialnego, jej stanu obecnego i potrzebnych zmian.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 259)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 266)

29 stycznia 2019
Temat: pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (druk nr 3161).
Numer druku sejmowego: 3161
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Numer projektu z wykazu: UD 470

13 grudnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Ustawa o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Numer projektu z wykazu: UD 470

13 grudnia 2018
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 260)

12 grudnia 2018
Temat: Informacja Państwowej Komisji Wyborczej na temat przebiegu wyborów samorządowych, przeprowadzonych w dniach 21 października i 4 listopada 2018 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 167)

06 grudnia 2018
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (druki nr 2987 i 3062).
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw rodziny rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3023).
Numer druku sejmowego: 2987
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 3062
Numer druku sejmowego: 3023
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 255)

04 grudnia 2018
Temat: informację Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli utrzymania i eksploatacji sieci wodociągowych w miastach.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 245)

23 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985).
Numer druku sejmowego: 2985
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 245)

23 listopada 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2985).
Numer druku sejmowego: 2985
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 253)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 162)

22 listopada 2018
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 159)

21 listopada 2018
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) w zakresie naboru kandydatów na stanowiska urzędnicze (BKSP-145-361/18),
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.) w zakresie wprowadzenia możliwości wznowienia postępowania, w przypadku gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego, działającego na podstawie ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowej (BKSP-145-366/18),
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1270 ze zm.) w zakresie warunków nabycia oraz zawieszenia prawa do emerytury (BKSP-145-376/18),
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 250)

08 listopada 2018
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat możliwości wprowadzenia zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększających dywersyfikację źródeł dochodów, w tym przyznanie samorządom udziału we wpływach z podatku od towarów i usług;
Temat: Informacja Ministra Finansów na temat uwarunkowań finansowych i rozwojowych gmin o dużym udziale obszarów chronionych wraz z oceną skuteczności mechanizmów rekompensaty utraconych dochodów;
Temat: Sprawy bieżące.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 248)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 156)

25 października 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 2592);
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw (druk nr 2861).
Numer druku sejmowego: 2592
Numer druku sejmowego: 2861
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 146)

04 października 2018
Temat: „Informacja Ministra Zdrowia na temat pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali wojewódzkich i powiatowych po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali”.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 110)

25 września 2018
Temat: Informacja o przygotowaniach do wdrażania technologii 5G.
Temat: Informacja na temat Strategii 5G dla Polski”. Bariery w działalności polskich przedsiębiorstw informatycznych.
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 229)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 213)

12 lipca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów (druk nr 2673).
Numer druku sejmowego: 2673
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 134)

04 lipca 2018
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2678),
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o produktach kosmetycznych (druk nr 2556),
Temat: Zaopiniowanie projektu planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019.
Numer druku sejmowego: 2678
Numer druku sejmowego: 2556
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 161)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 220)

27 czerwca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (druk nr 2650)
Numer druku sejmowego: 2650
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 217)

21 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych (druk nr 2582)
Numer druku sejmowego: 2582
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 10)

14 czerwca 2018
Temat: Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2610).
Numer druku sejmowego: 2610
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 209)

06 czerwca 2018
Temat: Informacją na temat rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz jego skutków dla samorządu terytorialnego.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 207)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 194)

05 czerwca 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 2224)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druk nr 2510)
Numer druku sejmowego: 2224
Numer druku sejmowego: 2510
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 203)

08 maja 2018
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2429)
Numer druku sejmowego: 2429
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 89)

13 kwietnia 2018
Temat: Informacja ministra cyfryzacji na temat zagadnień związanych z wdrożeniem do krajowego porządku prawnego ogólnego rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO).
Temat: Dokonanie uzupełnienia składu podkomisji stałej do spraw polityki rozwoju inteligentnych miast i elektromobilności.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 128)

12 kwietnia 2018
Temat: Rozpatrzenie propozycji tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r. – kontynuacja
Temat: Informacja Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na temat funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 113)

11 kwietnia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215) – kontynuacja
Temat: Propozycja tematów kontroli Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r.
Numer druku sejmowego: 2215
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 127)

22 marca 2018
Temat: Odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi na dezyderat nr 79 w sprawie wprowadzenia oznakowania na opakowaniach wszystkich towarów pochodzenia odzwierzęcego gdy zwierzęta karmione były paszą modyfikowaną genetycznie
Temat: Odpowiedź ministra rodziny pracy i polityki społecznej na dezyderat nr 80 skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwości ustanowienia Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy
Temat: Petycja w sprawie powołania Polskiego Instytutu Badań Zespołu Downa (BKSP-145-319/18)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 83)

21 marca 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (druk nr 2261)
Numer druku sejmowego: 2261
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 168)

27 lutego 2018
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1714 i 2244)
Temat: Odpowiedź ministra infrastruktury na dezyderat nr 8 w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa mostu na rzece San w miejscowości Munina-Sobiecin” w powiecie jarosławskim w województwie podkarpackim
Numer druku sejmowego: 1714
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2244
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 110)

27 lutego 2018
Temat: zmiany w składzie osobowym Prezydium Komisji
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2215)
Numer druku sejmowego: 2215
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 193)

27 lutego 2018
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Kształtowanie krajobrazu i przestrzeni publicznej w miastach”
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli „Dotowanie zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami”
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 83)

06 lutego 2018
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2229)
Numer druku sejmowego: 2229
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 189)

06 lutego 2018
Temat: Informacja na temat Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w szczególności wynikających z niego konsekwencji dla jednostek samorządu terytorialnego
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 24)

12 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (druk nr 2052)
Temat: Rządowy projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk nr 2053)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2054)
Numer druku sejmowego: 2052
Numer druku sejmowego: 2053
Numer druku sejmowego: 2054
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 184)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 121)

10 stycznia 2018
Temat: Monitorowanie wprowadzania systemu edukacji Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat: – przygotowanie podstaw programowych i podręczników szkolnych; – zmiany w zatrudnieniu nauczycieli wynikające z reformy edukacji; – przygotowanie szkół podstawowych do przyjęcia starszych uczniów; – wyposażenie szkół podstawowych w pracownie przedmiotowe oraz zapewnienie w kwalifikowanej kadry do nauczania przedmiotowego w szkołach podstawowych.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 106)

10 stycznia 2018
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej (druk nr 2111)
Numer druku sejmowego: 2111
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 80)

09 stycznia 2018
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o postępach w usuwaniu problemów powstałych podczas wdrażania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 156)

09 stycznia 2018
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 75)

14 grudnia 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wspierania przedsiębiorczości przez regionalne fundusze poręczeniowe i pożyczkowe
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dotowania zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 134)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 180)

13 grudnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych jednostek pomocniczych gminy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 2115)
Numer druku sejmowego: 2115
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 103)

12 grudnia 2017
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2095)
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2108)
Temat: Wniosek o skierowanie do podkomisji stałej do spraw polityki społecznej komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1888)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2095
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 2108
Numer druku sejmowego: 1888
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 101)

06 grudnia 2017
Temat: Informacja rządu Rzeczypospolitej Polskiej o działaniach podejmowanych w 2016 r. na rzecz realizacji postanowień uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (druk nr 1802)
Numer druku sejmowego: 1802
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 6)

05 grudnia 2017
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 3)

30 listopada 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 2001
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego (Posiedzenie nr 2)

28 listopada 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (druk nr 2001)
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2023)
Numer druku sejmowego: 2001
Numer druku sejmowego: 2023
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 76)

23 listopada 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o wdrożeniu i funkcjonowaniu systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o otwieraniu zasobów nauki w Polsce i na świecie
Temat: Rozpatrzenie informacji Ministra Cyfryzacji o Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej oraz o sposobie przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych i metadanych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 99)

21 listopada 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1933)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1974)
Numer druku sejmowego: 1933
Numer druku sejmowego: 1974
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 190)

08 listopada 2017
Temat: Informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie rozprzestrzeniającej się w Polsce epidemii afrykańskiego pomoru świń (ASF)
Lobbysta: Andrzej Nowicki
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 166)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 113)

26 października 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druki nr 1837 i 1897)
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2018 (druk nr 1876)
Numer druku sejmowego: 1837
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1897
Numer druku sejmowego: 1876
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 98)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 135)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 164)

26 października 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1905).
Numer druku sejmowego: 1905
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 64)

12 października 2017
Temat: Informacja Przewodniczącej Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o wynikach kontroli przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2013–2015
Temat: Informacja Przewodniczącej Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych o wynikach kontroli dochodów z mienia wynikających z najmu lokali użytkowych w latach 2014–2015
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 94)

12 października 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1847)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty wraz z autopoprawką (druki nr 1631 i 1631-A)
Numer druku sejmowego: 1847
Numer druku sejmowego: 1631
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 155)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 108)

10 października 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (druk nr 1837)
Numer druku sejmowego: 1837
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 92)

10 października 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1779)
Numer druku sejmowego: 1779
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 91)

28 września 2017
Temat: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2016 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 1796)
Numer druku sejmowego: 1796
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 115)

27 września 2017
Temat: Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 123)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 150)

27 września 2017
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych (druk nr 1632)
Numer druku sejmowego: 1632
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 151)

27 września 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w obszarze środowiska i infrastruktury.
Temat: Projekt dezyderatu w sprawie utworzenia gminy Szczawa i gminy Grabówka w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia  1 czerwca 2017 r. stwierdzającym niezgodność z konstytucją rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 149)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 112)

14 września 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druki nr 1324 i 1683)
Numer druku sejmowego: 1324
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1683
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 145)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 59)

13 września 2017
Temat: Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku (druk nr 1705)
Numer druku sejmowego: 1705
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 144)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 119)

13 września 2017
Temat: Odpowiedź ministra infrastruktury i budownictwa na dezyderat nr 4/1 Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej skierowany do prezesa Rady Ministrów w sprawie przygotowania zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym i innych przepisach w celu umożliwienia budowy innowacyjnych środków transportu zbiorowego
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 87)

20 lipca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 1713)
Numer druku sejmowego: 1713
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 86)

19 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druk nr 1713)
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 r. (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji
Numer druku sejmowego: 1713
Numer druku sejmowego: 1725
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 85)

18 lipca 2017
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 1738)
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1735)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1738
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1735
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 104)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 134)

05 lipca 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat uregulowań procesu inwestycyjno-budowlanego w projekcie ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany oraz ich aspektów ekonomiczno-społecznych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 108)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 135)

05 lipca 2017
Temat: Ponowne rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (druk nr 1324)
Numer druku sejmowego: 1324
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Unii Europejskiej (Posiedzenie nr 142)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 132)

04 lipca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1636)
Numer druku sejmowego: 1636
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 79)

20 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 1605)
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją programu „Za życiem” (druk nr 1638)
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r.
Numer druku sejmowego: 1605
Numer druku sejmowego: 1638
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 94)

08 czerwca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1543)
Numer druku sejmowego: 1543
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 90)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 124)

07 czerwca 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1560)
Numer druku sejmowego: 1560
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 77)

07 czerwca 2017
Temat: Poprawka zgłoszona w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 936 i 1557)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1494)
Numer druku sejmowego: 936
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1557
Numer druku sejmowego: 1494
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 207)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 122)

06 czerwca 2017
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1409)
Numer druku sejmowego: 1409
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 121)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 86)

25 maja 2017
Temat: Informacja Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w drogowych przewozach osób
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 145)

24 maja 2017
Temat: Sprawy ogólne
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr 1425)
Numer druku sejmowego: 1425
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 48)

20 kwietnia 2017
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli ochrony praw nieprofesjonalnych uczestników rynku walutowego
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 133)

05 kwietnia 2017
Temat: Dyskusja na temat porządku dziennego posiedzenia zwołanego w celu przeprowadzenia pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308)
Numer druku sejmowego: 1308
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 108)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 132)

05 kwietnia 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375)
Numer druku sejmowego: 1375
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 188)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 107)

23 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (druk nr 1173)
Temat: Rozpatrzenie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (druk nr 1232)
Numer druku sejmowego: 1173
Numer druku sejmowego: 1232
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 11)

23 marca 2017
Temat: Ponowne rozpatrzenie w trybie art 46 ust 2 regulaminu Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)
Temat: Dokonanie zmian w składzie Prezydium Komisji
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 53)

09 marca 2017
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o postępach prac w zakresie poprawy jakości Systemu Rejestrów Państwowych
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o planach rozwojowych w Systemie Rejestrów Państwowych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 52)

08 marca 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (druk nr 1305)
Numer druku sejmowego: 1305
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 86)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 103)

08 marca 2017
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (druki nr 1211 i 1302)
Numer druku sejmowego: 1211
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 1302
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 102)

08 marca 2017
Temat: Informacja na temat funkcjonowania ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 66)

08 marca 2017
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (druk nr 1322)
Numer druku sejmowego: 1322
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 64)

23 lutego 2017
Temat: Rozpatrzenie wniosku o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 936)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (druk nr 434)
Numer druku sejmowego: 936
Numer druku sejmowego: 434
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 74)

22 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o stanie przygotowań prac nad reformą szkolnictwa wyższego
Temat: Informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat rozpowszechniania wśród dyrektorów szkół i placówek oświatowych pisma pt „Informacja w sprawie prób wszczęcia sporu zbiorowego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 97)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 81)

21 lutego 2017
Temat: Rządowy projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim (druk nr 1211)
Numer druku sejmowego: 1211
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 96)

09 lutego 2017
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat założeń projektów ustaw o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat założeń projektu ustawy o sieci szpitali
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Posiedzenie nr 44)

26 stycznia 2017
Temat: Informacja na temat przyszłości średnich morskich szkół zawodowych i szkół żeglugi śródlądowej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 91)

25 stycznia 2017
Temat: Informacja Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego na temat kontroli w urzędach marszałkowskich szesnastu województw
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 9)

25 stycznia 2017
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne (druk nr 1126)
Numer druku sejmowego: 1126
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 57)

24 stycznia 2017
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (druk nr 1180)
Numer druku sejmowego: 1180
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Numer projektu z wykazu: UD187

19 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych

Numer projektu z wykazu: UD187

19 stycznia 2017
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Projekt ustawy o Narodowym Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 86)

13 grudnia 2016
Temat: Informacja Ministra Rozwoju i Finansów na temat funkcjonowania instrumentu pn Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT)
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 50)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 107)

13 grudnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 1042)
Numer druku sejmowego: 1042
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 85)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 64)

09 grudnia 2016
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 63)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 84)

08 grudnia 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo oświatowe (druk nr 1030) oraz komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 526)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (druk nr 1031)
Numer druku sejmowego: 1030
Numer druku sejmowego: 526
Numer druku sejmowego: 1031
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 35)

01 grudnia 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji celów Strategii „Sprawne Państwo 2020”
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wpływu operacji finansowych stosowanych przez wybrane jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 83)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 54)

30 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1013)
Numer druku sejmowego: 1013
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 79)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 68)

29 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 985)
Numer druku sejmowego: 985
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 78)

15 listopada 2016
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat możliwości stworzenia Krajowej Polityki Osiedleńczej jako sposobu na rozwiązanie problemów demograficznych i gospodarczych obszarów metropolitalnych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 76)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 89)

04 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt (druk nr 897)
Numer druku sejmowego: 897
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 46)

03 listopada 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” (druk nr 968)
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 968
Numer druku sejmowego: 62
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 69)

19 października 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o konsekwencjach prawnych i finansowych wynikających ze zmian granic gmin: Dąbrowa Dobrzeń Wielki Komprachcice Prószków i Opole będących następstwem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy
Temat: Informacja przedstawicieli gmin: Dąbrowa Dobrzeń Wielki Komprachcice Prószków i Opole na temat skutków finansowych wynikających ze zmiany granic tychże gmin
Lobbysta: Józef Swaczyna
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 69)

19 października 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o konsekwencjach prawnych i finansowych wynikających ze zmian granic gmin: Dąbrowa Dobrzeń Wielki Komprachcice Prószków i Opole będących następstwem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy
Temat: Informacja przedstawicieli gmin: Dąbrowa Dobrzeń Wielki Komprachcice Prószków i Opole na temat skutków finansowych wynikających ze zmiany granic tychże gmin
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 70)

19 października 2016
Temat: Informacja Prezydent miasta stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz na temat decyzji reprywatyzacyjnych oraz działań podjętych w celu wyjaśnienia sprawy afery reprywatyzacyjnej
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego na temat działań prokuratury mających na celu wyjaśnienie tzw „afery reprywatyzacyjnej w Warszawie”
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji (Posiedzenie nr 4)

04 października 2016
Temat: Informacja ministra infrastruktury i budownictwa na temat prowadzonych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wraz z aktami wykonawczymi dotyczących zmian w systemie badań technicznych
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UC65

03 października 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 62)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 48)

22 września 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 732)
Numer druku sejmowego: 732
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 54)

21 września 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw (druk nr 750) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 750
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 47)

21 września 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 703)
Temat: Rozpatrzenie informacji ministra edukacji narodowej na temat – wypoczynek dzieci i młodzieży – nowe rozwiązania prawne
Numer druku sejmowego: 703
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 52)

14 września 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej i niektórych innych ustaw (druk nr 750)
Numer druku sejmowego: 750
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 59)
Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 26)

13 września 2016
Temat: Sprawozdanie z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r. (druk nr 829)
Numer druku sejmowego: 829
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 45)

13 września 2016
Temat: Kontynuacja dyskusji nad Informacją Ministra Edukacji Narodowej na temat projektowanych zmian w systemie oświaty w tym propozycji rozwiązań strukturalnych i programowych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 60)

13 września 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat oceny regulacji dotyczących zmian granic
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 37)

05 września 2016
Temat: Uchwała Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 782)
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 782
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD83

25 sierpnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Numer projektu z wykazu: UD83

25 sierpnia 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 57)
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 47)

21 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 247)
Numer druku sejmowego: 247
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 34)

20 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 681)
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 sierpnia do  31 grudnia 2016 r.
Numer druku sejmowego: 681
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 34)

19 lipca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 428)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 679)
Numer druku sejmowego: 428
Numer druku sejmowego: 679
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 54)
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 60)

19 lipca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 702)
Numer druku sejmowego: 702
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 29)

05 lipca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (druk nr 659)
Numer druku sejmowego: 659
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 52)

05 lipca 2016
Temat: Informacja ministra sportu i turystyki na temat finansowego wsparcia sportu przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 30)

22 czerwca 2016
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (druk nr 600)
Temat: Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 608)
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 564)
Numer druku sejmowego: 600
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 608
Numer druku sejmowego: 564
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 35)

15 czerwca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 559) – kontynuacja
Numer druku sejmowego: 559
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 34)

10 czerwca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 559)
Numer druku sejmowego: 559
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 27)

09 czerwca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 562)
Numer druku sejmowego: 562
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 28)

09 czerwca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli wykorzystania przez samorządy powiatowe środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 25)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 46)

08 czerwca 2016
Temat: Informacja ministra infrastruktury i budownictwa na temat sytuacji transportu publicznego – kompetencje jednostek samorządu terytorialnego i państwa w tym zakresie
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa (Posiedzenie nr 21)

24 maja 2016
Temat: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń kierujących niektórymi spółkami (druk nr 514)
Temat: Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 476)
Numer druku sejmowego: 514
Numer druku sejmowego: 476
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 20)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 22)

19 maja 2016
Temat: Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Numer druku sejmowego: 323
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 15)

19 maja 2016
Temat: Informacja o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli „Świadczenie pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty”
Temat: Informacja na temat funkcjonowania gminnych rad seniora
Temat: Informacja na temat działalności jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wsparcia i aktywizacji osób starszych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 16)

12 maja 2016
Temat: Zaopiniowanie dla prezydium Sejmu RP propozycji tematów kontroli zgłoszonych przez komisje sejmowe do Planu Pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 22)

12 maja 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli świadczenia pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty
Temat: zmiany w składach osobowych podkomisji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 17)

28 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji o wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dla inwestycji telekomunikacyjnych i ich wpływie na utrzymanie regionalnych sieci szerokopasmowych realizowanych przez samorządy województw
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 35)

28 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat potrzeby zmian w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne w zakresie finansowania przez gminy oświetlenia ulic placów i dróg publicznych
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 34)

28 kwietnia 2016
Temat: Informacja na temat zasad realizacji projektów samorządowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2017 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 20)

27 kwietnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem dyrektywy 2014/54 /UE z dnia 16 kwietnia 2014roku w sprawie środków ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu pracowników (druk nr 431)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk nr 382)
Temat: Propozycja tematów kontroli do planu pracy Najwyższej Izby Kontroli
Numer druku sejmowego: 431
Numer druku sejmowego: 382
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 32)

27 kwietnia 2016
Temat: Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat funkcjonowania w 2015 roku ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 31)

13 kwietnia 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 357)
Numer druku sejmowego: 357
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 13)

12 kwietnia 2016
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli świadczenia pomocy osobom starszym przez gminy i powiaty
Temat: Informacja Głównego Inspektora Pracy o legalności zatrudnienia obywateli polskich w świetle wyników działalności kontrolno-nadzorczej Państwowej Inspekcji Pracy prowadzonej w 2015 r.
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 18)

12 kwietnia 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach (druk nr 394)
Numer druku sejmowego: 394
Lobbysta: Marek Wójcik
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 30)

12 kwietnia 2016
Temat: Opinia dla Komisji Finansów Publicznych poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 288)
Numer druku sejmowego: 288
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 25)

31 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 283)
Numer druku sejmowego: 283
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 27)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 17)

31 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (druk nr 343)
Numer druku sejmowego: 343
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 28)

31 marca 2016
Temat: Informacja ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce – wnioski i planowane inicjatywy rządu w tym zakresie
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 15)
Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 15)

30 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Numer druku sejmowego: 323
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 14)

30 marca 2016
Temat: Sprawozdanie Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315)
Numer druku sejmowego: 315
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 11)

30 marca 2016
Temat: Informacja Prezesa Najwyższej Izby Kontroli na temat zatrudniania osób powyżej 50 roku życia oraz aktywizacji zawodowej i łagodzenia skutków bezrobocia osób powyżej 50 roku życia
Temat: Informacja na temat: Rynek pracy 50+ Programy wsparcia dla pracodawców zatrudniających osoby po 50 roku życia oraz ocena ich efektywności
Temat: Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych doradców Komisji
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 26)

30 marca 2016
Temat: Zaopiniowanie dla Komisji Cyfryzacji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii oraz Komisji Infrastruktury rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 323)
Temat: Sprawy bieżące
Numer druku sejmowego: 323
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 11)

17 marca 2016
Temat: Informacja Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych dotyczącej niestandardowych instrumentów finansowania potrzeb budżetowych jednostek samorządu terytorialnego
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli systemu zarządzania nieprawidłowościami w zakresie europejskich funduszy rolnych
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 12)

16 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (druk nr 315)
Numer druku sejmowego: 315
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 23)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 23)

16 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie i rozpatrzenie senackiego projektu ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (druk nr 302)
Numer druku sejmowego: 302
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 22)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 19)

10 marca 2016
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (druk nr 280)
Numer druku sejmowego: 280
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 21)

10 marca 2016
Temat: Informacja Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli realizacji zadań publicznych przez spółki tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Posiedzenie nr 18)
Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 11)

09 marca 2016
Temat: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (druk nr 219)
Numer druku sejmowego: 219
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 8)
Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 9)

09 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 261)
Numer druku sejmowego: 261
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 18)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 20)

09 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 264)
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli – Wykonywanie wybranych zadań oświatowych przez jednostki samorządu terytorialnego
Numer druku sejmowego: 264
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (Posiedzenie nr 10)

08 marca 2016
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody (druk nr 265)
Numer druku sejmowego: 265
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 37)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 18)

25 lutego 2016
Temat: Wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 24)
Numer druku sejmowego: 24
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 19)

25 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Rozwoju na temat planowanych przez rząd kierunków rozwoju miast oraz ich obszarów funkcjonalnych wynikających z Krajowej Polityki Miejskiej 2023
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 17)

24 lutego 2016
Temat: Informacja na temat zadań Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
Temat: Zmiany w składach osobowych podkomisji stałych
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Numer projektu z wykazu: ZA1

15 lutego 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej

Numer projektu z wykazu: ZA1

15 lutego 2016
 • Udział w konsultacjach publicznych

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 11)

10 lutego 2016
Temat: Poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (druki nr 216 i 238)
Numer druku sejmowego: 216
Zobacz akt prawny
Numer druku sejmowego: 238
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 16)

10 lutego 2016
Temat: Informacja Ministra Sprawiedliwości na temat realizacji postanowień ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 9)

28 stycznia 2016
Temat: Informacja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na temat realizacji ustawy o pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania skutkom bezdomności
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Polityki Senioralnej (Posiedzenie nr 5)

28 stycznia 2016
Temat: Informacja Ministra Zdrowia na temat ustawy o zdrowiu publicznym w szczególności w zakresie wykonywania zadań dotyczących profilaktyki chorób edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia i zdrowego starzenia się
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 14)

27 stycznia 2016
Temat: Informacja na temat zadań Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 6)

27 stycznia 2016
Temat: Informacja dotyczącą utworzenia sieci szpitali publicznych – powrót do koncepcji
Lobbysta: Marek Wójcik
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych (Posiedzenie nr 14)

26 stycznia 2016
Temat: Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (druk nr 141)
Temat: Sprawy różne
Numer druku sejmowego: 141
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 7)

14 stycznia 2016
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t j Dz U z 2015 r. poz 782 ze zm ) w zakresie aktualizacji opłat użytkowania wieczystego
Temat: Petycja w sprawie zmiany ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t j Dz U z 2012 r. poz 361 ze zm )
Temat: Projekt planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 6)

12 stycznia 2016
Temat: Wysłuchanie publiczne dotyczące przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 62)
Numer druku sejmowego: 62
Lobbysta: Marek Wójcik
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (Posiedzenie nr 5)

30 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 146)
Numer druku sejmowego: 146
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej (Posiedzenie nr 3)

29 grudnia 2015
Temat: Rozpatrzenie informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli nadawania uprawnień do kierowania pojazdami
Temat: Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 stycznia do 31 lipca 2016 r.
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 7)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (Posiedzenie nr 8)

22 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druk nr 106)
Numer druku sejmowego: 106
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja do Spraw Petycji (Posiedzenie nr 3)

16 grudnia 2015
Temat: Petycja w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej nieodpłatnego przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na cele mieszkaniowe zgodnie z załączonym projektem ustawy
Temat: Petycja w sprawie uchylenia ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Temat: Sprawy bieżące
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 3)

15 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 73)
Temat: Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2015 r.
Numer druku sejmowego: 73
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (Posiedzenie nr 2)

10 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Cyfryzacji Anny Streżyńskiej o zamierzeniach resortu
 • Obecność na posiedzeniu

Komisja Finansów Publicznych (Posiedzenie nr 4)

10 grudnia 2015
Temat: Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (druk nr 66)
Temat: Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (druk nr 67)
Temat: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015 (druk nr 65)
Numer druku sejmowego: 66
Numer druku sejmowego: 67
Numer druku sejmowego: 65
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Infrastruktury (Posiedzenie nr 2)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (Posiedzenie nr 4)

10 grudnia 2015
Temat: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (druk nr 74)
Numer druku sejmowego: 74
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 2)

01 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Zdrowia o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2015-2019
Lobbysta: Marek Wójcik
 • Obecność na posiedzeniu
 • Zabranie głosu

Komisja Zdrowia (Posiedzenie nr 2)

01 grudnia 2015
Temat: Informacja Ministra Zdrowia o kierunkach planowanych działań resortu w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli w latach 2015-2019
 • Obecność na posiedzeniu

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu

Numer projektu z wykazu: MZ201

19 października 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu

Numer projektu z wykazu: MZ201

19 października 2015
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzoru karty zgonu
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt ustawy - Kodeks budowlany

Numer projektu z wykazu: UA38

25 maja 2015
Projekt ustawy - Kodeks budowlany
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przekazywania informacji o programach polityki zdrowotnej oraz wzoru dokumentu zawierającego te informacje

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

Numer projektu z wykazu: U50

15 grudnia 2014
Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej
 • Przesłanie opinii

Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej

Numer projektu z wykazu: U50

15 grudnia 2014
Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i informacji prawnej
 • Przesłanie opinii

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Numer projektu z wykazu: ZD112

26 listopada 2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • Udział w konsultacjach publicznych

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Numer projektu z wykazu: ZD112

26 listopada 2014
Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
 • Udział w konsultacjach publicznych
Rejestry
Rejestr KRS
04.03.2002
Nr KRS: 0000094303
Siedziba: Plac Defilad 1 00-901, Warszawa
Kategorie
fundacje i stowarzyszenia, organizacje społeczne, władza samorządowa